Advertentie
sociaal / Nieuws

Geen beschut werk ‘grove aantasting sociaal akkoord’

Ton Heert van de FNV: We hebben in het sociaal akkoord afspraken gemaakt en met de VNG in de Werkkamer afspraken gemaakt. En die zijn er niet zodat gemeenten die bij het oud papier kunnen gooien.’

23 oktober 2014

Geen goed woord heeft FNV-voorman Ton Heerts over voor gemeenten die voor mensen met weinig arbeidsvermogen geen voorziening beschut werk inrichten. ‘Als gemeenten doen alsof ze niets met beschut werk te maken hebben, vind ik dat een grove schending van het sociaal akkoord en trouwens ook van het regeerakkoord.’

Volstrekte onzin
Gemeenten worstelen met het inrichten van beschut werk voor de allerzwaksten. In veel gemeenten wordt de discussie gevoerd of het niet beter – of goedkoper – is om in plaats van ‘duur beschut werk’ iets anders te regelen voor deze groep. Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld, of dagbesteding. Tilburg, Drechtsteden en Utrecht zijn gemeenten waar al besloten is iets anders voor mensen met een zware beperking in te richten, zoals dagbesteding. Met het geld dat ‘bespaard’ wordt door geen beschut werk te creëren zouden meer mensen geholpen kunnen worden, redeneren gemeenten. ‘Volstrekte onzin’ noemt Heerts deze reactie. ‘Dat kan helemaal niet. Het is totaal in strijd met het sociaal akkoord. Als het zo zou werken, kunnen we de sociale zekerheid beter in de handen van de gemeenten leggen. Dan krijgen we 400 zelfregulerende staatjes.’

Oud papier
Ook voor de argumentatie van gemeenten heeft de FNV weinig begrip. ‘Kijk, dat gemeenten heel veel moeten bezuinigen dat weet ik. En dat is lastig. Maar we hebben in het sociaal akkoord afspraken gemaakt en met de VNG in de Werkkamer afspraken gemaakt. En die zijn er niet zodat gemeenten die bij het oud papier kunnen gooien.’


Echte baan
De FNV-voorman herhaalt nog eens dat het inrichten van beschut werk voor de allerzwaksten precies is waar de Wet werken naar Vermogen, de voorloper van de Participatiewet op stukgelopen is. ‘Daarom hebben we daarna het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers gesloten. Daar staat in dat mensen die geen duurzaam arbeidsvermogen hebben, recht hebben op een echte baan.‘ Voor de zekerheid haalt hij het document er nog even bij. ‘Kijk maar in de Kamerbrief van 11 april 2013 over het sociaal akkoord.’

Beleidsvrijheid
Staatssecretaris Jetta Klijnsma reageert voorlopig voorzichtig op de signalen van gemeenten die beschut werk niet gaan aanbieden. Ze wijst op de verplichting voor gemeenten beleid te ontwikkelen op het gebied van beschut werk maar zegt tegelijkertijd dat gemeenten beleidsvrijheid hebben en dat beschut werk geen doel op zich is. ‘Dan moeten we misschien maar eens een briefje krijgen van Klijnsma dat ze het sociaal akkoord opzegt’, reageert Heerts fel. ‘Want als ze vindt dat gemeenten hierin beleidsvrijheid hebben, dan heeft het kabinet met ons verkeerde afspraken gemaakt.’

Juridisch 

Heerts heeft eigenlijk ‘niet zoveel zin in steeds die discussie tussen rijk en gemeenten’. Hij roept Klijnsma daarom op gemeenten duidelijk te maken beschut werk in te richten. Hij noemt Apeldoorn als gemeente die beschut werk wel goed inricht. 'Als het in Apeldoorn kan, kan het ook in de rest van Nederland.' Zelf gaat de FNV niet met individuele gemeenten in gesprek. ‘Maar als het zover komt dat er voor iemand geen beschut werk komt, dan zullen we onze juridische verdedigingslinie op orde hebben.’

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. ten Klooster
Leuk die verontwaardiging van Heerts. Hup, al het participatiegeld naar beschut werk. Dan blijft er dus helemaal niets meer over om alle andere bijstandscliënten aan het werk te helpen. Is dat zijn bedoeling? Je kan wel roepen dat iets moet worden uitgevoerd maar wees dan ook reëel en kijk hoeveel geld er voor de totale participatie inclusief beschut werk wordt ingezet. Te weinig dus!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kees / ambtenaar
De reactie van A.M.B. is erg eenzijdig. Het is nooit goed om de verschillende cliënten tegen elkaar uit te spelen. De een heeft meer en andere ondersteuning nodig dan de ander. Uiteraard is een evenwichtige verdeling nodig, maar evenwichtig kan ook zijn dat iemand die meer zorg nodig heeft ook meer krijgt, dan iemand die minder zorg nodig heeft.

Het belangrijkste is dat we mensen waar niemand zich over ontfermt een waardevolle plek geven om te kunnen werken. De beschutte werkplaats kan dan een goede voorziening zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard Mostert / Wethouder
Typisch goedkope vakbondstaal. Eerst afspreken met de overheid dat de gemeenten het vooral met veel minder geld moeten doen. En nu kritiek op gedachten die de samenhang met WMO bieden. Dit had de FNV bestuurder vast niet voorzien......Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ralf van de Wiel / ambtenaar
De vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen naar vermogen werken EN loon naar werken krijgen. Beschut werken zoals het is vormgegeven is daar niet het antwoord op. Deze regeling bevoordeelt een hele kleine groep. Het is maar goed dat gemeenten de keuze hebben om daarin mee te gaan of niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
Het beste is het om Dagbesteding en Beschut Werk met elkaar te combineren en te ontschotten. Er zit namelijk wel wat overlap tussen de Arbeidsmatige Dagbesteding en Beschut Werk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
alexander / ambtenaar
In formele zin heeft Heerts gelijk. Afspraken met het kabinet tellen door naar de gemeente. Als dat niet zo zou werken heeft overleg geen enkele zin en kunnen we het beter bij de borrel achteraf houden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wajonger / Patient
Het is schandelijk zoals Ton Heerts de 50-plussers in de Wajong in de steek heeft gelaten. Wat had hij daar een praatjes over, nog geen jaar geleden. Ook toen wapperde hij met het sociaal akkoord. Hij heeft niet zijn zin gekregen en dan hoor je hem er niet meer over. Wat een aanfluiting is deze man als het gaat om vechten voor sociale rechten. Zelfs totaal kansloze 60-ers worden nu door het UWV herkeurd, om hun uitkering nog gauw even te verlagen. Ton Heerts wordt bedankt.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marc / adviseur
Leuk verhaal van de FNV, maar gemeenten zaten niet aan tafel toen het sociaal akkoord werd gesloten. Bovendien, waarom is beschut dan geen verplichting voor gemeenten maar een voorziening?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
thielen / vrijwilliger obv pgb bij relim landgraaf
hallo,

ik hoor alleen maar steeds over de allerzwakste maar waar blijven de mensen die niet begeleid kunnen werken ?? ik heb een wsw matig ik was in dienst via wozl maar ik had 3 contracten gehad en moesten we kwijt terwijl ik heel goed functioneer ondanks dat ik maar 12 uur per week kan werken vanwege mijn rheuma ik ben dan als vrijwilliger begonnen ik heb het geluk dat ik pgb groep heb maar deze loopt in 2016 af en krijg waarschijnlijk geen nieuwe dan zit ik dus voor de rest van me leven thuis waar ik enorm depressief van word en ik heb een indicatie wat niet meer aansluit op de situatie van nu en ze weigeren om een her indicatie aan te vragen en zelf kan ik dit niet doen kan iemand me aub helpen ik ben echt radeloos
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Theo Arp / Trajectbegeleider in RIBW
Treurig te lezen hoe in de discussie over beschut of begeleid werk het altijd gaat over geld en niet over de enorme waarde die het hebben een betaalde baan heeft voor iemand.Of je nu wel of niet een arbeidshandicap hebt, een bijdrage leveren aan de samenleving is altijd van waarde! In Zeist levert de samenwerking tussen SW bedrijf en GGZ mooie dingen op. Zoals versterking van je zelfbeeld: ik doe wat en ik kan wat. En het zorgt vaak voor een lagere zorgconsumptie (is misschien een lelijk woord maar dekt wel de lading). Kom maar op met die banen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JoepKH / ambtenaar
Blijkbaar niet goed onderhandelt door de FNV, anders waren de beschutte werkplekken wel een resultaatverplichting i.p.v. een inspanningsverplichting.Overigens, met de halvering van budgetten en verdubbeling van de doelgroep zou het so wie so woekeren worden met de paar centen die de gemeenten ter beschikking hebben. Een deel van de gemeenten zal het volledige re-integratiebudget kwijt zijn aan de wsw en niet eens middelen hebben een re-integratiebeleid te voeren.Dat gemeenten er in deze economische situatie ervoor kiezen het re-integratie- en participatiegeld in te zetten ten behoeve van mensen mét kans op een reguliere baan, is niet verwonderlijk. Iedereen die een regulier betaalde baan vindt, drukt niet meer op de gemeentelijke begroting. Beschut en met subsidie werkenden zullen daarentegen altijd ten laste van de gemeente blijven komen.Fijn, die ontschotting, toegejuicht door onze politici. Het resultaat is nu net wat we niet willen. Gemeenten kiezen (massaal?) voor hun eigen belangen. Het is wachten op de paniekreactie in het Haagse.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H.Rijs / ambulant werker
Sociale werkplaatsen zijn veels te duur georganiseerd.Dat komt door al die bestuurders; bedrijfsleiders; P&O ers en beleidsmakers daar in die sociale werkplaatsen.

Behalve duur zijn het ook nog eens enge cultuurtjes.Deze sociale werkplaatsen kunnen dan ook dicht.En kan er gekeken worden naar nieuwe werkplekken voor mensen die beschut werk mogen verrichten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
A.H.
De zelfregulerende staatjes binnen Nederland ontstaan op alle gebieden waar gemeenten beleidsvrijheid krijgen, zie bijvoorbeeld ook de invulling van beleid m.b.t. de tegenprestatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie