Advertentie
sociaal / Nieuws

VNG legt bal bij kabinet

Gemeentekoepel VNG gaat niet opnieuw onderhandelen met staatssecretaris Van Rijn over de langdurige zorg. In een brief aan kabinet stellen ze dat het huidige voorwaardenpakket ontoereikend is om de taken verantwoord te kunnen uitvoeren. Het kabinet is aan zet, aldus VNG-voorzitter Jorritsma.

17 januari 2014

Het VNG-bestuur gaat niet opnieuw onderhandelen met staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA). Als het kabinet zelf niet met meer over de brug komt, zullen de gemeenten de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wel uitvoeren, maar de burgers zullen de dupe worden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in dat geval bij het kabinet, zo stelt gemeentekoepel VNG.

Volstrekt onvoldoende

Een brief met die strekking is vrijdag door het VNG-bestuur naar het kabinet gestuurd. Het voorwaardenpakket voor de uitvoering van de langdurige zorg voor gemeenten zoals dat er nu ligt, is volstrekt onvoldoende. Dit stelde VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma vrijdag. Zij deed dit tijdens een toelichting op de vervolgstappen van het VNG-bestuur, na het massale ‘nee’ van gemeenten over het onderhandelingsresultaat over de persoonlijke verzorging met Van Rijn.

Afschuifrisico’s

De gemeenten vinden dat de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars beter moet worden geborgd. Dit om omschuifrisico’s te voorkomen en te vermijden dat inwoners van het kastje naar de muur worden gestuurd. De budgettaire kaders - met overgangsrechten voor burgers, maar zonder financiële compensatie voor gemeenten -,  moeten verruimd. De huidige kaders zetten gemeenten voor niet te dragen financiële risico’s. Ook moet er vanuit het kabinet stevige regie worden gevoerd op de drie decentralisaties sociaal domein (langdurige zorg, participatie, jeugdzorg). Die ontbreekt nu, aldus Jorritsma.

Geen nieuwe onderhandelingen

‘Als er niet meer inzit, zullen we de wet loyaal uitvoeren, maar de burgers zullen de dupe worden’, aldus Jorritsma. ‘Als een wet aanvaard is, hebben gemeenten geen keuze.’ Het kabinet is aan zet, benadrukte Jorritsma. ‘Wij gaan niet meer onderhandelen.’

Roep om regie kabinet

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) is coördinerend bewindspersoon decentralisaties sociaal domein Daar merken bestuurders en ambtenaren in de gemeentelijke praktijk niets van. ‘De integrale sturing wordt wel lokaal geregeld, maar landelijk niet’, aldus Jorritsma in haar kritiek op het kabinet. Van de toegezegde horizontale verantwoording is door de vele verschillende uitvragen aan gemeenten om informatie evenmin sprake. Het kabinet moet er vanuit zijn regierol tevens voor zorgdragen dat de positie van de gemeenteraden wordt geborgd, voegde VNG-directeur Jantine Kriens daaraan toe. De VNG verwacht op korte termijn een adequate reactie van het kabinet.


Gezamenlijk belang

In een eerste reactie stelt Van Rijn de zorgen van de gemeenten te begrijpen, ‘want het is een hele grote operatie’. De staatssecretaris stelt verder dat het een gezamenlijk belang van gemeenten en rijk is dat burgers niet tussen wal en schip vallen. Ook hij vindt een goede samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten een randvoorwaarde voor goede organisatie van zorg en ondersteuning in de buurt. Of dit betekent dat hij deze wettelijk gaat borgen, is niet duidelijk.

Snel kabinetreactie

Het kabinet komt snel met een adequate reactie op de brief van de VNG, zo heeft hij vrijdagavond toegezegd. ‘Ik hecht aan en heb vertrouwen in goed overleg met de gemeenten, zodat wij samen kunnen werken aan een voortvarende uitvoering en voorbereiding van de drie decentralisaties.’Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

peter
Jorritsma wil dit gatdichten met het heffen van meer gemeentelijke belastingen. Dat mensmoet vertrekken....
Fritz
Iets beters heeft de voorzitter van het VNG-bestuur niet te bieden. "We gaan niet meer onderhandelen en als burgers er de dupe van zijn, is dat de schuld van het Rijk". Ja, daar wordt je, als gedupeerd burger, vet van. Mevrouw Jorritsma, treedt alstublieft af als voorzitter van het bestuur van de VNG. U hebt totaal, maar dan ook totaal gefaald op dit dossier en uw achterban op geen enkele wijze serieus genomen. Door uw falende onderhandelingskunsten zijn burgers straks de dupe.
Kobus
Heeft die Plasterk ooit wel eens iets uitgevoerd ? Deze man is een karikatuur van een Minister. Praatjes en verhaaltjes, verder komt hij werkelijk niet.

In Amsterdam loopt zijn evenknie, luisterend naar de naam Hilhorst.

Ook PvdA, maar dat zal niemand verbazen.
faber
Als het rijk voer bij stuk houdt is het misschien een optie om de gemeentebegroting/jaarrekening te splitsen in een decentralisatiebegroting en eentje voor de overige zaken. De eerste wordt niet ter vaststelling aan de gemeenteraden aangeboden de tweede wel. De eerste is een collegeverantwoordelijheid als uitvoerder van rijksbeleid en wordt daarom ter goedkeuring naar de relevante minister gestuurd. Hoeft ook niet te voldoen aan de eisen vd gemeentewet. Is het duidelijk wie wat doet ...
Thomas Wentzel / Bestuurskunde st.
Het gaat om een decentralisatie, geen deconcentratie. Jorritsma slaat de plank mis.
henk
Jorritsma is niet capabel en heeft het te druk met het innen van geld van al haar bijbaantjes
peter
Jorritsma heeft inderdaad teveelverschillende petten op. Belangenverstrengeling inderdaad. Verder zou het de vng sieren eens te stoppen met het zijn van een doorgeefluik van dit kabinet
Eppo Burger
Er wordt wel heel snel de oplossing gezocht in het "verruimen van budgetaire kaders" (lees: het plukken van de burger).Maak die WMO toch inkomensafhankelijk!
allard gunnink
De VNG onderhandelt, sluit een akkoord, legt het aan de leden voor, die zeggen nee en dus gaat de VNG...niets doen. Wie het begrijpt mag het zeggen.
Leo / beleidsmedewerker
Kabinet legt bal weer terug bij VNG
henk
En vng weer bij de gemeente ...... met jorritsma als posduif
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Het VNG-bestuur handelt onverantwoordelijk. Op veel fronten zijn de randvoorwaarden en de budgetten nog niet eens bekend en het VNG-bestuur legt zich nu al bij het voorlopig onderhandelde resultaat neer, in plaats van het afdwingen van rijksgaranties voor deze operaties.
Advertentie