Advertentie
sociaal / Nieuws

Dagbesteding duizenden ggz-cliënten op de tocht

Een deel van de 6.000 tot 7.000 mensen die ggz-zorg krijgen, dreigt per 1 januari hun dagbesteding kwijt te raken. Er is gedoe over de financiering ervan. MIND, het Landelijk Platform Psychische Gezondheid, luidt de noodklok.

22 december 2021
dagbesteding.jpeg

Een deel van de 6.000 tot 7.000 mensen die ggz-zorg krijgen, dreigt per 1 januari hun dagbesteding te verliezen. Die wordt nu nog via de Zorgverzekeringswet (Zvw) betaald, maar zou via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten worden gefinancierd. De VNG ziet dat anders en heeft gemeenten geadviseerd de dagbesteding voorlopig niet over te nemen. MIND, het Landelijk Platform Psychische Gezondheid, luidt de noodklok.

Essentiële aanvulling

Een handvol partijen is al maanden intensief met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen. Het gaat onder meer om het ministerie van VWS, de VNG, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse ggz. Zij verzekeren MIND dat de continuïteit van zorg prioriteit heeft, maar MIND is er niet gerust op. Het is bijna 1 januari, maar er is nog steeds geen oplossing. ‘Deze partijen moeten er toch echt uit zien te komen. Dagbesteding is een essentiële aanvulling op de zorg die deze mensen krijgen’, benadrukt een woordvoerder van MIND.

 

Garantie

‘Het is zeer kwalijk dat er nog steeds geen oplossing is. We hebben ons uiterste beste gedaan om antwoord te krijgen op de vraag om hoeveel mensen het gaat en op welke manier de dagbesteding per 2022 wordt voortgezet. Tot op heden hebben we geen antwoord gekregen’, aldus de woordvoerder van MIND. Het platform wil van zorgaanbieders en financiers de garantie dat de dagbesteding komend jaar behouden blijft. ‘Die toezegging staat wat ons betreft op nummer één. Het gesprek over wie uiteindelijk de rekening betaalt, staat op nummer twee.’

 

Niet automatisch naar Wmo

Het probleem zit ‘m in de verandering van de bekostiging van de ggz in de Zorgverzekeringswet die per 1 januari ingaat. Ambulante begeleiding en dagbesteding die nu nog wel worden vergoed via de Zvw verdwijnen per 2022 uit het ‘vergoedingenpakket’. Aanbieders kloppen nu bij gemeenten aan om de kosten over te nemen, maar gemeenten zijn hier niet op voorbereid, stelt de VNG. ‘Zorg die eventueel niet meer wordt vergoed vanuit de Zvw landt immers niet automatisch in de Wmo.’ De VNG heeft er bij Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse GGZ en VWS op aangedrongen dit op te lossen, zo laat een woordvoerder van de VNG weten. In afwachting van een oplossing raadt de VNG gemeenten aan verzoeken van aanbieders om de financiering van de dagbesteding op zich te nemen naast zich neer te leggen.

 

Schadelijk voor cliënten

Hoe groot het probleem precies is overigens nog steeds niet duidelijk. Nu ontvangen tussen de 6.0000 en 7.000 ggz-cliënten dagbesteding via de Zvw. Een nog onbekend aantal daarvan kan via die ‘route’ geen aanspraak meer op dagbesteding maken. ‘Voor hen is het onzeker of gemeenten de dagbesteding gaan overnemen en zo ja, wanneer dat geregeld is’, aldus MIND. Het platform wil zekerheid. ‘Dagbesteding is zo belangrijk’, aldus de woordvoerder. ‘Het geeft cliënten een dagstructuur, het biedt zinvolle activiteiten en sociale contacten.’ Als hierin niet wordt geïnvesteerd, is dat ‘triest’ en ‘schadelijk voor cliënten’ en zal leiden tot verergering van psychische en psychosociale problematiek. De kans op crisissituaties wordt ook vergroot, waarschuwt MIND.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Truus / werkzaam in GGz
Die 6 á 7000 cliënten zijn gebaseerd op een inschatting van MIND. Het kan goed zijn dat er meer mensen een beroep doen op (wmo gefinancierde) dagbesteding, maar dat ligt niet aan de nieuwe bekostiging. Het hebben van dagbesteding is een belangrijke voorwaarden om terugval na een behandeling te voorkomen. Het toe leiden naar of stimuleren dagbesteding/werk is de afgelopen jaren steeds vaker onderdeel van de behandeling of begeleiding.De ingeschatte toename is daar eerder een gevolg van. Het staat los van de nieuwe bekostiging. het is namelijk al bijna 10 jaar zo dat zorgverzekeraars geen dagbesteding meer vergoeden als er sprake is van alléén ambulante behandeling.ZN (zorgverzekeraars Nederland) zou overigens over exacte aantallen moeten beschikken om te verifiëren hoeveel patiënten er nog in 2021 nog dagbesteding uit de ZVW ontvingen bij ambulante behandelingen. Dat is objectiever dan een inschatting van MIND.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
janus putjes knikkers / OUDE BEJAARDEN MAN MET ROLLATOR.
voor dagbestedinmg in psygiatrische setting heb je al een beschikking nodig zodat de client een eigen bijdrage betaalt om de 4 weken die toch al veel kosten hebben en vaak een uitkeringtje deze clienten kunnen nog hogere kosten niet ophoesten en haken af zie je nu al vaker .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Bij de start van de WMO is hier van diverse kanten voldoende op gewezen. Kijkuit dat er om bezuinigingsmotieven of anderszins plotseling geen geldstromen gaan veranderen en terecht komen bij instellingen die daarvoor nimmer kosten hebben gehad. Pas dus op de knikkers als je erbij bent betrokken!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie