Advertentie
sociaal / Nieuws

FNV: gemeenten medeschuldig aan loondump poetshulp

Als gemeenten in hun aanbesteding niet afdwingen dat schoonmaakbedrijven de cao respecteren, dragen ze bij aan de loonsverlagingen bij hulpen in het huishouden.

28 januari 2015

Gemeenten moeten in hun aanbesteding voortaan afdwingen dat zorgaanbieders de cao voor huishoudelijke hulp respecteren. Doen ze dat niet, dan zijn ze medeschuldig aan loondump, zegt Marian Beldsnijder, onderhandelaar en bestuurder thuiszorg bij FNV Zorg & Welzijn.

Ongezonde marktwerking

Zelf moeten gemeenten reële tarieven betalen, om te voorkomen dat thuiszorgorganisaties in het nauw komen, stelt het vakbondskaderlid. Het salaris van de huishoudhulpen is vaak hoger dan de huidige vergoeding door gemeenten. 'Gemeente selecteren in hun aanbestedingen voornamelijk op prijs en onvoldoende op kwaliteit. Dat zorgt voor een ongezond soort marktwerking, die afgewenteld wordt op medewerkers in de thuiszorg', aldus Beldsnijder.

Bodemsalaris

Vorig jaar werd na veel schermutselingen een cao gesloten tussen werkgevers en werknemers in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Partijen werden het onder meer eens over de invoering van een aparte salarisschaal voor ‘poetshulpen’, met een bodemsalaris van 10 euro per uur. Het akkoord, dat geldt met terugwerkende kracht tot 2014 en doorloopt tot 2016, werd gisteren  aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 'Om de kosten van de cao te kunnen dragen is het noodzakelijk dat de nieuwe schaal door alle gemeenten bij hun inkoopbeleid wordt gehanteerd,' vindt Beldsnijder.

Vérian

Aanleiding voor haar opmerkingen is de situatie bij de Gelderse thuiszorgorganisatie Vérian. Die wil het loon van medewerkers met 20 tot 25 procent verlagen. Bij andere aanbieders van Wmo-zorg spelen vergelijkbare problemen. Het betreft Pantein Vivent en Thebe (inmiddels beide failliet) en Zorgstroom Middelburg (wil af van loondienstconstructies).

Gemeenteraden

'Met loondump staat ook de kwaliteit van zorg onder druk', beweert Beldsnijder. 'Of het cliënten zijn of thuiszorgmedewerkers: gemeenten moeten beseffen dat het in vrijwel alle gevallen hún inwoners betreft', zegt de FNV-onderhandelaar. Zij vindt dat ‘gemeenteraden scherper op hun controlerende rol moeten kruipen en niet klakkeloos alles van hun wethouder moeten aannemen. Kijken gemeenten nu niet verder dan hun neus lang is, dan komen ze een deel van de ontslagen huishoudelijke hulpen op termijn weer tegen aan het loket van de sociale dienst.'

Algemene Maatregel van Bestuur

Op rijksniveau is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in de maak, die regelt dat gemeenten de cao eerbiedigen bij hun inkoopbeleid. In de AMvB zal staan dat de Wmo-tarieven die door de opdrachtgevers (gemeenten) worden betaald, op reële kosten (loon, bedrijfsvoering) zijn gebaseerd. De maatregel heeft betrekking op contracten tussen gemeenten en Wmo- aanbieders die na 1 januari 2015 zijn vastgesteld of in werking treden. Volgens Beldsnijder is het van groot belang dat de AMvB er snel komt. 'De maatregel werpt een dam op tegen de huidige ratrace. Zij voorkomt dat werkgevers in de zorg worden geconfronteerd met kosten die zij niet kunnen dragen en tevens dat arbeidsvoorwaarden verder onder druk komen te staan.'

Salaris al gekort

Gisteren voerden Vérian-medewerkers opnieuw actie bij het hoofdkantoor van de instelling. Ongeveer 300 medewerkers hebben bezwaar aangetekend tegen loonreductie. De salarisstrook van bezwaarmakers over de maand januari vermeldt nog het volledige uurloon van 12,50 euro. Dat is meer dan het in de cao afgesproken bodemuurloon, ‘maar Vérian heeft niet het recht salarissen eenzijdig te verlagen' stelt FNV Zorg & Welzijn. Volgens de bond ontbreekt een financiële onderbouwing voor de maatregelen. Het uurloon van de overige 300 medewerkers is reeds gekort. De vakorganisatie roept hen op ‘zich niet te laten intimideren’ en alsnog bezwaar te maken. In een brief aan de bezwaarmakers stelt de directie volgens Beldsnijder ‘dat werkgelegenheid van iedereen in het geding komt’ als zij niet alsnog akkoord gaan met de salarisverlaging.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

alexander / ambtenaar
Helemaal terecht, Nederland is immers een beschaafd land.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Dat hoeven gemeenten niet eens af te dwingen. Daartoe zijn bedrijven m.i. al wettelijk verplicht.
Nick / concerncontroller
En weer krijgen de gemeenten de schuld.

Toch zijn het niet de gemeenten die hebben bedacht dat er sprake moet zijn van marktwerking.

Toch zijn het niet de gemeenten die dienstverlening onder de kostprijs offreren.

Mevrouw Beldsnijder, betaalt u ook wat meer OZB, omdat de salarisontwikkeling bij de gemeenteambtenaren al jaren achter blijft bij de markt?
Advertentie