Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten verwerpen akkoord

Massaal hebben gemeenten 'nee' gezegd tegen het onderhandelingsresultaat dat het VNG-bestuur met staatssecretaris Van Rijn sloot over de persoonlijke verzorging. 67% van de gemeenten verwerpt dat, 33% heeft ingestemd.

15 januari 2014

Een ruime meerderheid (67%) van de gemeenten verwerpt het akkoord tussen VNG en staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) over persoonlijke verzorging. 33% van de gemeenten heeft ermee ingestemd. Het VNG-bestuur had het resultaat met positief advies aan de leden voorgelegd.

Ruim 300 van de 403 gemeenten hebben een stem uitgebracht. Vrijdag wordt bekend hoe het VNG-bestuur met de uitslag van de ledenraadpleging omgaat. Dan neemt het bestuur een definitief besluit dat recht moet doen ‘aan het gevoelen van de leden’, stelt de VNG. De VNG commissie zorg komt donderdag bijeen om een advies te formuleren over de te nemen vervolgstappen.


Gedeelde zorgen

De zorgen en bezwaren van zowel de ja- als nee-stemmers komen sterk overeen, meldt de VNG op basis van de ‘stemverklaringen’ van gemeenten. Dat bleek al eerder uit een inventarisatie door Binnenlands Bestuur. Gedeelde zorgen zijn er over de wijze waarop het rijk de decentralisatie van taken naar gemeenten vormgeeft, zo laat de VNG weten.


Pijnpunten

Pijnpunten liggen op het vlak van voortdurende onduidelijkheid over de budgetten en de vrijblijvendheid in de samenwerking met zorgverzekeraars. Ook de vertraging waarop het wetgevingstraject tot op heden vorm krijgt en de toenemende stapeling van kabinetsmaatregelen die gemeenten op verschillende terreinen raken, liggen gemeenten zwaar op de maag. Volgens VNG staat buiten kijf dat gemeenten wel de nieuwe verantwoordelijkheid op zich willen nemen.

Wegnemen zorgen

Staatssecretaris Van Rijn spreekt in een eerste reactie de hoop uit dat hij met de nieuwe Wmo - die hij dinsdag naar de Kamer stuurde - een deel van de zorgen kan wegnemen. Verder wacht hij de standpuntbepaling van het VNG-bestuur af.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Het rijk wil zoveel mogelijk verplichtingen delegeren naar lokale overheden maar vergeet dat onze 403 gemeentes slechts 10% eigen inkomsten hebben in hun begrotingen. De rest wordt immers al jaren gesubsidieerd door Den Haag via de Algemene Uitkering. Het rijk wil de uitbetaling van deze 90% subsidie ook nog eens gaan blokkeren via het door Brussel bedachte 'schatkistbankieren' om beneden die 3% tekort te blijven dus ik kan me de scepsis en wantrouwen bij tweederde van de 403 gemeentes wel voorstellen en begrijpen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
S.H. Luimstra / beleidsmedewerker
Wat zegt dit over het draagvlak van de VNG? Is dit signaal een volgende afkalving van het vertegenwoordigingsmodel?

Ik hoop het. Laat het rijk maar onderhandelen met inidviduele gemeenten. Dat doet meer recht aan democratie en participatiemaatschappij. Meer van de samenleving en een andere Rijksoverheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Herman Linzel
Toch gek dat een meerderheid van gemeenten zo reageert als patiënten-, cliënten- en Wmo-raden samen met de professionals die het moeten doen wel blij zijn met het luisteren naar "het veld" van Martin van Rijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie