Advertentie
sociaal / Nieuws

Dijkhoff: gemeenten moeten jeugdhulp alsnog inkopen

Als een rechter aan een jongere specifieke jeugdhulp oplegt die niet door de gemeente is ingekocht, moet de gemeente die hulp gewoon alsnog inkopen. Dat is het antwoord van minister Dijkhoff van Veiligheid en Justitie op Kamervragen over veel te lange wachttijden in de jeugdhulp.

05 september 2017

Als een rechter aan een jongere specifieke jeugdhulp oplegt die niet door de gemeente is ingekocht, moet de gemeente die hulp gewoon alsnog inkopen. Dat is het antwoord van minister Dijkhoff van Veiligheid en Justitie op Kamervragen over veel te lange wachttijden in de jeugdhulp.

'Rechters niet op de hoogte'
Begin augustus verscheen in de Volkskrant een artikel waarin duidelijk werd dat jongeren die van een jeugdrechter verplicht therapie moeten volgen, soms tot wel een jaar moeten wachten voordat ze die hulp daadwerkelijk krijgen. De VNG reageerde daarop door te melden dat rechters niet altijd op de hoogte zijn van de contracten die gemeenten met zorgaanbieders hebben afgesloten. Met andere woorden “het is lastig zorg te leveren die niet is ingekocht”. Maar daar heeft minister Dijkhoff geen boodschap aan. ‘Als door de jeugdrechter jeugdhulp wordt opgelegd buiten het aanbod van de gemeente, is een specifieke omschrijving voorts van belang zodat de betrokken gemeente precies weet welke jeugdhulp zij alsnog moet inkopen’, schrijft hij aan de Kamer.


Goed overleg
Daarnaast pleit Dijkhoff voor goed overleg tussen de gemeenten en de instanties in de justitie-keten zodat kan worden voorkomen dat jeugdhulp wordt opgelegd die niet tijdig beschikbaar is, of die niet is ingekocht terwijl binnen het bestaande aanbod van de gemeente vergelijkbare jeugdhulp, of jeugdhulp waarmee hetzelfde resultaat bereikt kan worden, beschikbaar is. Hij schrijft het ‘toe te juichen’ dat zo’n overleg in Midden-Nederland al van start is gegaan en rekent erop dat dit tot een ‘passend resultaat’ zal leiden.

Samenwerking
Dijkhoff vindt dat de oplossing in eerste instantie lokaal gevonden moet worden. Wel wijst hij erop dat er onlangs een programma is gestart dat de samenwerking tussen gemeenten en VenJ organisaties moet verbeteren. Het programma ‘Samenwerken met de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketen’ loopt bij de VNG en biedt ondersteuning voor alle jeugdzorgregio’s bij het maken van samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en justitiepartners.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

doeterniettoe / -
Wat hadden de VNG en gemeentes dan gedacht, dat die bezuiniging uit de lucht kwam vallen?
Rob
Beste VNG, sinds wanneer staat er in de wet dat gemeenten een gerechtelijke uitspraak niet hoeven uit te voeren als dat niet past binnen een inkoopcontract?

Waanzinnig dat gemeenten eigen organisatie en financiële doelstellingen centraal stellen in plaats van gewoon doen van wat wettelijk nu eenmaal je taak is.Guus de Beer / onderzoeker
in de Jeugdwet (artikel 2.4) staat dat de gemeente “de jeugdhulp inzet die de gecertificeerde instelling nodig acht ter uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel, of die de rechter, het openbaar ministerie, de directeur of de selectiefunctionaris van de justitiële jeugdinrichting of de gecertificeerde instelling nodig achten ter uitvoering van jeugdreclassering.”

De minister zegt dus niets anders dan dat de gemeenten de wet moeten uitvoeren. Met welke aanbieders de gemeenten een contract hebben afgesloten is niet relevant. Zou de VNG de wet niet kennen?
Jeroen
Ik vind het al met al sowieso schandalige ontwikkelingen wat de jeugdzorg aangaat nog even wachten en ze krijgen allemaal problemen aangemeten. Is dit nog wel echt geloofwaardig te noemen ? Gemeenten en de ggz hebben veel te vertellen maar is het terecht ?
Advertentie