Advertentie
sociaal / Nieuws

Wmo-beleid gemeenten onder vuur

Gemeenten zijn schuldig aan de faillissementsgolf in de thuiszorg, stelt de FNV. De bond heeft de noodklok geluid, nadat opnieuw twee thuiszorginstellingen failliet zijn geklaard. Gemeentekoepel VNG verwerpt de beschuldigingen.

28 juli 2016

Gemeenten krijgen over hun gevoerde Wmo-beleid de volle laag van de FNV. ‘Gemeenten moeten ophouden met de doorgeslagen bezuinigingen, zodat nóg meer faillissementen voorkomen kunnen worden’, stelt de bond. Hij heeft de noodklok geluid, nadat opnieuw twee thuiszorginstellingen failliet zijn verklaard. Geld is er wel, meent de FNV, gezien de overschotten die gemeenten op hun Wmo-budget hebben. Gemeentekoepel VNG verwerpt de beschuldigingen.

60.000 cliënten

Stichting ZorgBedrijf en Thuiszorg Noord-Holland zijn maandag failliet verklaard, vorige week werd de stekker uit Solace ATC getrokken. De afgelopen anderhalf jaar zijn meerdere thuiszorgorganisaties koppie onder gegaan, zoals TSN Thuiszorg, Thebe, Pantein-Vivent en Diafaan. Zo’n 17.000 medewerkers en 60.000 cliënten zijn hier de dupe van, stelt de bond. De bond vreest dat het niet het laatste faillissement zal zijn. Oorzaak van de faillissementen zijn volgens de FNV de bezuinigingen die gemeenten op de huishoudelijke hulp hebben doorgevoerd. 


Gevolgen thuiszorgmarkt

‘We herkennen ons niet in het beeld dat dit de schuld is van de gemeentelijke bezuinigingen op de huishoudelijke hulp’, laat een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) desgevraagd weten. ‘Er zijn ook genoeg aanbieders voor huishoudelijke hulp die het wel redden; een aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het management, voor het offertebeleid en voor het afsluiten van contracten met gemeenten.’ De schuld moet eerder bij het rijk worden gezocht, meent de gemeentekoepel. ‘De 40 procent bezuiniging die het rijk op de huishoudelijke hulp heeft toepast, staat nog onverkort overeind. Deze bezuiniging leidt er in het algemeen toe dat er minder uren huishoudelijke hulp door gemeenten kunnen worden ingekocht dan vóór 2015; en dat heeft gevolgen voor de thuiszorgmarkt. Bij minder vraag, daalt het aantal aanbieders.’


Overschotten Wmo

De FNV verwijt gemeenten verder dat zij de overschotten op de Wmo niet aan de zorg besteden. De VNG stelt dat het bij grote stelselwijzigingen niet ongebruikelijk is dat er aanvankelijk geld overblijft. Daarnaast zijn de budgetten voor de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet niet geoormerkt; gemeenten kunnen er mee schuiven, tekent de VNG aan. ‘Bekend is dat gemeenten in 2015 vaak een tekort hadden op de budgetten van de Jeugdwet en de Participatiewet.’


‘Claim je uren’

Het is de bond bovendien een doorn in het oog dat gemeenten zich nog steeds niet aan de wet houden. De FNV doelt daarbij op die gemeenten die hun huishoudelijke beleid nog niet in lijn hebben gebracht met de Wmo 2015. Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) medio mei, is duidelijk dat veel gemeenten hun beleid in meer of mindere mate moeten aanpassen. Sommige gemeenten hebben dat meteen gedaan, veel andere gemeenten worstelen daarmee en nemen de tijd de juridische gevolgen van de uitspraak goed in kaart te krijgen voordat zij tot beleidswijziging over gaan. ‘Gemeenten vragen zich af hoe zij tegelijkertijd recht kunnen doen aan de uitspraak van de CRvB en daarnaast kunnen doorwerken aan de in de wet beoogde transformatie’, stelt de VNG in een recente ledenbrief waarin ‘repartiemogelijkheden’ worden toegelicht. De komende maanden werken VWS, VNG en gemeenten samen aan een onafhankelijk analyse van de effecten van de uitspraken van de hoogste bestuursrechter voor de uitgangspunten van de wet en de beoogde vernieuwingsdoelen. De FNV vindt dat gemeenten direct hun beleid moeten aanpassen, en is bezig met de tweede fase van de actie ‘Claim je uren’, bedoeld om cliënten te helpen met het claimen van uren huishoudelijke hulp in gemeenten die inwoners onrechtmatig hebben gekort op hun huishoudelijke hulp.


Meldpunt

Via het – inmiddels gesloten – telefonische meldpunt kreeg de FNV 1.900 meldingen vanuit meer dan 200 gemeenten binnen, meldt Sara Dobbe van de vakbond. Kort na de uitspraak van de CRvB riep de bond cliënten van huishoudelijke hulp op bij de FNV te melden of en hoeveel uren zij sinds de invoering van de Wmo 2015 op de eenvoudige schoonmaakhulp zijn gekort. ‘Voor hen hebben we brieven naar de gemeenten gestuurd. Gemeenten hebben officieel zes weken om te reageren. We zijn nu iedereen aan het terugbellen om te vragen of ze reactie hebben gehad en welke reactie dat was. Als het nodig is dan organiseren we (juridische) vervolgstappen. Het is natuurlijk de bedoeling dat gemeenten hun beleid aanpassen en dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben.’ Ook diverse andere belangenorganisaties, zoals de ANBO, plaatsten na de uitspraak van de hoogste bestuursrechter standaardbrieven op hun websites, om oude indicaties te herstellen of bezwaar te maken tegen toekenning van te weinig uren. De ANBO-brieven zijn 1.200 keer gedownload, aldus een woordvoerder. Voor een downloadbestand is dat ‘redelijk fors’. Het is de ANBO niet bekend of dit ook daadwerkelijk heeft geleid tot actie richting gemeenten.


Informeel afdoen

Gemeenten die dergelijke brieven hebben gehad, worden door de VNG – in de eerder genoemde ledenbrief – geadviseerd ‘niet te volstaan met het formeel afdoen van deze brieven en aanvragen’, maar om met cliënten in gesprek te gaan en ‘eventuele geschillen zoveel mogelijk informeel af te doen’. De VNG benadrukt dat de uitspraken van de CRvB niets te maken hebben met het faillissement van thuiszorgorganisaties. ‘De FNV verbindt deze zaken ten onrechte.’

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Beleidsadviseur: Gedeeltelijk eens. Veel subsidies mogen wat mij betreft worden afgeschaft. De belastingen moeten echter eerder omhoog dan om wezenlijke sociale voorzieningen in stand te houden.

Omdat het om andermans geld (belastinggeld) gaat moet je daar uiteraard zorgvuldig mee omgaan en er voor zorgen dat het terecht komt bij degenen die niet kunnen en niet bij degenen die niet willen. Maar het is wat mij betreft niet ieder voor zich. We zijn toch geen Amerika.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
alexander / ambtenaar
de laatste reacties zijn echt uit de hoge hoed van het fact free concluderen. Termen als alleen doen voor de mensen die het echt nodig hebben, geven aan dat gedetailleerd onderzoek naar allen die van deze voorzieningen genieten door deze commentatoren is gedaan. Of niet ? Maar het bekt lekker ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Hef de Wmo op en leg strenge criteria aan voor thuishulp zodat alleen degenen die dat echt nodig hebben daar in aanmerking voor kunnen komen (die het zelf niet kunnen regelen en het ook niet kunnen betalen). Wellicht kunnen we de verzorgingsstaat dan nog een beetje in stand houden.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anoniem / Bezorgde burger
@BroadcasterInderdaad, maar schaf dan vrijwel alle subsidies af (rijk / provincie / gemeente). Ze zijn verstorend, luimakend, deels onnodig (bv. kunst- en cultuursubsidies) en belastingverhogend. Alleen slechts enkele vangnetregelingen voor de zwaarste en noodzakelijkste gevallen overeind laten (gehandicaptenzorg / zware handicapmakende ziektes etc.), want dat kan iedereen overkomen. Een soort landelijke verzekering voor het hoognodige en zeer kostbare (wat je zelf echt niet kunt dragen).En dan natuurlijk de belastingen een stuk naar beneden. Kan iedereen zelf zijn boontjes beter doppen (en heeft daar dan ook de financiele middelen voor door de lagere belastingen).Het draagvlak voor veel subsidies en overheidsregelingen wordt lager. Waarom plukt de overheid eerst met hoge belastingen om vervolgens aan lukrake partijen / clubs cadeautjes te kunnen uitdelen die niet strikt noodzakelijk zijn? Dat noem ik diefstal.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niek / jurist
Ik stoor me nogal aan de houding van de bond die op deze wijze zieltjes probeert te winnen aan de hand van failliet gegane bedrijven met een verkeerd verdienmodel of als gevolg van onzorgvuldig inschrijven. Ik denk er sterk over om mijn lidmaatschap daarom op te zeggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ova
het is ook zo dat de riante salarisen van besturders.en ik vindt dat het tijd woord dat de rijk het weer gaat doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JaapvV / adviseur
Fijn dat ik geen lid ben van de vakbond. Of het artikel klopt niet, of de FNV haalt werkelijk alles door elkaar. Zoals suggereren dat de omvallende zorginstellingen de schuld zijn van gemeenten - die hun geld niet goed besteden - en die te lang treuzelen met hun beleid. En de actie 'claim je uren ' spreekt natuurlijk voor zich. Want de participerende burger kan er niks aan doen en wordt door de vakbond waarschijnlijk al helemaal niet bevraagd op wat hij zelf kan. Als de FNV trouwens ook verstand heeft van bedrijfsvoering, dan kunnen ze misschien beter eerst investeren in het aanpakken van lamlendig bestuurde zorginstellingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Hoewel er enkele gemeenten wat zijn doorgeslagen met hun bezuinigingen is dit verwijt van de FNV grotendeels onterecht.

Zij kan haar pijlen beter richten op:

1. het beter besturen van de maatschappelijke instellingen en op de hoogte van de salarissen van het daar werkzame topmanagment.

2. op betere politieke besluitvorming (o.a. duidelijker randvoorwaarden) van het Kabinet (VVD, PvdA).

Overigens kan geen land ter wereld het zich permitteren om 25% of meer van haar budget te besteden in de zorgsector.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W.F.Willems / pensionado
Maar wie zaten er allemaal in de SER toen al deze besluiten genomen werden en o.a de AWBZ werd opgetuigd tot een halfbakken National Health Service?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie