Advertentie
sociaal / Nieuws

Zwaksten kunnen in Tilburg niet 'beschut' werken

Te duur en bovendien zorgt het voor rechtsongelijkheid, vindt het college. De PvdA dient een amendement in om beschutte plaatsen te behouden.

22 september 2014

De gemeente Tilburg gaat vanaf volgend jaar geen beschut werk aanbieden aan mensen die minder dan 30 procent arbeidsvermogen hebben, zoals het kabinet graag wil. Een amendement van de PvdA om de beschutte plaatsen toch te realiseren haalt vanavond in de raadsvergadering zeer waarschijnlijk geen meerderheid.

30 duizend plaatsen
Als per 1 januari de Participatiewet in werking treedt, komen er geen nieuwe plaatsen in de sociale werkvoorzieningen meer bij. Mensen met meer dan 30 procent arbeidsvermogen die zich nieuw melden bij hun gemeente moeten bij reguliere bedrijven aan de slag, met ondersteuning. Voor mensen met minder dan 30 procent arbeidsplaatsen zouden gemeenten de komende jaren 30 duizend beschutte werkplaatsen moeten realiseren, zo is in de Participatiewet gesteld. Maar Tilburg, waar per jaar zo’n 30 tot 35 mensen voor beschut werk in aanmerking zouden komen, leest het woord ‘moeten’ er niet in en denkt dat er een andere manier is.


Duur en oneerlijk
De Tilburgse wethouder Erik de Ridder (CDA)  vindt het creëren van beschutte werkplaatsen te duur. Bovendien zou het voor rechtsongelijkheid zorgen. ‘Als je beschutte werkplaatsen maakt, slokt een klein deel van de mensen een groot deel van het Participatiebudget op’, legt een gemeentewoordvoerder uit. ‘Dat is ongelooflijk duur, want dat geld kunnen we dan niet inzetten voor een grotere groep mensen die wel meer kan. Bovendien vindt het college het onrechtvaardig dat mensen die minder dan 30 procent arbeidsvermogen hebben via beschut werken uiteindelijk méér kunnen verdienen dan mensen die net iets meer kunnen en daardoor niet voor beschut werk in aanmerking komen. Het college wil juist iedereen gelijke kansen bieden.’

Participatiemogelijkheden die zich voordoen
Het ‘Tilburgs Alternatief’ moet ‘een sluitende aanpak te bieden voor deze kwetsbare doelgroep’, staat in het raadsvoorstel. Er wordt echter geen Participatiebudget ingezet. De gemeente wil ervoor zorgen dat ‘deze kandidaten de juiste professionele zorg- en hulpverlening krijgen en gebruik maken van participatiemogelijkheden die zich voordoen, bijvoorbeeld bij maatschappelijke organisaties in de stad.’ Tilburg wil proberen ook de zwakste groep richting arbeidsmarkt te krijgen. Lukt dat niet dan moet er een goed alternatief zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een nuttige dagbesteding of vrijwilligerswerk. Volgend jaar zal geëvalueerd worden of het Tilburgs Alternatief het gewenste effect heeft.


A-sociaal
De PvdA vindt de plannen van het college a-sociaal en dient in de raadsvergadering vanavond een amendement in om beschut werk wél te gaan organiseren. ‘Vrijwilligerswerk en dagbesteding is niet hetzelfde als beschut werk’, reageert PvdA-raadslid Orkun Baytemir. ‘Het gaat hier om de meest kwetsbare burgers en die kun je niet afdoen met vrijwilligerswerk of dagbesteding, bovendien staat in de wet dat deze mensen recht op werk hebben.’ Het steekt de PvdA dat collegepartijen als SP en GroenLinks instemmen met het collegevoorstel. ‘En dat terwijl de SP landelijk juist in haar verkiezingsprogramma voor beschut werken pleit’.

Zwartboek
Het amendement van de PvdA zal, behalve van een paar kleine lokale fracties, waarschijnlijk weinig steun krijgen.  Daarom zijn er plannen binnen de partij een meldpunt of zwartboek te starten waar mensen zich vanaf 1 januari kunnen melden als ze voor een ‘beschut binnen’ werkplaats in aanmerking zouden moeten komen maar zich gedupeerd voelen.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
@w. ten Thij: ik heb het zeker wel juist begrepen, ben echter van mening dat - hoe bewonderingswaardig ik de mensen ook vind die ondanks dat zij niet 100% kunnen, wel met een attitude van 100% willen werken - we nog zo weinig die groep die het laat "liggen" om bij te dragen aan de maatschappij, aanpakken om dit wel te doen. Dan komt er namelijk ook gewoon meer (financiële) ruimte voor die mensen die dit niet 100% kunnen. Het is een zichzelfversterkend effect binnen een maatschappij. Een sterke positief energiegerichte maatschappij heeft niet alleen oog maar ook draagkracht voor de zwakkeren en daar zouden we heen moeten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
joop
in nederland laat men personen met een psygische aan doening en geplaatst bij een instelling werken zoals , , ggz en prisma ,amarant ,Etc doen werk naar vermogen , de ganse week wat hun onder dagbesteding verstaan is gewoon licht werk voor reguliere opdracht gevers . waar een client een eigen bijdrage voor betaal via CAk en rest gaat naar de instelling toe , of houde verzekeraars of gemeente buffer opbouw en men praat dan over bezuinigingen in de zorg wat bedenkelijk is vind ik .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
De PVDA heeft nooit geleerd naar kosten-baten te kijken en reageert alsof er nog steeds gouden bergen tot aan de ... reiken. Zorg eerst dat degenen die 100% kunnen werken ook aan het werk gaan, desnoods gedwongen, want het is toch van de zotte dat mensen die amper 30% kunnen werken wel willen en we de lamzakken die liever uitslapen, met rust laten. Iedereen dient gewoon bij te dragen, linksom of rechtsom. Heb je een uitkering ben je de gehele voormiddag van de overheid en kunnen ze je inzetten om bijvoorbeeld de leefomgeving te optimaliseren, bejaarden voor te lezen, af te wassen in centra, schilderen van dierenverblijven in openbare parken. Er is zoveel te bedenken. De namiddag heeft men dan om beter/passender werk te zoeken, m.a.w. om te SOLLICITEREN! En dan bedoel ik ook iedereen! ook degenen die in de plaats van werken liever naar gebedsplaatsen of andere samenkomstplekken gaan!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mr R.M. Dalmijn
Een samenleving wordt waardevoller door schild en zwaard te zijn voor de zwaksten. Dat was in mijn jeugd het leitmotiv van oer liberalen en biechtvaders. Ik mis die warme betrokkenheid bij het CDA , dat is spijtig zeker in een tijdsgewricht waarin participatie vertaald wordt in "loslaten". Juist in dit dossier kan een relatief grote stad het verschil maken. Steun de meest kwetsbaren!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
w. ten Thij / voorzitter OR/ detacheringsconsulent
Hier gebeurd waar vele professionals al bang voor waren. het geld, dat is bedoeld voor beschut werk gaat naar anderen die het minder nodig hebben. Nou mevrouw Klijnsma. En hoe voelt dat nu. Ik hoop dat de "linkse' partijen in Tilburg alsnog gaan nadenken wat ze de zwakste groep onder de werkende aandoen. Het veroordelen tot de geraniums of gebruik maken van dagbesteding.

En@TIP... U heeft duidelijk niet begrepen waarom het budget is vastgesteld zoals het is. Daar zitten de loonkosten van beschut werk in opgenomen. Anders zou het budget veel minder zijn geweest.

De mensen die nu naar huis gestuurd worden zijn vaak veel gemotiveerder dan andere langdurig werklozen. Daarom was de WSW ook zo speciaal. Het was een vrijwillige regeling.

Ik wens in ieder geval diegene die de indicatie beschut krijgen toegewezen door het UWV veel succes en ik hoop dat de gemeenteraad tot bezinning komt en alsnog doet wat er van hen verwacht wordt.

Toch raar dat werkgevers een boete kunnen krijgen als ze niet aan een quotum voldoen maar dat de gemeente een hele groep mag negeren en hun subsidie mag stelen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
A. Wassenburg
Niks nieuws dat. Overal zullen er meer praters bijkomen om al het extra geld op te kunnen krijgen. Als IC-er zie ik ook het eind van dit proces al voor me. Straks hebben we op één doener vijftig praters, in plaats van één manager op vijftig uitvoerders. Dat geld moet immers allemaal op, en vooral niet aan waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld. Kletsmajoors kunnen natuurlijk haarfijn uitleggen, waarom. Vooral nu het ernaar uitziet dat die transitie van jeugd- en ouderenzorg ook al niet tijdig lukt. Nog zo'n 3 maanden, en het is 1 januari 2015.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie