Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten moeten te hoge eigen bijdrage terugbetalen

Gemeenten die te hoge eigen bijdragen hebben doorberekend aan inwoners met een Wmo-voorziening, moeten dit terugbetalen aan de inwoners. Dit heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) woensdag benadrukt in een Kamerdebat. Van Rijn voelt er niets voor om maximale, landelijke tarieven voor de eigen bijdrage in te voeren.

10 september 2015

Gemeenten die te hoge eigen bijdragen hebben doorberekend aan inwoners met een Wmo-voorziening, moeten dit corrigeren. Dit heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) woensdag benadrukt in een Kamerdebat. Van Rijn voelt er niets voor om maximale, landelijke tarieven voor de eigen bijdrage in te voeren.

Kostprijs

Daarvoor had CDA-Kamerlid Mona Keijzer gepleit. Gemeenten die een eigen bijdrage doorberekenen aan inwoners die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zorg of ondersteuning krijgen, baseren zich op de kostprijs van een Wmo-product. ‘Als gemeenten slecht hebben ingekocht betaal je als cliënt de rekening’, aldus Keijzer. Ze pleitte in het Kamerdebat voor de ‘oude systematiek’ van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). Die kende een maximum uurtarief voor bijvoorbeeld begeleiding en een maximale periode van drie jaar waarin cliënten een eigen bijdrage moesten betalen.


Terugbetalen

Van Rijn voelt daar niets voor en stelt dat de wet klip en klaar is. De gemeente bepaalt in haar verordening of een eigen bijdrage wordt doorberekend. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en mag nooit hoger zijn dan de kostprijs; de prijs waarvoor de gemeente de dienst of voorziening heeft ingekocht. Gemeenten die de fout in zijn gegaan, moeten het teveel berekende bedrag terugbetalen. En ja, de kostprijzen verschillen per gemeente, afhankelijk van de inkoop, stelde Van Rijn. Terug naar het oude systeem wil hij niet. ‘Een tussentijdse wijziging van de Wmo niet opportuun.’


Zorgmijden

De Kamer is er niet gerust op, zeker niet gezien de signalen van cliënten uit diverse gemeenten die zich geconfronteerd zien met forse rekeningen. Mensen zien daardoor af van zorg, stelde onder meer SP-Kamerlid Renske Leijten. Van Rijn benadrukte dat er een onderzoek loopt naar de (stapeling) van eigen bijdragen, waarbij ook wordt gekeken of sprake is van zorgmijding. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wil hij kijken of wettelijke aanpassingen nodig zijn. 

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

grootveld / Zelfstandig Architect en Wmo adviseur
In mijn praktijk als consulent woningaanpassingen voor meerdere landelijke patientorganisaties zie ik sinds 2015 een dramatische terugloop in het aantal aanvragen voor complexe woningaanpassingen bij eigenaar-bewoners met midden en lagere inkomens. Navraag leert dat de torenhoge eigen bijdragen hiervan de hoofdoorzaak zijn. Niet alleen is de 39 periodengrens als maximum losgelaten, maar ook de vrijstelling voor ouders van gehandicapte kinderen onder 18 jaar is vervallen.

Al zijn gemeenten daar niet toe verplicht, in de praktijk wordt vrijwel overal de maximale bijdrage opgelegd. Waar decennialang de overheid (via de RGSHG, WVG en Wmo) bijdroeg aan complexe woningaanpassingen, is dit sinds de Wmo 2015 in feite veranderd in een renteloze lening. Met aflossingsbedragen van honderden euro's. Een verbouwhypotheek bij de bank is voor de lagere inkomens met eigen woningen al zelden op te brengen. De Wmo schiet met dergelijke eigen bijdragen zijn doel voorbij.
Anoniem / Bezorgde burger
De WMO was toch gedecentraliseerd?

Waar bemoeien de Tweede Kamer en de staatssecretaris zich dan nog mee?
Opa / IC
Nog afgezien van het feit, dat het "hun pakkie-an niet meer is", wordt het tijd, dat Kamerleden en Van Rijn zich in de regelgeving verdiepen (die ze zelf hebben gecreëerd). Wie voor een maatwerkvoorziening een hoge eigen bijdrage per vier weken moet betalen heeft ook een hoog inkomen en/of vermogen. Overigens wordt de hoogte van de eigen bijdrage bepaald door het CAK en niet door de gemeente.
Desie
Dat idiote rondpompen van geld moet afgelopen zijn! Het kost onderhand meer dan het oplevert en veroorzaakt alleen maar méér bureaucratie! En ellende bij mensen die die eigen bijdragen moeten betalen.
Gerard Mostert / Wethouder
Renske en Mona zijn nu eenmaal tot dit dossier veroordeeld en willen graag alles politiek maken.

Er zijn evenwel veel groter problemen in de wereld waar zij zich druk over zouden moeten maken.

Steeds maar inspelen op incidenten is bepaald niet bevorderlijk voor de uitvoering van door gemeenten bepaald beleid.
Desie
Geachte Meneer Gerard, U reageert nogal denigrerend op de inzet van mevrouw Leijten en mevrouw Keijzer over hoge eigen bijdragen.Begrijpt u niet dat die hoge eigen bijdragen voor véél gehandicapten problematisch zijn aangezien ze al véél extra zorgkosten hebben bij een minimum inkomen?? Bovendien gaat het bij Sociale Zekerheid om Nederlandse wetgeving. "Wereldproblemen" valt hier niet onder.
Anton Hakemulder / consultant
Aan HaBe: Het CAK berekent de EB vlgs de wet, de gemeente stelt 'm vast en MAG 'm ook lager vaststellen!

Nationale parlementariers hebben alle recht om kritiek te hebben op lokale zaken; andersom mag en gebeurt ook veelvuldig - niks mis mee, integendeel, controle dient de burger!
Advertentie