Advertentie
sociaal / Nieuws

Geen verrassingen voor gemeenten in begroting SZW

Gemeenten moeten de gelegenheid krijgen om de dienstverlening op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid te verbeteren. Dat staat in de begroting van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW). ‘De afgelopen jaren heeft het kabinet veel gevraagd van gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Het implementeren van nieuw beleid vergt veel capaciteit en aanpassingsvermogen’.

19 september 2017

Gemeenten moeten de gelegenheid krijgen om de dienstverlening op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid te verbeteren. Dat staat in de begroting van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW). ‘De afgelopen jaren heeft het kabinet veel gevraagd van gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Het implementeren van nieuw beleid vergt veel capaciteit en aanpassingsvermogen’. 

Geen verrassingen

In de verdeling van de 32.090 miljoen voor het Ministerie SZW staan geen verrassingen voor de gemeenten. Zoals werd verwacht heeft het demissionaire kabinet Rutte-II er vooral voor gekozen bestaand beleid voort te zetten. Zo wordt de huidige lijn op het gebied van de kinderarmoedebestrijding gewoon doorgetrokken; van de sinds 2017 structureel beschikbare 100 miljoen euro gaat ook komend jaar weer 85 miljoen naar gemeenten. Voor de verbetering van gemeentelijke schuldhulp is tot en met 2018 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld, een bedrag dat eveneens reeds bekend was. Deze miljoenen worden ingezet voor het project ‘Schouders eronder – kennisontwikkeling, innovatie en professionalisering schuldhulp’.

Quotumregeling

Omdat de overheid laatste jaar niet genoeg werknemers met een arbeidsbeperking aannam (3.597 van de geambieerde 6.500) wordt de quotumregeling van toepassing op de sector overheid. Daarbij is wel besloten om deze sector nog een jaar de tijd te gunnen voor er heffingen worden geïnd voor het niet nakomen van de quotumregeling.

Knikkers

Ook de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, heeft niets nieuws kunnen ontdekken. Marco Florijn, voorzitter van de NVVK:  ‘We hebben vooral gelezen wat we al wisten en hopen op een positieve verrassing van Rutte III. De laatste jaren is er veel krapte in de schuldhulp en we vinden dat er meer geld beschikbaar moet komen voor personeelskosten in de gemeentelijke schuldhulpverlening. Maar het gaat niet alleen om de knikkers; we willen ook graag dat er een meewerkplicht voor schuldeisers komt en dat we de convenanten met overheidsinstanties vervangen door één – minder complexe – met de hele Rijksoverheid.’

Verlanglijstje

Woordvoerder Bert Doek van Cedris, de landelijke belangenvereniging voor de sociale werkvoorziening, heeft dinsdag nagenoeg hetzelfde commentaar: ‘Er is mij tot nu toe niets nieuws opgevallen wat de sociale werkvoorziening betreft. Voor ons verlanglijstje vestigen we onze hoop op de aankomende regering. Zo zouden we graag een schrapping zien van de bezuinigingen op Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Er is laatste jaren al 1000 euro per sw-plek bezuinigd en we zitten wat dat betreft bijna bij de bodem van wat mogelijk is. Gemeenten zouden ook meer financiële middelen moeten krijgen om beschutte werkplekken te realiseren. Daarnaast zouden we graag zien dat de tijdelijke bonus beschut werk structureel wordt. Tot slot moeten er bureaucratische belemmeringen worden weggenomen zodat gemeenten en werkgevers in staat gesteld worden om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.’ 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie