sociaal / Partnerbijdrage

Betere overheid, krachtige professionals, weerbare samenleving

Betere overheid, krachtige professionals, weerbare samenleving . We doen ertoe, en voelen ons medeverantwoordelijk. Ook in 2021! Fundamentele maatschappelijke opgaven van straks niet uit het oog verliezen

11 januari 2021
Wim-Klei-13-voorkeur-1-201x201--1-.jpg

We doen ertoe, en voelen ons medeverantwoordelijk. Ook in 2021!


Onze samenleving bezint zich. Door de coronacrisis veranderen opvattingen over de manier waarop we samenleven. Over hoe we overheid en maatschappij hebben ingericht. We wisten al een poosje dat we fundamentele keuzes moeten maken, maar het besef groeit nu sneller. Als bureau voor sociale vraagstukken is het mede aan ons om achter de acute crisisbeheersing nu, de fundamentele maatschappelijke opgaven van straks niet uit het oog te verliezen. Om te blijven werken aan praktijkgerichte oplossingen voor inwoners, gemeenten, publieke organisaties, non-profitorganisaties, het Rijk en Europa.

De huidige crisis is een spiegel die de maatschappelijke uitdagingen uitvergroot, die al vóór deze pandemie aan de orde waren. Ze laat zien dat we ondanks alle euro’s waar de overheid over beschikt er toch veel onvrede bestaat over haar functioneren. Zowel bij burgers als bij de mensen die in de publieke sector werken. De menselijke maat is zoek en de decentralisatie heeft voor veel mensen in een kwetsbare positie geen duurzame verbetering gebracht, rapporteerde het SCP recent in de publicatie Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid.

 

Sparringpartner bestuur en werkvloer

Deze tijd vraagt niet zozeer om een sterkere overheid, maar vooral een betere. Daar dragen wij graag aan bij. Als sparringpartner van de bestuurlijke top én van de werkvloer. We trekken samen op met onze opdrachtgever, de professional en de burger. Zo bouwen we mee aan een weerbare democratie, kansen voor de jeugd en een goed stelsel van zorg en participatie. 

 

Advies over hoe te doen wat nodig is

Als bureau kunnen wij mede het verschil maken, bijvoorbeeld door te adviseren over samenwerken in het sociaal domein op basis van vertrouwen. Zodat krachtige professionals de ruimte krijgen dát te doen wat nodig is. Zodat kinderen en jongeren veilig opgroeien, kansen krijgen en benutten. En gemeenten beschikken over een goed stelsel van zorg en participatie.

 

Partners in een weerbare samenleving

Heb je het over sociale vraagstukken, dan hebben wij het ook over de weerbaarheid van onze samenleving. Over het voorkomen van radicalisering, polarisatie of ondermijning van de rechtsstaat. Ook daarbij helpen wij gemeenten, bijvoorbeeld door naar oorzaken van lokale spanningen te zoeken

 

Wij zetten ons in voor een inclusieve, diverse en rechtvaardige maatschappij. Met voor iedereen ruimte om zich te ontwikkelen. Ook voor mensen in een kwetsbare positie. Wij vinden dat de samenleving vraagt om een sterke publieke sector. Wij helpen om dat voor elkaar te krijgen.

 

Op onze radar in 2021

Jeugdhulp

In de miljoenennota komt het woord ‘jeugd’ maar drie keer voor. Zorg is er vooral over de financiële tekorten van de jeugdzorg. Het Rijk gaat gemeenten compenseren, wat hen (iets) meer ruimte geeft om de transformatie van de jeugdzorg voort te zetten en zicht en grip te krijgen op bedrijfsvoering. Wij ondersteunen in die transformatie zowel jeugdhulpaanbieders als gemeenten. 

 

Collega’s als Matthijs den Otter en Christiaan Baillieux werken als adviseur jeugdhulp en interim-manager crisisdienst. Ze begeleiden processen om met lokale inzichten – op korte en lange termijn – tot betere jeugdhulp te komen. Dat begint met het stellen van de juiste vragen. Lees in het artikel Lockdown lessen sociaal domein: jeugdhulp een praktijkvoorbeeld van hoe ze dit aanpakten voor regio Lekstroom.

 

AfbeeldingWilt u meer weten of even sparren? App of bel gerust Matthijs den Otter.

 
Arbeidsparticipatie

We zien dat het Rijk komt met keynesiaanse noodprogramma’s en lange termijninvesteringsplannen om de welvaart en economie overeind te houden. Het is echter belangrijk dat door de crisis het zicht niet verloren gaat op wat óók aandacht nodig heeft. Zodat mensen niet tussen wal en schip raken of verstoken blijven van aandacht, zorg of hulpverlening. Denk aan de precaire sociaaleconomische positie van mensen aan de zijkant van de arbeidsmarkt. Bedrijven, ondernemers en werknemers hangen aan het zijden draadje van steunmaatregelen als Tozo, NOW en TOGS/TVL. Neem onze aanbevelingen voor arbeidsmarktregio’s ter hand in 2021.

 

AfbeeldingWilt u meer weten of even sparren? App of bel gerust Bert Otten.

 
Eenzaamheid

We zien dat sociale verbanden worden verstoord door maatregelen die zijn bedoeld om de verspreiding van het virus in te dammen. Essentiële voorzieningen zijn van een vanzelfsprekendheid in je leven verworden tot een vervreemdende ervaring. Sociaal isolement dreigt voor wie hier niet mee om kan gaan. Singles en alleenstaande ouderen lijden aan huidhonger; het gemis aan fysiek contact doet veel met een mens. 

 

De aanpak van eenzaamheid is het speerpunt van het kabinet en wij werken ook in 2021 mee aan het landelijke programma Een tegen eenzaamheid. Collega Han Riksten ondersteunt gemeenten bij het vormen van coalities en het realiseren van programma’s met lokale partners. Han schreef in zijn blog over eenzaamheid: “Laten we ook nu een tegen eenzaamheid zijn, en na deze crisis de wijk ingaan. Om iedereen te bedanken die een steentje heeft bijgedragen, om ervaringen uit te wisselen, lessons learned te formuleren en een vervolgpad uit te stippelen. Om ook voor de eenzamen onder ons een blijvende verandering teweeg te brengen.”

 

AfbeeldingWilt u meer weten over uw aanpak eenzaamheid of even sparren? App of bel gerust Han Riksten.
Verbinding

Onze collega’s zijn doeners die duurzame maatschappelijke verandering willen bereiken en denkers die kritisch én constructief doordenken over beter samenleven. Wij zetten ons in voor een inclusieve, diverse en rechtvaardige maatschappij. Met voor iedereen ruimte om zich te ontwikkelen. Ook voor mensen in een kwetsbare positie. 

 

We willen onze bezieling blijven delen: bijdragen aan de kwaliteit van de publieke sector, en aan de veerkracht van onze samenleving. We organiseren daarvoor de randvoorwaarden met digitale – en als het mag offline – bijeenkomsten in groter en kleiner verband.

 

AfbeeldingWilt u meer weten of even sparren? App of bel gerust Steven Lenos.

GGZ

Door het coronavirus komt behalve de ziekenhuiszorg ook de zorg voor psychisch kwetsbare mensen in het gedrang. De ggz-sector ziet een groei in het aantal cliënten maar worstelt met de beperkingen in zijn dienstverlening als gevolg van de coronamaatregelen. We ondersteunen gemeenten bij de regionalisering van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen zodat de kwaliteit van dienstverlening groeit. 

 

AfbeeldingWilt u meer weten over onze ideeën hierover of even sparren? App of bel gerust Caroline Lindner.

 

 

 

 

 

 

 


Meer lezen over onze bezieling? Over waarom en hoe we doen wat we doen?


Wim Klei-Overklift Vaupel Kleyn

06-42297277 / w.klei@radaradvies.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.