Advertentie
sociaal / Nieuws

Klijnsma gaat 'gratis geld' onderzoeken

Staatssecretaris Klijnsma gaat onderzoeken of de experimenten met 'gratis geld' onder de huidige wet kunnen doorgaan, of dat er een AmvB moet komen die het mogelijk maakt. De gemeenten zijn enthousiast.

20 november 2015

De vier gemeenten die willen starten met experimenten waarbij bijstandsuitkeringen worden verstrekt onder minder strenge regels dan de wet voorschrijft, moeten nog even geduld hebben. Maar helemaal onwelwillend staat staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken) er niet tegenover.

Gratis geld
Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen hebben alle vier plannen om de strenge bijstandsregels te laten vieren. Ze willen pilots opstarten over wat in de volksmond ‘gratis geld’ of ‘basisinkomen’ worden genoemd. Staatssecretaris Klijnsma moet deze plannen goedkeuren, maar dat stuitte op problemen. Onder de huidige Participatiewet zou er geen ruimte zijn. Ze riep de vier op om tot een gezamenlijk plan te komen. Dat plan is inmiddels gepresenteerd, waarbij zowel de overeenkomsten als de verschillen aan bod kwamen.


AmvB
Tijdens een bijeenkomst waarbij de gemeenten en Klijnsma aanwezig waren, zijn de plannen toegelicht. Het ministerie gaat onderzoeken wat onder de huidige Participatiewet mogelijk is en wat via een AmvB (algemene maatregel van bestuur) geregeld kan worden om de experimenten mogelijk te maken. In de tweede helft van december wordt verder gepraat.

Andere toon 

Tilburg is blij met de houding van Klijnsma. Zag het er eerst nog naar uit dat ze niet erg enthousiast was over de ideeën van de vier gemeenten, nu is de toon anders, aldus een woordvoerder. ‘Het is voor ons belangrijk dat we het ministerie meekrijgen in de beweging die we willen maken. Dus ondanks dat we graag op 1 januari van start waren gegaan, wachten we nu. Liever samen met het ministerie dan nu onze plannen doorduwen.’


Wet kost tijd en geld
Volgens de vier gemeenten bevat de Participatiewet een ingewikkeld systeem van re-integratieverplichtingen en hoge sancties. De uitvoering ervan kost bovendien veel tijd en dus geld waardoor minder geld overblijft voor coaching en begeleiding. In plaats van mensen te helpen eigen keuzes te maken, beperkt het juist de eigen verantwoordelijkheid, aldus de vier gemeenten. Ook creëert het systeem van toezicht en sancties een belangentegenstelling tussen gemeente en burger die er fundamenteel niet is.

Vriendelijker systeem
In de experimenten willen de gemeenten  uitzoeken of financiële prikkels en sancties zorgen dat mensen sneller uit de uitkering komen of dat een vriendelijker systeem, met minder kosten, wellicht net zo goed werkt. Ze willen onderzoeken welke regels en voorwaarden werken en welke niet. Alle gemeenten werken daarbij nauw samen met onderzoekers van verschillende universiteiten.

Prikkels
Klijnsma heeft eerder aangegeven dat de gemeenten gezamenlijk op moeten trekken in de experimenten. In een document hebben de vier uitgelegd welke overeenkomsten en welke verschillen er zijn in de experimenten. Zo wil Utrecht kijken welke prikkels werken en welke niet. In Tilburg laat de integratieplicht vervallen en inkomsten uit werk vrij. In Groningen kunnen bijstandsgerechtigden zelf de vorm van bijstand kiezen en in Wageningen wordt een intensievere dienstverlening gecombineerd met een grotere vrijlating van inkomsten.

Reacties: 23

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bor / Doeternietoe
Het is dan ook bijna Sinterklaas om voor een basisinkomen te pleiten. Want er zullen inderdaad velen zijn die van het basisinkomen gaan genieten en daarnaast onzichtbaar worden voor de rijksbelastingdienst. Voor alle loyale Nederlanders die wel zichtbaar zijn voor de Rijksbelasting en Sinterklaas moeten voorzien van een zak met geld zal dit wat zuur worden om vroeg het bed uit te moete. Schaf dan het kapitalisme af en laat ieder naar mogelijkheid mee doen en in ruil hiervoor kan je goederen en eten krijgen. Geld bestaat dan niet meer en er zijn handen en ogen nodig om toe te zien dat ieder meedoet. Wedden dat ieder sociaal mee kan doen en er veel tijd voor hobbys en leuke dingen overblijft?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sebastiaan Hol / Casemanager / adviseur lokale sociale zekerheid
Jammer dat Johan(consulent) zo'n negatief wereldbeeld heeft, en vooroordelen tegenover de bjstandsbeoeftige burgers. Dat heeft helaas weinig met #vakmanschap te maken...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
Citaat: ´Ze willen pilots opstarten over wat in de volksmond ‘gratis geld’ of ‘basisinkomen’ worden genoemd´.En vervolgens gaat veel van de discussie hier over die termen. Gemeenten en wetenschap hebben zich in zoverre laten corrigeren dat zij deze termen niet meer gebruiken. Zij gaan daar namelijk niet over.

Het zijn experimenten om tot meer resultaten te komen voor de minst zelfredzame mensen. Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten.De discussie over basis inkomen is een politieke discussie. Deze discussie wordt op dit moment gedomineerd door de meest extreme voorstanders. Die van het Onvoorwaardelijk BI.

Ik raad al de voorstanders, maar speciaal degenen die OBI als het ultieme wondermiddel propageren, aan om het rapport van Actal ´Onderzoek naar regeldruk als gevolg van koppeling van regelingen aan inkomen van de burger´ te lezen:http://www.actal.nl/adviezen/maak-inkomensonders …In dit advies laat Actal zien waarom en hoe de complexiteit van gehanteerde begrippen en doorlooptijden tot een volstrekt onoverzichtelijk geheel leidt. Zelfs voor professionals. Dat maakt het zo extreem moeilijk.Het opruimen van die wirwar is veel en veel belangrijker dan BI of OBI. Dan zijn regelingen namelijk makkelijk uit te leggen en toe te passen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / consulent
Jammer dat Maarten S niet kan lezen, anders had hij gelezen: “En dit alles ten koste voor die mensen waarvoor de bijstandswet ooit was bedoeld”

Ik verwacht niet veel vakmanschap van iemand die niet de moeite te lezen.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nederland In Opstand / Community - http://facebook.com/nldinopstand
Men moet stoppen met het aan te duiden als 'gratis geld'. a) denkt de lading niet en b) doet de acceptatie geen goed (roept weerstand op) bij mensen die nog onbekend zijn met het systeem (vooroordeel).Zie de voortreffelijke en duidelijke uitzending van de Belgen over het basisinkomen:

https://www.youtube.com/watch?v=IqzMOWgF80Y

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
Beste DNO,Ik herb de [Belgische uitzending met veel aandacht bekeken. De centrale thema´s in die uitzending zijn 1) Het dorpje Otjevero in Namibië, 2) Een voornemen voor een Zwitsers volksreferendum en 3) Een soort macro economische berekening voor de economie van België.1) Otjevero is een afgelegen dorp in Namibië. Dat impliceert dat het een hechte gemeenschap is, met zeer veel sociale controle. Collectief eigendom is in die gemeenschappen een zeer recent gegeven. Al deze dorpen beheerden gemeenschappelijke weidegrond. Het gezamenlijke beheer en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze weidegrond hebben altijd voortreffelijk gefunctioneerd. Daar kwam een abrupt einde aan na nationalisatie van deze gronden. Staatsverantwoordelijkheid trad in de plaats van gemeenschapsverantwoordelijkheid. Het gevolg was dat de dorpsbewoners zich niet meer geremd voelden. Overbeweiding en verlies van vruchtbare grond was het gevolg.De nationalisatie maakte een diepe inbreuk op de hechtheid van deze gemeenschappen. Hechtheid en de daarbij behorende sociale controle maken gedeelde verantwoordelijkheid mogelijk.

De versnippering en de fragmentatie van de westerse wereld hebben een zelfzucht veroorzaakt die ieder experiment met gedeelde verantwoordelijkheid verdoemt.2) Het Zwitserse initiatief voor een volksreferendum over basis inkomen geeft geen enkele zekerheid over de vraag of de Zwitserse bevolking dit ziet zitten. Gelet op de zeer eenzijdige samenstelling van de groep mensen die dit in Zwitserland bepleiten, is het een illusie dat het volk zich voor basisinkomen uit zal spreken.

Ik wijs er op dat deze bevolking zich ook heeft uitgesproken van een volledige sluiting van de grenzen voor buitenlanders. Externe profiteurs van het basisinkomen zijn bij voorbaat uitgesloten van deelname aan het gegarandeerde inkomen. Ik voorzie een betonnen barrière vergelijkbaar met de Israëlische barrière om Palestijnen buiten te houden.3) De Belgische voorstanders maken een macro-economische berekening zonder daarbij afvloeiings- en invloeingseffecten te betrekken. Dat is een valse voorstelling van zaken. België is een open economie die zich niet kan afzonderen van haar omgeving.In de uitzending wordt dan ook geopperd dat er minimaal zeven landen aan het basisinkomen dienen mee te doen, of liever heel Europa of de hele wereld.

Dat doet mij denken aan het Nederlandse initiatief van Frederik van Eeden; Walden. Citaat Wikipedia: ´De opzet mislukte door zakelijk wanbeheer en verduistering door inwoners.´In de jaren 70 van de vorige eeuw was er een sterke wederopstanding van coöperatieve bedrijven. Die zijn allemaal een hectische dood gestorven na onenigheid tussen de oprichters.Ergo: Tussen droom en daad staan praktische bezwaren, een zeer oude volkswijsheid. Laten wij ons die zeer ter harte nemen. In volkswaarheden zijn is belangrijke, essentiële kennis bewaard gebleven. Laten wij ons die ter harte nemen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bor / Doeternietoe
Het is dan ook bijna Sinterklaas om voor een basisinkomen te pleiten. Want er zullen inderdaad velen zijn die van het basisinkomen gaan genieten en daarnaast onzichtbaar worden voor de rijksbelastingdienst. Voor alle loyale Nederlanders die wel zichtbaar zijn voor de Rijksbelasting en Sinterklaas moeten voorzien van een zak met geld zal dit wat zuur worden om vroeg het bed uit te moete. Schaf dan het kapitalisme af en laat ieder naar mogelijkheid mee doen en in ruil hiervoor kan je goederen en eten krijgen. Geld bestaat dan niet meer en er zijn handen en ogen nodig om toe te zien dat ieder meedoet. Wedden dat ieder sociaal mee kan doen en er veel tijd voor hobbys en leuke dingen overblijft?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Els Boers, Krachtig Lokaal Bestuur / adviseur, auteur
Het aardige is juist dat de 4 gemeenten juist apart opereren met een eigen variant. Zo kan het prachtig vergeleken worden met wat werkt en wat niet, waar dan een globaal model kan uitrollen. Wel globaal zodat iedere gemeente de ruimte krijgt om in te spelen op specifieke omstandigheden. Ben heel benieuwd. Regels als middel en niet als doel, zou het eindelijk kunnen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Desie
Alle 4 de experimenten zijn een variatie op het Basisinkomen. Echter : om het Basisinkomen zouden ALLE toeslagen moeten gaan verdwijnen om het betaalbaar te maken. En in bijv. Wageningen blijven de toeslagen gewoon bestaan. Wonderlijk!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
secretaris / secretaris
Citaat Wheely: Echter : om het Basisinkomen zouden ALLE toeslagen moeten gaan verdwijnen om het betaalbaar te maken. En in bijv. Wageningen blijven de toeslagen gewoon bestaan. Wonderlijk!! Einde citaat.

Niets wonderlijks aan: als de uitkering die Wageningen verstrekt even hoog is als de reguliere bijstand, waarom zou men dan plotseling geen recht meer hebben op diverse toeslagen? En waarom zouden bij een basisinkomen (dus een echt basisinkomen) alle toeslagen weg moeten? Wat gewoon zou betekenen dat je van alleen een basisinkomen niet de huur of de zorgpremie zou kunnen betalen. Het basisinkomen is gewoon de afkoopsom van het opdoeken van het hele sociaal stelsel, ook van de WW en de WIA (loondervingsverzekeringen) en van alle toeslagen. Daarom is tegenwoordig "rechts" ook al voor een basisinkomen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M
Hoewel ik niet tegen het experimenteren ben, vraag ik me alleen af of je dit met deze, over het algemeen al financieel kwetsbare mensen verantwoord is. Is er een vangnet voor als het niet goed gaat of wordt er dan gezegd, jammer sorry, experiment mislukt?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Desie
Beste secretaris ver. PEL : Nogmaals : Om het Basisinkomen BETAALBAAR te maken zouden ALLE toeslagen dienen te verdwijnen! Dát is het uitgangspunt. Lees bijv. maar op de site van de Basis Inkomen Partij. Het inkomen zou € 1500 per persoon per maand boven de 18 jaar moeten bedragen om rond te kunnen komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / consulent
Gratis geld vir hen sterf nie wil werk, gaan nie werke. Jare lange ervaring het mij hierdie geleerd
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Albert van Nuil / organisatieadviseur
Ik ben ervan overtuigd dat een onvoorwaardelijk basisinkomen noodzakelijk is. Dat is nodig om ons land sociaal en rechtvaardig te houden. Het aantal betaalde banen zal steeds verder afnemen en er is geen werk voor iedereen die een inkomen nodig heeft. Dat wordt alleen maar minder. De huidige regelingen rond uitkeringen zijn verworden tot een mensonterende wirwar en een schijnzekerheid. In ons land zijn de nodige middelen er echter wel, het gaat om de verdeling. De proeven die nu worden gehouden zijn geen echte proeven met het soort basisinkomen dat we nodig hebben. Maar je moet ergens beginnen. Dus heel goed om iets uit te proberen en ik ben benieuwd naar de resultaten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tim / Mens
Ik heb ca. 20 jaar in de re-integratie gewerkt, zowel als ambtenaar als commercieel, en wat er tussen zit (stichting). Vanuit veel hoeken naar re-integratie (werk, inkomen, uitkeringen etc.) gekeken en niet vanuit een links georienteerd uitgangspunt. Ik vind na lang wikken en wegen een experiment rondom een basisinkomen wel interessant. Waar ik wel 'bang' voor ben is, indien dit inderdaad breder wordt ingevoerd in Nederland, de overheid weer een truc verzind om zelf niet te hoeven veranderen in aantallen fte. Want de overheid moet dan wel mensen ontslaan die door bredere uitrol van dit basisinkomen in feite geen rol meer hebben. De overheid doet dit niet (wil niet in eigen vlees snijden), dus onder de streep is de belastingbetaler wederom de dupe. Jammer!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bor / Doeternietoe
Het is dan ook bijna Sinterklaas om voor een basisinkomen te pleiten. Want er zullen inderdaad velen zijn die van het basisinkomen gaan genieten en daarnaast onzichtbaar worden voor de rijksbelastingdienst. Voor alle loyale Nederlanders die wel zichtbaar zijn voor de Rijksbelasting en Sinterklaas moeten voorzien van een zak met geld zal dit wat zuur worden om vroeg het bed uit te moete. Schaf dan het kapitalisme af en laat ieder naar mogelijkheid mee doen en in ruil hiervoor kan je goederen en eten krijgen. Geld bestaat dan niet meer en er zijn handen en ogen nodig om toe te zien dat ieder meedoet. Wedden dat ieder sociaal mee kan doen en er veel tijd voor hobbys en leuke dingen overblijft?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Angst is altijd een slechte raadgever. Overheid, durf iets te ondernemen en biedt burgers uitdagingen, in plaats van ze gevangen te houden binnen de bureaucratische regels die leiden tot lethargie en het langdurig een gedwongen klant zijn bij het UWV en de Voedselbank. Het huidige uitkeringsstelsel is een fenomeen uit de industriële periode en het is bijzonder paternalistisch. Het is een raar Holland fenomeen dat mensen graag naar onderen trappen en schoppen, maar wel graag naar boven likken en paaien ! Men ziet uitkeringsgerechtigden bij voorbaat als profiteurs, en inhalige bonusjagers kennelijk als voorbeeld voor hun eigen hebzucht en jaloezie. Een aantal respondenten laat zich hier mooi in de kaart kijken. Van de door dit kabinet beloofde banengroei is weinig tot niets terecht gekomen. Het aantal vermogende mensen neemt daarentegen steeds verder toe. Ergo, een steeds groter deel van de nationale koek komt bij een steeds kleinere groep mensen terecht ! Ik ben beslist geen socialist, het is alleen een constatering.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / consulent
Het basisinkomen is een fossiel uit de jaren 70 en nu weer van stal gehaald door een actievoerende groep die de bijstandsuitkering ziet als een verworven recht waar geen enkele prestatie tegenover hoeft te staan.

Vanwege het steeds strenger wordende bijstandsregiem en verplichte tegenprestatie is bijklussen steeds lastiger geworden. Met dit plan wordt bijklussen gelegaliseerd en worden die profiteurs volledig in de kaart en vrij gespeeld.

En dit alles ten koste voor die mensen waarvoor de bijstandswet ooit was bedoeld en de hardwerkende belastingbetalers. Leve de profiteurs ! Hoezee, hoezee.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niels / Ambtenaar
En daarom moet het basisinkomen geen vervanging van de bijstand zijn. Het idee van een basisinkomen is dat iedereen dat heeft, ongeacht of er wordt gewerkt of niet...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar / gemeenteambtenaar
Mensen eerder AOW en met pensioen stoppen met die ongein van 65 tot straks in de 70 . kunnen de mensen die nu aan de kant zitten aan het werk . wat maakt het uit oudere eerder weg en andere geen uitkering en werken en betalenpremie is win win .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ria van der Weide / WAO
Ooit was er een plan geïntroduceerd door Jelle Zijlstra om burgers te belonen voor hun initiatieven door ze 5000 gulden te geven als ze zelf hun eigen baan creëerden of zelfstandig uit de uitkering kwamen. Dit plan heeft het natuurlijk nooit gehaald. Maar het blijft een goed idee. Belonen i.p.v. Straffen werkt immer beter! Plan maar weer eens uit de kast halen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
André Cesar / beleidsadviseur
Probleem is dat er nogal wat zwevers zijn die de wet niet goed kennen en dus ook niet weten hoe mooi en bruikbaar deze feitelijk in de huidige vorm is. Er is al heel veel mogelijk in de huidige wet; het gaat hem niet om de wet maar om de toepassing ervan. Streng op onderdelen is helaas nodig omdat het in de aard van de mens zit om het onderste uit de kan te halen: niet iedereen is even lief. Regels vriendelijker maken vind ik onjuist; het is soms nodig om mogelijkheden te behouden om flink te handhaven. Ook met de huidige regels kun je heel vriendelijk en hoffelijk met bijstandsgerechtigden omgaan en ze de ruimte geven. De wet is een middel geen doel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anita Elsinga
In Groningen mogen mensen een deel van hun extra verdiensten houden, maar ze leggen ook 50 euro per maand in. Dat geld krijgt men na 3 jaar ineens mee bij het opstarten van het bedrijf. Men kan dus nu starten met opleiding of stages e.d....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie