Advertentie
sociaal / Nieuws

Eigen bijdrage Wmo hoeft geen zwart gat te zijn

Gemeenten kunnen veel meer doen om zorggebruikers inzicht te geven in de hoogte van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dat stelt het CAK dat voor alle gemeenten de eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen int.

12 februari 2016

Het gros van de gemeenten laat het aan zorggebruikers zelf over om achter de hoogte van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen te komen. Niet nodig, stelt het CAK dat voor alle gemeenten de eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen berekent en int. Er zijn diverse mogelijkheden om inzicht te geven. Binnenkort komt het CAK met een speciale app, waarmee de eigen bijdrage tijdens het keukentafelgesprek indicatief kan worden berekend. Den Bosch is een van de weinige gemeenten waar tijdens het keukentafelgesprek al een indicatie wordt gegeven.

Zorgmijders

Als zorgbehoevenden vooraf weten wat zij grofweg zelf moeten betalen, kan tijdens het keukentafelgesprek eventueel direct samen naar een goedkopere oplossing worden gezocht. Daarmee kan worden voorkomen dat mensen afzien van zorg, als zij deze niet kunnen betalen. Een kwart van de zorggebruikers zegt door de hoge eigen bijdrage te zijn gestopt met zorg. Gemeenten stellen dat dit voor bijna een op de vijf zorggebruikers regelmatig de reden is om van zorg af te zien. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) naar het beleid rondom eigen bijdragen van gemeenten en de gevolgen daarvan voor inwoners met een Wmo-voorziening.

Hoogte onbekend

Gemeenten stellen dat zij hun inwoners veelal, tijdens het keukentafelgesprek, wel laten weten dát er een eigen bijdrage is verschuldigd, maar niet hoe hoog deze zal zijn. Zes op de tien zorggebruikers stelt echter dat zij tijdens het keukentafel helemaal niet over de (hoogte van de) eigen bijdrage zijn geïnformeerd. Ook in de gemeentelijke beschikking, waarin de voorziening wordt toegekend, meldt de gemeente niet hoe hoog de eigen bijdrage zal zijn. Pas als de eerste rekening van het CAK op de deurmat valt, wordt dat duidelijk. Zorgbehoevenden kunnen dan geen bezwaar meer maken tegen een toegekende, te dure, Wmo-voorziening.

Maximale periodebijdrage

‘Wij vinden het belangrijk dat onze klanten in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid krijgen over de hoogte van de eigen bijdrage’, laat CAK-woordvoerder Margriet Luttikhuizen desgevraagd weten. ‘Om een goede indicatie te kunnen maken van de hoogte van de eigen bijdrage bieden wij een rekenprogramma aan op onze website en voorzien we gemeenten van een tabel met een indicatie van de maximale periodebijdrage per inkomenscategorie. Dat geeft mensen in ieder geval een indicatie van de hoogte. Om gemeenten nog beter te helpen bij de voorlichting over de hoogte van de eigen bijdrage, ontwikkelen we nu een mobiele applicatie.’

Inkomensgegevens

Acht op de tien gemeenten verwijzen hun inwoners naar het CAK-programma waar inwoners zelf kunnen uitrekenen wat zij per vier weken moeten gaan betalen voor een Wmo-voorziening, maar hebben echter geen idee of mensen daarvan gebruik maken, zo blijkt uit het onderzoek. Het gros van de gemeenten geeft aan dat zij inwoners vooraf niet exact kunnen informeren vooraf over de hoogte van de eigen bijdrage, omdat ‘de gemeente niet beschikt over de inkomensgegevens van onze inwoners’. Ook gemeentekoepel VNG stelt dat gemeenten door het rijk aan handen en voeten gebonden zijn. De VNG pleit voor afschaffing van de verplichting om de berekening van de eigen bijdrage via het CAK te laten lopen.

Indicatie

‘De gemeente kan inzicht geven in de tarieven, maar om de hoogte van de eigen bijdrage te weten zal de inwoner zelf de CAK module moeten invullen. De gemeente heeft geen inzicht in inkomensgegevens’, geeft Zwolle aan. ‘Bij het keukentafelgesprek worden inwoners geadviseerd om op de site van het CAK de berekening zelf te maken. Wij weten niet hoeveel mensen dat advies overnemen’, stelt Tiel. ‘Het thema komt in ieder keukentafelgesprek aan de orde. Wij wijzen aanvragers tijdens het gesprek op de eigen bijdrage en met welke tool zij deze indicatief kunnen vaststellen. Het is aan de aanvrager om de hoogte van de eigen bijdrage op voorhand indicatief te berekenen aan de hand van zijn/haar inkomen, vermogen etc. De algemene indruk is dat aanvragers hier serieus mee omgaan’, laat de gemeente Emmen weten.

Uitzonderingen

Een aantal gemeenten doet veel meer om inwoners vooraf beter en zo concreet mogelijk te informeren, zoals Den Bosch, Apeldoorn en de Drechtsteden. In Den Bosch wordt tijdens het keukentafelgesprek een indicatie aan de klant gegeven over de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening. ‘Verwijzing naar de CAK-rekenmodule blijkt in de praktijk veelal te complex voor klanten. Als gemeente hebben we samen met het CAK een vereenvoudigde inkomenstabel voor bijvoorbeeld hulp bij het huishouden en trapliften ontwikkeld die Wmo-consulenten als richtsnoer bij de gesprekken kunnen gebruiken’, laat de gemeente Den Bosch weten. In de beschikking bij een maatwerkvoorziening wordt daarna formeel melding gemaakt van de door het CAK op te leggen eigen bijdrage.

Richtsnoer

‘Wij informeren klanten over wat zij maximaal per vier weken voor de voorzieningen/zorg moeten betalen. Het CAK is verantwoordelijk voor het maken van de uiteindelijke berekening van de eigen bijdrage’, laat Apeldoorn weten. De Drechtsteden (Dordrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht) worstelen met de informatievoorziening aan hun inwoners; zij zouden liever vooraf duidelijkheid verschaffen. Op verzoek van inwoners helpen de zes gemeenten met het invullen van de rekenmodule. ‘Als een klant ons vraagt om hem of haar te helpen met het invullen van de rekenmodule en zijn gegevens over inkomen en vermogen vrijwillig beschikbaar stelt, dan doen we dit. Veel Wmo-klanten geven er echter de voorkeur aan om deze gegevens niet met de gemeente te delen.’

Het CAK benadrukt dat mensen ook altijd kunnen bellen met het CAK om een proefberekening te maken van de maximale periodebijdrage. 

Afbeelding

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 3 van deze week. De komende tijd brengt Binnenlands Bestuur meer artikelen over het onderzoek.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Fred Fens / Geen
Ja mensen met geringe kennis van computers moeten zelf maar op een website kijken. Je moet goed met computers kunnen werken of je telt in Nederland niet mee
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fried Elstgeest / voorzitter Wmo-adviesraad Kaag en Braassem
Hr. Fens, artikel uitlezen: laatste zin luidt: Het CAK benadrukt dat mensen ook altijd kunnen bellen met het CAK om een proefberekening te maken van de maximale periodebijdrage.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Fried Elstgeest. Mensen kunnen bellen met het CAK.= Goed advies! Vooral voor diegenen die ongeletterd, digibeet enz. zijn. Aan een proefberekening kun je geen rechten ontlenen. Er wordt bij de gemeente om een voorziening gevraagd en de gemeente geeft een beschikking af die voor bezwaar/beroep vatbaar is.Het moet wel duidelijk zijn voor zowel de gemeente als voor de burger. Zelfredzaamheid is aardig maar je moet het wel kunnen en over de middelen beschikken. Maar als je middelen hebt- geen voorziening. U laat toch de man die zijn hele leven in de tuinderij heeft gewerkt (zijn specialiteit bijv. in De Veen) niet bellen met het CAK. We moeten denk ik wel blijven zien om wie het gaat nl. de burger bij wie het tegen zit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Burger / burger
Uitspraken over dat Den Bosch duidelijkheid geeft tijdens keukentafelgesprek over hoogte eigen bijdrage kloppen niet.

Tijdens keukentafelgesprekken over diverse aanvragen bleek men zelf niet op de hoogte te zijn van de berekeningswijze van de gemeente. CAK weet het ook niet. Die voeren alleen uit wat ze doorkrijgen van de gemeente. De ambtenaar van de backoffice van de gemeente die de eigen bijdrage verwerkt weet het wel.. waarom geen duidelijke folder met voorbeelden afgeven tijdens het keukentafelgesprek?

Dan hoe ik ook niet 2 uur met de ambtenaar te bellen om erachter te komen dat de eigen bijdrage ongeacht het zorggebruik onbetaalbaar is. Men brengt E 14,- per fictief zorguur per week op jaarbasis in rekening (dus niet per 4 weken), ongeacht het daadwerkelijk aantal gebruikte uren. Je krijgt alleen een deel geld terug als je het door het CAK in rekening gebrachte jaarbedrag (verdeeld over 13 perioden) qua totale daadwerkelijke zorgkosten niet haalt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie