Advertentie
sociaal / Nieuws

4 miljoen voor betere samenwerking bij mantelzorg

4 miljoen - uit het bestaande budget - wordt ingezet voor 80 geselecteerde zorgaanbieders die binnen een jaar meetbaar mantelzorgers in hun organisatie moeten betrekken.

12 november 2014

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) gaat 4 miljoen euro inzetten voor een betere samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten aan de ene kant en mantelzorgers en vrijwilligers aan de andere kant. 

80 geselecteerde aanbieders
Het geld is afkomstig uit de 11 miljoen die eerder al voor extra ondersteuning van informele zorg waren vrijgemaakt. De 4 miljoen wordt ingezet voor 80 geselecteerde zorgaanbieders die binnen een jaar meetbaar mantelzorgers in hun organisatie moeten betrekken. Als voorbeeld noemt het ministerie een GGZ instelling die mantelzorgers een adviesrol geeft of een zorgorganisatie voor ouderen die de sociale omgeving van een cliënt (digitaal) in beeld brengt en op die manier verbindt.


Aandachtspunten
Tegelijkertijd heeft het ministerie ook de notitie Mantelzorgondersteuning is de basis naar buiten gebracht. Hierin staan aandachtspunten voor het lokaal beleid van mantelzorgondersteuning. De gemeente vervult drie rollen als het gaat om mantelzorg, stelt de notitie: uitvoerder, opdrachtgever en regisseur. Al deze rollen bieden sturingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld bij sluiten van convenanten, intentieverklaringen en samenwerkingscontracten.

Eisen
In haar rol als uitvoerder moeten gemeenten ervoor zorgen dat de professionals die de keukentafelgesprekken voeren, bijvoorbeeld Wmo-consulenten, op de hoogte zijn van alle relevante wettelijke regelingen en dat ze integraal en breed kunnen kijken naar de zorg- en ondersteuningsbehoeften van zowel de zorgvrager als de mantelzorger. Als opdrachtgever kan de gemeente sturen op betere samenwerking. Bijvoorbeeld door het opnemen van eisen ten aanzien van mantelzorgbeleid in de inkoop van zorg. ‘Laat u bij uw rol als opdrachtgever niet afschrikken door de concurrentieregels, want mits u die regels goed toepast is er meer mogelijk dan op het eerste gezicht wordt gedacht’, schrijven de opstellers van de notitie.

Verleiden
Als regisseur moet de gemeente verbindingen leggen in de beleidsdomeinen die voor een deel ook buiten de gebieden zorg en welzijn liggen. Bijvoorbeeld de Wwb, wonen en parkeren. ‘Uw rol als regisseur naar buiten toe houdt in dat u de lokale samenwerkingspartners mobiliseert om zich gezamenlijk in te zetten voor mantelzorgondersteuning.’ Daarbij is het niet wenselijk dat gemeenten slechts voorschrijven hoe iets moet. ‘Het gaat om samenwerking en afstemming en om motivering van betrokken organisaties. ‘Lokale actoren moeten zélf inzien wat voor hen de voordelen zijn van de oplossing van een lokaal probleem. Er is dus een regisseur nodig die alle spelers kan verleiden om mee te doen.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Willem Kamps
Martin van Rijn die pleit voor mantelzorg. Op zijn zachtst gezegd, wringt dat enigszins, in de wetenschap dat de urine regelmatig langs zijn moeders enkels druipt....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nelly de Ridder / eigenaar de Ridder Stedelijk Management
Ik ben blij met deze consequente lijn: betere afstemming van verschillende vormen van (mantel)zorg. Vergeet daarbij de sociale omgeving van de mantelzorger niet: hij/zij heeft deze harder nodig dan dat vaak gerealiseerd wordt. Wie pakt deze handschoen op?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie