Advertentie
sociaal / Nieuws

Enschede start lobby voor meer geld thuishulp

Enschede wil met de G32, gemeentekoepel VNG en andere gemeenten een lobby starten om meer geld te krijgen voor de huishoudelijke hulp. De beleidsvrijheid van gemeenten is door onder meer de uitspraak van de hoogste bestuursrechter ingeperkt en leidt tot hogere kosten.

02 maart 2017

Enschede wil samen met de G32, gemeentekoepel VNG en andere gemeenten een lobby starten om meer geld te krijgen voor de huishoudelijke hulp. De gemeente zegt structureel drie tot zes miljoen euro meer kwijt te zijn aan de huishoudelijke hulp door de uitspraak van de hoogste bestuursrechter en de maatregelen van het kabinet om meer op kwaliteit dan op laagste prijs in te kopen.

Te gortig

‘De juiste zorg moet tegen de juiste kosten worden geleverd en daar moet een juiste vergoeding van het rijk tegenover staan’, stelt de Enschedese Wmo-wethouder Jurgen van Houdt. Sinds de decentralisatie is de speelruimte van gemeenten ingeperkt waardoor zij, zonder bezuinigingen op de zorg elders, niet uitkomen met de huidige budgetten. ‘Dat vind ik onacceptabel.’ Bij de decentralisaties per 2015 is onder meer een rijkskorting van 40 procent op het budget voor de huishoudelijke hulp doorgevoerd, brengt de wethouder in herinnering. De gedachte was dat gemeenten doelmatiger zorg konden leveren tegen minder geld. ‘Die korting blijkt nu te gortig geweest.’


Speelruimte

Die gemeentelijke speelruimte is onder meer ingeperkt door de uitspraak van de hoogste bestuursrechter. Die vonniste medio mei vorig jaar onder meer dat gemeenten die de huishoudelijke hulp op basis van resultaat indiceren, het te bereiken resultaat door middel van objectieve normen moeten omschrijven en vastleggen. ‘Het was een vage wet en het is goed dat deze nader is ingevuld’, stelt Van Houdt. De gemeente gaat zijn eigen beleid dan ook aanpassen. Daarnaast leidt de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die op 1 juli van kracht wordt, die regels stelt aan onder andere prijs en kwaliteit, tot hogere kosten, stelt Van Houdt.


Centralisatie

De landelijke politiek moet zijn verantwoordelijkheid nemen, vindt de wethouder. Door zowel de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep als de AMvB lijkt er volgens hem inmiddels eerder sprake van centralisatie dan van decentralisatie. ‘We hebben al met al minder ruimte om ons beleid lokaal vorm te geven. Door de maatregelen die we nu moeten en gaan nemen, nemen de uitvoeringskosten en de bureaucratie toe. Het geld moet gaan naar de zorg en niet naar bureaucratie.’ De budgettaire problemen doen zich volgens Van Houdt in veel meer gemeenten voor.


Frequentie

In het nieuwe Enschedese beleid worden de regels voor ondersteuning uitgebreider beschreven en kunnen hulpbehoevenden beter zien welke ondersteuning ze krijgen. Samen andere dertien Twentse gemeenten, waaronder Almelo, Tubbergen en Dinkelland,  is een basismodule en vijf aanvullende modules ontwikkeld, zoals de module ‘wasverzorging’ en ‘extra hygiëne’. De Wijkteams Enschede gaan beoordelen wat er in welke frequentie moet gebeuren om een huis ‘schoon en leefbaar’ te houden. Hoe lang een zorgaanbieder over het werk doet, wordt niet vastgelegd.


Hogere kosten

De nieuwe regels leiden voor de gemeenten tot structureel hogere kosten. Van Houdt verwacht dat de aanpassing van beleid dit jaar 2,4 miljoen euro gaat kosten. Vanaf 2018 verwacht hij structureel tussen de drie en zes miljoen euro meer kwijt te zijn aan de huishoudelijke ondersteuning ten opzichte van 2016.

Nieuwe regels

De gemeenteraad van Enschede besluit naar verwachting op 13 maart over het voorstel van B en W om het beleid Ondersteuning bij het Huishouden aan te passen. Als de raad instemt, gaan de nieuwe regels op 1 april in. Voor nieuwe cliënten gelden direct de nieuwe regels. Voor bestaande cliënten gaan de nieuwe regels in na een gesprek met de wijkteamconsulent. Voor 1 januari 2018 is de aanpassing voor alle cliënten afgerond. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie