Advertentie
sociaal / Nieuws

Informatieplicht gemeenten over eigen bijdrage Wmo

Gemeenten moeten inwoners beter informeren over de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Ook moeten zij worden geïnformeerd over de mogelijkheden tot financiële ondersteuning door gemeenten als de eigen bijdrage niet kan worden opgebracht. Een motie van D66 en PvdA is dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen.

16 maart 2016

Gemeenten moeten inwoners beter informeren over de eigen bijdrage die zij moeten betalen voor een Wmo-voorziening. Ook moeten zij op de hoogte worden gebracht van de financiële ondersteuning door gemeenten, als de zorgbehoevende de eigen bijdrage niet kan opbrengen.

Een motie van deze strekking van D66 en PvdA is dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. Mensen die door de hoge eigen bijdrage afzien van zorg, moeten door gemeenten bovendien goed in de gaten worden gehouden. Verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, Wmo) moet gemeenten wat het punt van (mogelijke) zorgmijding betreft, wijzen op hun morele verantwoordelijkheid.


Niet opschorten

Het innen van eigen bijdragen wordt niet opgeschort. Een motie van de SP is door de Kamer verworpen. De SP wilde de inning stopzetten, totdat de gevolgen, zoals zorgmijding, in kaart zijn gebracht. Ook de motie van het CDA om voor de berekening van de eigen bijdrage weer terug te gaan naar het ‘Awbz-systeem’ - waar lage, fictieve tarieven voor dagbesteding en begeleiding de basis vormden voor de berekening van de eigen bijdrage - kon niet op de steun van een Kamermeerderheid rekenen.


Kwijtschelden

De Kamer stemde wel in met een motie van PvdA en D66, om te onderzoeken of de termijn waarbinnen Wmo-gebruikers hun rekening krijgen, kan worden verkort. Mensen komen nu vaak voor onaangename verassingen te staan als ze, weken nadat de zorg is toegekend en wordt geleverd, met de eerste rekening worden geconfronteerd. Voor de zomer moet de Kamer hierover worden geïnformeerd. De PVV wilde een stap verder gaan; door de eigen bijdrage kwijt te schelden als de rekening langer dan acht weken nadat de zorg is opgestart, op zich laat wachten. Ook deze motie sneuvelde.


Moties

De moties werden vorige week donderdag ingediend, tijdens het debat over eigen bijdrage. Aanleiding voor het debat was het onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) naar de gevolgen daarvan. Daaruit bleek dat een kwart van de zorgbehoevenden door de hoge eigen bijdrage stopt met zorg en dat gemeenten hun inwoners nauwelijks informeren over het bedrag dat ze voor hulp moeten neertellen, ook niet als dit omhoog gaat.

  

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Erik / Midden inkomen
Mooi voornemen van begin 2016 om te roepen dat het beter en sneller moet. Alleen zo werkt het in de praktijk toch niet.

Wij hebben pas september 2016 de beschikking over 2016 gekregen, de beschikking over 2015 kwam in november 2016.. Terwijl ons door de gemeente aangegeven is dat er niks zou veranderen tov 2014.. Nooit zijn wij geinformeerd over de eigen bijdrage. Terwijl Kamer, onbudsman etc toezeggingen en beloften gedaan zijn dat de uitvoering onder controle was en dat iedereen ingelicht is.. Dus weer goed voorbeeld van beloften doen aan de Kamer, onbudsman en de belangengroepen, het wijzen naar elkaar (CAK/politiek/gemeente/zorgverlener/...), mooie voornemens uiten maar ondertussen zijn de governance, processen en systemen nog steeds niet op orde. Laat staan de informatievoorziening aan betrokken burgers, die rammelt nog steeds. Alleen het indekken van de overheidsorganisaties kent een verbetering.

En de burger? Zeker als hij niet tot de grote gemene deler behoort krijgt weer alle onbegrip en shit over zich heen omdat een op de tekentafel bedacht proces ondanks alles gewoon gehandhaafd 'moet' worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Wel grappig om te lezen dat alle moties met wat kont in de broek en dus geld kosten niet zijn aangenomen. Blijven over de nietszeggende 'informeer beter' moties.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lady
De gemeente gaat helemaal niet over de inkomenspositie van haar onderdanen. Dat informeren over de eigen bijdrage kan dan ook beter overgelaten worden aan het CAK waar die eigen bijdrage wordt berekend. Misschien zou het goed zijn als het CAK voortaan wat sneller is met die (be)rekening. Overigens is de berekening voor iedereen zelf uit te voeren volgens de procedure zoals die op de website van het CAK staat vermeld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
PLB
Hallo, Yolanda de Koster, zou je eraan kunnen voegen de specifieke motie namen (ID), en wie precies voor en tegen de verschillende moties heeft gestemd? Op een url die doorverwijst waar een geïnteresseerde het zelf kan vinden.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Yolanda de Koster
Hierbij de link naar de moties. Hierbij staat alleen nog of de moties verworpen of aangenomen zijn. Stemverhoudingen moeten nog worden verwerkt.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemming …

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rinie / Mantelzorger
Het CAK bepaalt de maximale bijdrage, maar de gemeente bepaalt de 'kostprijs' door. Wij hebben net periode 1 van het CAK ontvangen. 900 Euro terwijl we volgens SVB maar 300 Euro zorg afgenomen hebben.Ben je zuinig met je Budget, betaal je het volledige arrangement ipv de afgenomen zorg. Bizar
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie