Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten laks met cliëntondersteuning Wmo

In ruim zes op de tien gemeenten zijn nog geen afspraken gemaakt over cliëntondersteuning voor kwetsbare burgers.Vanaf 1 januari zijn gemeenten hier, via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), verantwoordelijk voor. Dit blijkt uit een monitor van MEE Nederland onder de 22 MEE-organisaties.

07 juli 2014

In meer dan zes op de tien gemeenten zijn nog geen afspraken gemaakt over cliëntondersteuning voor kwetsbare burgers.Vanaf 1 januari zijn gemeenten hier, via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), verantwoordelijk voor.

Onvoldoende

In meer dan een op de tien gemeenten is er zelfs nog geen afspraak in voorbereiding. In de overige gemeenten zijn weliswaar afspraken gemaakt met het college van B&W, maar deze voldoen op cruciale punten niet aan de Wmo 2015. Dit blijkt uit een monitor van MEE Nederland onder de 22 MEE-organisaties.


Brandbrieven

MEE Nederland roept staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) op actie te ondernemen. De staatssecretaris moet een budgetgarantie voor 2015 en 2016 afgeven voor de MEE-organisaties die met gemeenten in hun werkgebied geen of ontoereikende afspraken hebben kunnen maken over de continuïteit van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook in een brandbrief aan de Tweede en Eerste Kamer dringt MEE Nederland hier op aan. Voor een verantwoorde transitie van de Wmo moet overal cliëntondersteuning beschikbaar zijn, vindt MEE. De Eerste Kamer debatteert vanavond en morgen over de Wmo 2015. Morgen is ook de stemming over het wetsvoorstel.


Gemeentefonds

Het totale MEE-budget wordt per 1 januari vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) overgeheveld naar het gemeentefonds. Vanaf dat moment staan gemeenten aan de lat voor cliëntondersteuning aan mensen met een beperking. Om de continuïteit na de overheveling te waarborgen, zijn eind februari bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS, gemeentekoepel VNG en MEE Nederland. Een van die afspraken is dat gemeenten en MEE voor 1 mei moisten maken over de beschikbaarheid en continuïteit van de cliëntondersteuning in alle gemeenten.


Budgetkorting

Dat is niet het geval, zo blijkt uit de monitor. In 63 procent van de 403 gemeenten zijn geen afspraken gemaakt. In die gemeenten waar wel afspraken zijn gemaakt, voert een aantal gemeenten budgetkortingen door. Hierdoor zijn de MEE-organisaties genoodzaakt reorganisaties door te voeren die gepaard gaan met honderden ontslagen, stelt MEE. Dat heeft grote gevolgen voor de continuïteit, de borging van de expertise van consulenten en de beschikbaarheid van de functie cliëntondersteuning in de desbetreffende regio’s. Zo heeft MEE Twente vorige week collectief ontslag aangevraagd voor al haar medewerkers.

Gemeentelijke voorzieningen

Honderdduizenden kwetsbare burger maken volgens MEE regelmatig gebruik van cliëntondersteuning. Ze worden bijgestaan om hun weg te vinden in het woud van gemeentelijke voorzieningen, zorgaanbod, passend onderwijs, arbeidsparticipatie, woonvoorzieningen en veranderende regelgeving. Jaarlijks ondersteunt MEE gemiddeld 100.000 cliënten.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Er is voor de uitvoering van de nieuwe WMO behoefte aan één loket bij de gemeenten. Dat betekent dat er m.i. in de (nabije) toekomst geen plaats meer is voor MEE. Het is namelijk niet de bedoeling dat er qua organisatie gewoon op de oude weinig efficiënte voet wordt verder gegaan.

Het is wel netjes om passende afbouwregelingen te creëren voor het personeel van MEE (overheveling naar gemeenten, banenpools e.d.). Daar is/wordt bij de Rijksoverheid nog onvoldoende over nagedacht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre
Daar waar feitelijk sprake is van gedwongen winkelnering- in dit geval bij MEE, maar bureau Jeugdzorg is een ander voorbeeld- is decentralisatie een farce.
VWS heeft stiekem ook nog even 25 mio op ondersteuning gekort. Dus zo belangrijk is MEE: het moet kennelijk blijven, maar niet voor financieel risico van VWS zelf. Gemeenten mogen nu obv de zeer laat ontvangen meiciculaire zelf uitzoeken hoe ze de bezuinigingen realiseert zonder dat MEE omvalt.

Is dat behoorlijk bestuur van VWS/ BZK of hebben gemeenten nu echt zelf schuld?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
robert / jurist
Het is natuurlijk wel een beetje zuur voor MEE, ze zal het onderspit delven in het decentralisatiegeweld: vele gemeenten hebben geen behoefte aan onafhankelijke adviseurs als MEE, en dus gaan ze zelf hun cliënten Ondersteuning geven. Is de client daarmee gebaat? Nee natuurlijk niet, slechts de gemeente is daarmee gebaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Heeft MEE het alleenrecht op cliëntondersteuning?

MEE identificeert goede cliëntondersteuning met MEE-ondersteuning, en vergeet dat ook anderen (waaronder vrijwilligers) goede ondersteuning aan cliënten kunnen geven.Waarom een budgetgarantie aan MEE als er ook andere opties zijn? Waarom dit niet overgelaten aan de lokale afweging? Afgesproken tussen VWS en de VNG is niet dat er een garantie zou komen voor MEE, maar voor het behoud van de clientondersteuning, in welke vorm dan ook.En wat betreft de onafhankelijkheid van MEE: in veel gemeenten gaat MEE onderdeel uitmaken van het sociaal team, dat verantwoordelijk is voor de afweging of er ondersteuning voor een hulpvragende nodig is. Hoe dit het dan met de onafhankelijke positie van MEE? Kan een MEE-functionaris nog onafhankelijk ondersteuning geven aan een client tegen een advies/besluit van een collega in?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie