Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten laaiend op Van Rijn

De decentralisatie Awbz is door gemeentekoepel VNG in de ijskast gezet. De leden moeten zich eerst uitspreken of zij nog wel de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) willen uitvoeren, nu Van Rijn heeft besloten de persoonlijke verzorging niet aan gemeenten over te dragen.

06 november 2013

Gemeentekoepel VNG heeft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) de wacht aangezegd. De gemeenten gaan zich beraden over de vraag of zij nog wel de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) willen uitvoeren, nu Van Rijn heeft besloten de persoonlijke verzorging niet aan gemeenten over te dragen. 

Zorgpartijen blij

Zorgverzekeraars, werkgevers en -nemers in de zorg en patiëntenorganisaties reageren verheugd op het kabinetsbesluit dat de persoonlijke verzorging bij de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt ondergebracht. Deze partijen hebben daar de afgelopen maanden sterk bij Van Rijn op aangedrongen.   

Onverantwoord

Met een drastisch afgeslankt en versmald takenpakket zijn de door het kabinet opgelegde bezuinigingen onhaalbaar, stelt de VNG. De gemeenten vragen zich af of het nog verantwoord is het transitieproces van zorgtaken voort te zetten. Gemeenten worden met het besluit over de persoonlijke verzorging voor een ‘onwerkbare en ongewenste situatie’ geplaatst, stelt de VNG. Op de ledenvergadering van 29 november spreken de leden zich uit over al dan niet hervatting van de medewerking aan de decentralisatie Awbz.

Eenheidsworst

‘Het kabinet ondergraaft haar eigen visie door nu zo’n groot deel van het decentralisatiepakket los te maken en onder te brengen bij de Zvw. In de Zvw gaat het niet om maatwerk en participatie, maar om eenheidsworst’, aldus Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad. ‘Deze keuze zal leiden tot meer loketten, meer bureaucratie, meer afstemmingsproblemen, meer afschuifrisico’s tussen verschillende stelsels en tot hogere kosten die ofwel bij de burger terecht zullen komen of zullen leiden tot nieuwe bezuinigingen.’

Onder druk

Vooralsnog werken gemeenten wel verder mee aan de twee andere decentralisaties (Jeugdzorg en Participatiewet). VNG-woordvoerder Asha Khoenkhoen tekent daarbij aan dat juist de samenhang, synergie en de besparingen die de gemeenten met de decentralisaties in het sociaal domein willen bewerkstelligen, onder druk komen te staan nu daar een belangrijke pijler onder is wegvallen.

Gemiste kans

De Haagse wethouder Karsten Klein (CDA) hekelt het gebrek aan vertrouwen in gemeenten. Hij vindt het ook jammer dat Van Rijn 'de durf' niet heeft om persoonlijke verzorging naar gemeenten over te hevelen. 'Er is zo nog steeds geen oplossing voor de onbegrensde groei die de Awbz kenmerkte. Gemiste kans en gebrek aan vertrouwen in gemeenten', aldus Klein via Twitter.     

Verspilling voorkomen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt het goed dat de ouderenzorg niet versnipperd raakt, maar in zijn geheel onderdeel wordt van de basisverzekering. ‘Op die manier is het mogelijk om de zorg voor ouderen in de buurt te organiseren, verspilling te voorkomen en de kwaliteit te verbeteren’, aldus ZN-voorzitter André Rouvoet.

Betere afstemming

ActiZ, de branchevereniging van zorgwerkgevers, stelt dat de continuïteit van zorg makkelijker te bieden is wanneer verpleging en verzorging onderdeel zijn van hetzelfde pakket, dat in zijn geheel bij een zorgorganisatie kan worden afgenomen. ‘Zonder dat dit door verschillende financiers hoeft te worden ingekocht’, stelt ActiZ. Ook CNV Publieke Zaak is ‘erg blij’ dat verzorging en verpleging nu vanuit één team geleverd kan blijven worden. Dit zorgt volgens de bond voor een betere afstemming.

Recht op zorg

Volgens patiëntenfederatie NPCF en ouderenbond ANBO wordt nu voorkomen dat iemand bij twee verschillende loketten moet zijn om zorg thuis te regelen. Bovendien is het recht op zorg beter geborgd in de Zorgverzekeringswet, vindt de NPCF. Volgens ANBO zou de ‘knip’ leiden tot chaos voor cliënten. Gemeenten zouden bovendien te weinig budget krijgen voor alle extra (zorg)taken. ‘Ze zullen de komende jaren alle zeilen bij moeten zetten om drie decentralisaties tot een goed einde te brengen. Door de zowel verpleging als verzorging niet bij de gemeenten te beleggen kunnen gemeenten zich beter concentreren op het uitvoeren van die extra taken’, aldus ANBO-directeur Liane den Haan.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

A. Wassenburg
@Polleke.

Ik denk dat iedereen erg blij kan zijn met betaling van die extra € 30,- als dat inhoudt dan overal in het land en onafhankelijk van de woongemeente voor iedereen dezelfde (ouderen)zorg geldt. Lijkt mij ook het meest logisch, omdat we ook allemaal landelijk de verzekeringspremie en AWBZ belasting betalen.
Kobus
Van Rijn is het blijft een PvdA-er. En die houden het liefst alles centraal.
Peter van den Berg / belangstellende
Wie het onderste uit de kan wil.....
rein.annema / directeur bureau integriteitszorg de Achterhoek
De VNG was eerst niet te spreken over de decentralisaties. Als de VNG eens met 1 mond zou spreken en het regeerakkoord als een feit zou hebben geaccepteerd dan was dit niet gebeurd. Door constructief samen met de andere overheden de schouders er onder te zetten was een beter werkzaam geheel ontstaan. Als ik vervolgens lees dat de VNG met de zorgverzekeraars afspraken gaat maken over de JGZ is de stellingname van de VNG over de persoonlijke verzorging wel heel erg vreemd. Dan ondergraaf je je eigen positie. Immers tegen de zorgverzekering bij de verzorging en voor de zorgverzekering bij de JGZ is niet geloofwaardig.
Hannes Haganum / kritisch lezer
De gemeentes waren vooral gericht op de geldstroom en de uitbreiding van taken en macht. De VNG heeft in het debat onvoldoende duidelijk gemaakt dat gemeentes de kennis, kunde en visie in huis hadden. Alles was procesgericht en niet op waar de maatschappij behoefte aan heeft. Gemeentes hadden duidelijk moeten maken dat door een praktijkgerichtere aanpak en een visie op de zorgbehoefte van de toekomst er geld bespaard had kunnen worden. Helaas hebben een flink aantal gemeentes hun eigen glazen ingegooid met het schandalige gerotzooi met thuiszorgorganisaties. Denk aan Sensire in de Achterhoek of het gerotzooi in Rotterdam. De gemeente Rotterdam is hiervan een triest voorbeeld. Zorgbehoevende Rotterdammers mochten genoegen nemen met niet-Nederlands sprekende, ongeschoolde schoonmaaksters die tegen een derde wereldloontje het huishouden kwamen doen bij mensen die zorg en aandacht nodig hebben. Helaas heb ik deze schandalen uit eigen waarenming bij mijn eigen moeder mogen aanschouwen !! Nu regelen we alles zelf, mijn moeder is elk vertrouwen in de overheid kwijt op haar hoge leeftijd. Gelukkig is zorg nu nog fiscaal aftrekbaar, maar het is buitengewoon triest hoe deze categorie mensen door de overheid in de steek wordt gelaten.
W.F.Willems / maatsch.werker
De werkvloer is de wethouder van Maatschappelijke Zaken in de gem.Deventer ontzettend dankbaar(met haar domme uitspraken).
Lady
'Zorgverzekeraars, werkgevers en -nemers in de zorg en patiëntenorganisaties reageren verheugd ...'Dus iedereen blij behalve de gemeenten/NVG. De argumentatie van de VNG blijkt dud niet zo aan te slaan behalve bij de organisatie zelf. Misschien moeten ze toch eens wat beter contact met de bevolking maken.
M. Sessink / Ambtenaar
@Lady

Ik vraag me af of 'Iedereen' straks nog zo blij is. Ik las in de krant vanmorgen dat door dit voorstel het eigen risico jaarlijks met € 30 omhoog moet en de premie ZKV ook.
Marchand
Ik heb in alle commentaren niet echt kunnen ontdekken wat de echte meerwaarde zou zijn van het bij de gemeente houden. Dan blijft alleeen gretigheid en misplaatst expertisebesef van gemeenten over.....
Janneman / Adviseur
Met name de onverwachte manoeuvre zet kwaad bloed bij gemeenten denk ik. Men was er volledig vanuit gegaan. Dat was enigszins voorbarig want het besluit was nog niet formeel. Daarnaast speelt mee dat de besluitvorming rond de participatiewet ook niet vlekkeloos verliep. Oud zeer?

Het is goed om de ban eens te breken waarbij alles automatisch wordt neergelegd bij gemeenten vanuit de gedachte dat men daar dicht bij de burger staat. Het besluit zorgt wel voor versnippering. Is dit de opmaat voor een heroriëntatie op de uitvoering van de WMO/AWBZ zorg?
Advertentie