Advertentie
sociaal / Nieuws

Doelen banenafspraak nog niet gehaald

De doelstelling om eind 2016 ruim 20 duizend extra banen te hebben voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt is nog niet gehaald. Afgaand op de cijfers uit het derde kwartaal die het UWV onlangs presenteerde in een trendrapportage, wordt het nog spannend. Eind 2016 is het ijkpunt of de Quotumwet wel of niet in werking wordt gesteld.

03 februari 2017

De doelstelling om eind 2016 ruim 20 duizend extra banen te hebben voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt is nog niet gehaald. Afgaand op de cijfers uit het derde kwartaal die het UWV onlangs presenteerde in een trendrapportage, wordt het nog spannend. Eind 2016 is het ijkpunt of de Quotumwet wel of niet in werking wordt gesteld.

Quotumwet
Voor wat betreft het aantal reguliere banen in de markt én bij de overheid staat de teller aan het eind van het derde kwartaal op 9932 extra banen ten opzichte van de nulmeting eind 2012. Het aantal extra banen dat via detacheringscontracten, inhuurverbanden en uitzendbureaus is gerealiseerd is 9749. In totaal zijn er dus 19.641 extra banen gecreëerd. De vraag is dus of in het laatste kwartaal van vorig jaar er nog een kleine 1000 banen bijgekomen zijn zodat de teller op 20.500 staat. Is dat niet het geval, dan kan staatssecretaris Jetta Klijnsma de quotumwet in werking stellen.


Overheid biljft achter
De groei van het aantal reguliere banen komt voor rekening van de markt. De overheid blijft achter. In de overheidssector is in het derde kwartaal van 2016 het aantal reguliere banen voor mensen uit het doelgroepenregister bijna 1000 lager dan bij de nulmeting in december 2012. Toen was het totaal aantal reguliere banen voor mensen met een arbeidshandicap bij de overheid 5134. Aan het eind van het derde kwartaal 2016 waren dat er 4168, een afname van 966. Er zit wel weer een lichte stijging in het aantal banen bij de overheid. In het eerste kwartaal van 2016 waren er nog 3996 banen. Een duidelijke verklaring waarom er een daling is in het aantal reguliere banen bij de overheid, heeft het UWV niet omdat het over een kwartaalrapportage gaat en daar geen conclusies aan worden verbonden. Mogelijk dat die verklaring er wel komt bij de 2-meting van het UWV over heel 2016.

Uitzendbureaus
De cijfers geven niet een compleet beeld van het aantal banen voor de doelgroep, meldt het UWV. Naast reguliere banen worden ook mensen ingehuurd via bijvoorbeeld uitzendbureaus of op detacheringsbasis. Deze cijfers zijn niet uitgesplitst naar banen bij de overheid en banen in de marktsector.


Doelgroepenregister 

Het aantal mensen dat eind september 2016 in het doelgroepenregister is opgenomen is ruim 43 duizend lager dan een jaar eerder, blijkt uit de trendrapportage. Reden hiervoor is dat het UWV in de periode 2015-2017 naar alle mensen kijkt die al langere tijd in de Wajong zitten. Als ze arbeidsvermogen hebben, blijven ze onder de Participatiewet vallen en dus in het doelgroepenregister. Mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben worden uit het doelgroepenregister gehaald. Ten opzichte van het derde kwartaal in 2015 staan er een jaar later 43.812 personen minder in het register. In vergelijking met de nulmeting in december 2012 is de afname 9.463 personen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie