Advertentie
sociaal / Nieuws

Forse tekorten op bijstandsbudget

Zo'n zes op de tien gemeenten kwamen vorig jaar niet uit met het hen toebedeelde rijksbudget voor de bijstandsuitkering. Een kwart van de gemeenten noteerde een tekort van meer dan tien procent. Vooral kleine gemeenten redden het niet met hun bijstandsbudget en moesten zelf bijpassen. Dat blijkt uit de Divosa-monitor over 2013.

31 juli 2014

Bijna zes op de tien gemeenten kwamen vorig jaar niet uit met het hen toebedeelde rijksbudget voor de bijstandsuitkering. Een kwart van de gemeenten noteerde een tekort van meer dan tien procent. Vooral kleine gemeenten redden het niet met hun bijstandsbudget en moesten zelf bijpassen.

Landelijk overschot

Omdat er ook gemeenten zijn die vorig minder kwijt waren aan bijstandsuitkeringen, is er over alle gemeenten bezien een overschot van 149 miljoen euro (2,7 procent) op het bijstandsbudget. Daarmee is voor het eerst sinds 2008 landelijk sprake van een overschot. Vooral in 2010 en 2011 waren er grote tekorten. Dat blijkt uit de Divosa-monitor over 2013.


Grote verschillen

Kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners) kampten vaker met tekorten dan middelgrote en grote gemeenten. De 50.000-min-gemeenten ontvangen gezamenlijk 26 procent van het zogeheten BUIG-budget: het budget dat gemeenten van het rijk krijgen om alle bijstandsuitkeringen te betalen. Onder hen bevinden zich veel gemeenten die een budget krijgen dat historisch of deels historisch is verdeeld. Het verdeelsysteem voor het macrobudget gaat per 2015 op de schop. In de regio Rijnmond, Zeeland, Groot Amsterdam, Limburg en Flevoland waren relatief veel gemeenten met een overschot, zo blijkt verder uit de monitor van Divosa. In Friesland, Midden-Brabant en het midden van het land werden echter weer vaker tekorten genoteerd.


Aanvullende uitkering

Bijna een kwart van de gemeenten (23 procent) heeft vorig jaar een aanvraag ingediend voor een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) over 2012. Gemeenten met een tekort van meer dan tien procent op het BUIG-budget kunnen daar – een jaar later − een beroep op doen. Van de 96 aanvragen werden er 87 toegekend voor een totaalbedrag van 18 miljoen euro.


Afwijzing

Als gemeenten meerdere jaren achtereen een tekort op het BUIG-budget laten zien, dat het gevolg is van een foutje in het objectieve verdeelmodel, kan een Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) worden aangevraagd. Voor de periode 2013-2015 hebben 45 gemeenten (11 procent) dat gedaan. Aan vijftien gemeenten werd extra budget toegekend. Het gros van de aanvragen werd afgewezen omdat er geen ‘verdeelstoornis’ werd geconstateerd.


Participatiebudget

In 2013 gaven gemeenten 886 miljoen euro uit aan participatie. Dat is 20 miljoen euro meer dan het beschikbare rijksbudget. Deze overbesteding op het Participatiebudget (2,3 procent) werd deels uit eigen zak betaald. Ook werden daarvoor Europese subsidies aangesproken. Het gemiddelde re-integratiebudget per bijstandsklant bedroeg vorig jaar 2.000 euro.


Borst natmaken

Het Participatiebudget laat de laatste jaren een dalende lijn zien door bezuinigingen. Voor komend jaar moeten gemeenten hun borst helemaal natmaken. Het Participatiebudget gaat op januari op de schop. Het gros van de gemeenten moet in 2015 meer en moeilijker klanten re-integreren met minder geld dan ze dit jaar krijgen voor alleen hun bijstandscliënten, bleek recent uit een overzicht van alle onderdelen van het participatiebudget voor 2015, dat Binnenlands Bestuur maakte. Ook het nieuwe verdeelmodel zal lang niet altijd soelaas bieden, zeker niet voor de toch al zwakke gemeenten.

Klik hier voor het dossier ‘3D: verdeling budget’  met meer cijfers en artikelen over - de verdeling - van de budgetten voor de drie decentralisaties.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Janske / Schaduwfractielid
Dat is ook een manier om toch de een grote gemeente te krijgen, dat is wel de manier van aanpak. Schande.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sylvie Jacobs / Gelijke Rechten Praktivist
Duidelijk moge worden dat het systeem van 'uitkeringen' vervangen moet worden door het Basisinkomen-/Leefbaar Inkomensysteem omdat direct door de regering laten financieren - door geld van het huidige budget toe te wijzen of door geld te lenen - geen levensvatbare optie is. De regering is op zichzelf niet toegerust om zo’n bulk aan overschrijvingen te verwerken op het niveau dat vereist is voor alle ontvangers om in staat te zijn een waardig leven te leven.Aanpassingen en afstemmingen zijn vereist om een degelijk Leefbaar Inkomen vrij te maken en ervoor te zorgen dat het feitelijk gegarandeerd kan zijn. Bestudeer het voorstel Het Nieuwe Nationaliseren: Winstuitkering als Leefbaar Basisinkomen https://www.facebook.com/pages/Het-Nieuwe-Nation …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
karel Verkerk
en die lokale overheid moet dan budgetbeheer aan zijn (armoede)klanten gaan overbrengen? Geeft te denken
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie