Advertentie
sociaal / Nieuws

Duivelse dilemma’s bij fraude met tweede huis

Gemeenten hebben geen goede mogelijkheden om adequaat te handelen tegen bijstandsontvangers die een tweede huis in het buitenland blijken te hebben. Ook een motie van CDA- en VVD-Kamerleden biedt geen oplossing, denkt juriste Evelien Meester van Stimulansz.

02 maart 2019

Gemeenten hebben geen goede mogelijkheden om adequaat te handelen tegen bijstandsontvangers die een tweede huis in het buitenland blijken te hebben. Ook een motie van CDA- en VVD-Kamerleden biedt geen oplossing, denkt juriste Evelien Meester van Stimulansz.

Recht op uitkering herleeft

Een hypothetische casus die blijkbaar regelmatig voorkomt: bij vermogensonderzoek in het buitenland wordt ontdekt dat een bijstandsontvanger een huis op z’n naam heeft staan. Omdat zijn vermogen daarmee boven de drempel uitkomt en de inlichtingenplicht is geschonden, moet de gemeente de uitkering stopzetten, in zijn geheel terugvorderen en een boete opleggen. Maar daar zit een forse adder onder het gras; op het moment dat de fraudeur nog steeds in bezit is van het huis en opnieuw een uitkering aanvraagt, worden de verschuldigde bedragen van de terugvordering en de boete als schulden afgetrokken van het vermogen, en herleeft zijn recht op uitkering. Terwijl de gemeente nog niks van de terugvordering en boete heeft teruggezien, moet zij de fraudeur dus weer een uitkering verschaffen.

 

Schuld niet meer als schuld gezien

Onverteerbaar, vinden Tweede Kamerleden René Peters (CDA) en Dennis Wiersma (VVD), die in november een motie indienden die erin voorziet dat het teruggevorderde bedrag plus boete niet meer als ‘schuld’ wordt gezien. Daardoor herleeft het recht op uitkering niet meer, maar ook dat is geen optimale oplossing, denkt Evelien Meester, als jurist gespecialiseerd in de Participatiewet en werkzaam bij Stimulansz.

Fraudeur tot armoede veroordeeld

‘De intentie van die motie is natuurlijk heel begrijpelijk; fraude mag niet lonen. Het is ook erg frustrerend om bijstand te moeten blijven verstrekken aan iemand die na een intensief onderzoek op fraude is betrapt’, aldus Meester. ‘Maar wat je ook moet begrijpen, is dat de fraudeurs in kwestie bijna nooit direct beschikking hebben over het verzwegen vermogen. Dat zit dus in stenen en die kunnen niet direct worden verkocht. Bijvoorbeeld omdat het huis familie-eigendom is. De fraudeur kan dat vermogen dus niet meenemen naar de bakker of de supermarkt, bij wijze van spreken.  Om geen bijstand te verstrekken staat in feite dus gelijk aan de fraudeur veroordelen tot de armoede met alle ellende van dien. Daarom heb ik zo mijn vraagtekens bij die motie.’

Snelle verkoop duur

Een oplossing heeft Meester trouwens ook niet. ‘Er zijn twee remedies in deze situatie die allebei verre van ideaal zijn’, legt zij uit. ‘Je kan er als gemeente voor zorgen dat het huis zo snel mogelijk wordt verkocht. Dan moet je de fraudeur flink achter de vodden zitten; vaak aanschrijven, bellen en op gesprek laten komen. Ook kan een gemeente een gerechtsdeurwaarder inschakelen die dan beslag legt op de woning. Dan moet de gemeente de woning ook nog verkocht krijgen. Dit allemaal gebeurt in praktijk zelden omdat het hoge kosten met zich meebrengt.’ 

Tekortschietend besef

Een andere optie voor gemeenten is om de bijstand niet als uitkering maar als lening te verstrekken. Meester: ‘In de Participatiewet staat dat de bijstandsuitkering in principe om niet wordt verstrekt. Er is dan geen verplichting tot terugbetaling. Bijstand kan echter als lening worden toegekend, onder meer als er sprake is van tekortschietend besef, wat inhoudt dat iemand in een uitkeringssituatie is beland omdat hij of zij geen verantwoordelijkheid heeft genomen om zich in het levensonderhoud te voorzien. Fraude is een vorm van zulke nalatigheid.’ Maar ook de lening-remedie heeft volgens Meester dus haken en ogen. ‘Er ontstaat dan dus een nieuwe schuld en gezien de lage terugbetaalcapaciteit van een bijstandsgerechtigde, is het maar de vraag of die kan worden terugbetaald.’

Omvang onbekend

Volgens Meester is moeilijk te zeggen hoe omvangrijk de problematiek met uitkeringsrecht en terugvorderingen is. ‘Elke iets grotere gemeente heeft hier wel mee te maken, vooral gemeenten die relatief veel onderzoek doen naar vermogensfraude in het buitenland. Deze situatie is voor die gemeenten des te zuurder omdat zij vaak al veel moeite doen om het onderzoek zo in te richten dat het voldoet aan de strenge anti-discriminatiewetgeving.’ Hoeveel van de terugvorderingen en boetes gemeenten uiteindelijk terugzien kan Meester ook niet aangeven. ‘De incassoratio – wat gemeenten daadwerkelijk terugkrijgen uit de vorderingen – is sowieso niet hoog. Ik ga er dan ook niet van uit dat gemeenten van deze vorderingen veel meer terugzien.’ Het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG kan desgevraagd ook niet aangeven hoeveel gevallen van bijstandsfraude met onroerend goed in het buitenland er afgelopen jaren zijn ontdekt. In totaal werd er in 2016 voor 6,3 miljoen euro aan niet-gemeld vermogen van uitkeringsontvangers in het buitenland aangetroffen. In 2017 was dat 3,4 miljoen euro.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Waarheid is, men laat ze lopen. / Gemeenten doen er weining mee scoren liever met simpele gevallen.
Vorderingen zijn een extra kassa voor gemeenten geworden en de wetgeving WWB is krankzinnig, hoe is anders te verklaren dat een bijstand consulent valselijk rapportage mag opmaken en men waarheid en feiten negeert? Dient slecht om de gemeentelijke kassa te spekken.Je kan beter iemand vermoorden, krijg je via de rechter in ieder geval dagelijks te eten en heb je een dak boven je hoofd, een simpele bijstandsconsulent kan er voor zorgen dat burgers via de WWB dakloos worden, verplicht met chroom6 moeten werken, verplicht te werk wordt gesteld, ziek worden door de WWB, etc. .

Krankzinnig, dat je dit werk als consulent wil doen voor 2.000 euro pm. Waar is de eigen verantwoordelijkheid? Stopt deze door verschuiling achter de WWB regelgeving? Natuurlijk niet.2020 het jaar voor de burger, kijk maar eens hoeveel er straks uitvliegen!Frauderende criminelen daar zijn ze bang voor en deze laten de consulenten opzettelijk lopen, fraude gaat gewoon door. Frauderende en poetsende huismoedertje pakken ze eerder en met veel tamtam.Je kan melden wat je wil, men doet niets bang als men is. Gemeente dekt zich publiekelijk in door te stellen we komen niet aan alle gevallen toe. Dit dan wel weer, heel selectief. Kortom men pikt de makkelijke gevallen eruit en valt Nederlanders vaker verhoudingsgewijs.Nu is er een troost, iedere burger wordt tegenwoordig gezien als vijand door de ambtenarij, welke zelf jaarlijks miljarden over de balk gooit. Zet dit eens af tegen het percentage fraudeurs, uit onderzoek bleek dat dit onder de 9% is, waar dien je dan veel tijd in te steken? Juist de miljarden verkwisting van de overheid door ambtenaren. En als je refereert aan overheidsrapporten waar men het gestelde kan vinden, loopt men telkenmale tegen de zuiveringsactie van de trollen ambtenarij aan, censuur. Censuur dat was toch alleen in landen als Rusland?Misschien een goede raad voor de (trollen) ambtenaren zich eens te verdiepen in de eigen ambtelijke waarheid, met de naam overheidsrapporten, lees je eens in en ervaar dat burger verdikkeme ook nog eens de waarheid verteld, echter het mag niet op het internet staan. Censuur toch? Derhalve ondermijnen ambtenaren meer en meer de democratie, i.p.v. de burgers en zijn mede daardoor geen betrouwbare partner.
Trevor
Wat een onzinnige oplossing om bijstand dan maar als lening te gaan verstrekken. Als het vermogen in de woning niet vrij te krijgen is, dan is dat ook niet bij verstrekking bistand als lening. En kun je dus fluiten naar terugbetaling. Nee, dan liever gewon stoppen met bijstand. De persoon moet dan maar gaan werken of naar het land waar hij/zij het huis heeft.Wel eens te meer een voorbeeld van het compleet doldraaien van ons systeem. Een fundamentele herziening is nodig.
mr. drs. JHGH (Henk) Ananias MSc PMP / o.a. adviseur sociaal domein
Oplossing ligt voor de hand.

Artikel 58, eerste lid Participatiewet aanpassen en weer een "kan" bepaling van maken.

Geen terugvordering doen (komt toch in de praktijk maar een fractie van terug).

Betrokkene beschikt alsdan over vermogen. Op grond hiervan afwijzing nieuwe aanvraag.

Klant heeft dit over zich zelf afgeroepen en dit probleem hoeft toch zeker niet door de gemeente opgelost te worden.
Boris
Waarom wordt er geen beslag gelegd op het huis?
Boris
Ik moet beter lezen....Maar goed, lijkt me duidelijk dat van een uitkering geen sprake meer kan zijn. En dat is het probleem van de faudeur, dan moet hij/zij maar niet frauderen.
er is meer
@BramEr is meer.Uitkeringen zijn in 2019 nog steeds op het niveau van 1985!Inkomen 980 wwb + toeslagen 250.Kosten huur 700, zorg verz. 195, water+ energie 155, eten 180, waterschap bel. 125, gem belastingen 600=60 pm1230 – 1290= -60Kwijtschelden niet mogelijk met de nieuwe regels.Fraudeurs of overlevers?! Of schending van de mensenrechten?De mensen met een uitkering zijn vanaf dag één al veroordeelt tot armoede, echter de jaarlijkse miljarden verkwisting door ambtenaren mag anno 2019 gewoon doorgaan.
Petra
Ik word een beetje heel erg moe van dat gevit op ambtenaren. Ambtenaren stellen geen regels vast, dat wordt in de 2e slaapkamer gedaan. Door het gebruik van het 11e woord in mijn vorige zin weet u wel hoe ik denk over de activiteit van die instelling.
We zijn zo moe van lange tenen ambtenaren, echt. / Het ambtelijk oog kijkt alijd van zich af
Burgers worden een beetje heel erg moe van dat gekonkel door ambtenaren.Ambtenaren stellen geen regels vast, dat doen anderen echter als er regels zijn moet je ze wel uitvoeren. Als ambtenaren dit niet doen mag een burger ze er op aanspreken, het is wel zijn belanggesteld wat verkwanseld wordt!

En wat u als gevit beoordeelt is gebaseerd op feiten, dus nu spreken we over lange ambtelijke tenen.Maak u druk over de jaarlijkse miljarden verkwisting door ambtenaren en alle ambtenaren die niet conform wet en aanstellingsovereenkomst ambtelijke misstanden melden.Het is toch niet te verklaren dat 67% van de ambtenarij na een onderzoek aangeeft niet te weten dat men alle misstanden moet melden, terwijl dit in de aanstellingsovereenkomst staat? Wie is hier nu dom?Tja, dan ga je als burger toch echt twijfelen aan geestelijke vermogens, of wederom een 67% gevalletje acute Alzheimer?
Advertentie