Advertentie
sociaal / Nieuws

Amstelveen mocht controle bijstand niet uitbesteden

De gemeente Amstelveen had medewerkers van een commercieel bedrijf onderzoek laten doen naar ontvangers van bijstand. De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat dit niet mag.

17 september 2014

De gemeente Amstelveen had de controle op bijstandsfraude niet mogen uitbesteden aan een commercieel bedrijf. Dat is een kerntaak die een gemeente zelf moet uitvoeren. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, deze week bepaald.

Eigen houtje
De gemeente Amstelveen had medewerkers van een commercieel bedrijf onderzoek laten doen naar ontvangers van bijstand. De gemeente hoefde alleen aan het bedrijf te betalen als het onderzoek leidde tot een intrekking, beëindiging of weigering van de bijstandsuitkering. De medewerkers van het commerciële bedrijf voerden het onderzoek helemaal op eigen houtje uit.

Bijstand ingetrokken
Naar aanleiding van het onderzoek trok de gemeente de bijstand van een vrouw in. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat zij samenwoonde, terwijl ze als alleenstaande bij de gemeente te boek stond.

Financieel belang
De vrouw voerde in hoger beroep aan dat de gemeente geen gebruik had mogen maken van de verkregen onderzoeksgegevens. Volgens haar hadden de medewerkers van het bedrijf zich ten onrechte gelegitimeerd als handhavingsmedewerkers van de gemeente. Ook wees ze op het financieel belang van het bedrijf bij de uitkomst van het onderzoek.

Onrechtmatig verkregen bewijs
De Centrale Raad van Beroep noemt het resultaat van het onderzoek 'onrechtmatig verkregen bewijs'. Het is het eerste oordeel van de raad over een dergelijke kwestie. Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep is een eindoordeel. Partijen kunnen niet in beroep.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hendrik
Wat ook steeds meer in de (gepubliceerde) uitspraken van de CRvB opvalt is dat wanneer een hoger-beroep kennelijk doel treft het bestuursorgaan dat zich tot dan met hand en tand heeft verzet 'zomaar' om gaat en het besluit op bezwaar intrekt of op andere wijze, meestal met een opmerkelijk terugwerkende kracht 'neutraliseert', waarna de CRvB uitspreekt dat de casus geen inhoudelijke behandeling meer behoeft, althans geen openbare inhoudelijke behandeling want het is in vele gevallen duidelijk dat hier sprake moet zijn geweest van een vorm van overleg tussen deze CRvB en het bestuursorgaan, dit om precedentwerking van de steeds meer geindividualiseerde bestuursrechtelijke komedie zo veel als mogelijk te voorkomen. Ook ontbreken er nog al eens relevante feiten in gepubliceerde uitspraken van dit politieke orgaan of zijn deze verdraaid of zelfs geheel gefingeerd omdat het (nog) een einduitspraak betreft. Ik kom hier later op terug.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
En terecht. Haar m.i. belangrijkst argumen.: Ook wees ze op het financieel belang van het bedrijf bij de uitkomst van het onderzoek. Natuurlijk geldt dit ook voor een gemeente maar dan ligt het er niet zo dik boven op. Immers de taakstelling van het bedrijf werd volgens dit artikel als volgt geformuleerd:De gemeente hoefde alleen aan het bedrijf te betalen als het onderzoek leidde tot een intrekking, beëindiging of weigering van de bijstandsuitkering. De medewerkers van het commerciële bedrijf voerden het onderzoek helemaal op eigen houtje uit. Dat is de kat op het spek binden of aan IS vragen om te gaan koppen snellen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Morsnova / inwoner
Ik begrijp het financiële belang van dat bedrijf. Dat de rechter daar over valt, begrijp ik ook, al heeft de gemeente ook een financieel belang bij beter handhaving. Maar betekent dit nu dat die vrouw de gemeenschap mag blijven oplichten?Je moet wel durven: je trekt je geld van de gemeenschap, je licht die gemeenschap op door ten onrechte te suggereren dat je een eigen huishouden leidt, en je stapt naar de rechter als dat uitkomt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Mijn ervaring met de 'rechters' van de CRvB is dat ze fouten maken die niet rechtgezet kunnen worden omdat er geen beroepsmogelijkheid bestaat wat betekent dat ze de onzinnigste uitspraken kunnen doen want correctie is niet mogelijk. Nederland is op dat punt ten aanzien van de CRvB een bananenmonarchie. Ik had een zaak, maar wat ik inbracht lazen ze niet eens en dat zijn dan academisch geschoolden juristen die niet eens ontslagen kunnen worden. Als je er wat van zegt minacht je zogenaamd het gerechtshof en krijg je jankende juristen als Tom Hendriks... Neen, ik heb geen 'respect' meer voor dit soort juristen... ze zijn nog te stom om billen te wassen in een verzorgingstehuis.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ARpje / Huisvrouw
Toevallig ken ik deze vrouw. Ze heeft nog nooit iets fout gedaan. Er was alleen iemand die haar niet mocht en die heeft bij de gemeente gezegd dat ze samenwoont. En zo is het gebeurd! Dus Bert, voordat je met je oordeel klaarstaat, het hele verhaal in de krant is niet compleet. En de manier waarop ze thuis overvallen is door dat bedrijf was schandalig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lieneke / Huisvrouw
Ik ben het met ARpje eens. Ik ken deze vrouw heel goed!

Het hele verhaal wordt niet genoemd. Deze vrouw is afgekeurd voor werk, dus daarom zit zij in de bijstand.

Door het huisbezoek heeft deze vrouw PTSS opgelopen en zij heeft daar nog steeds last van.

Mensen moeten niet zo maar oordelen zonder dat zij het hele verhaal kennen!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H.J.H.Hazeweijer / jur. adviseur
Als gemachtigde heb ik deze procedure voor mijn cliënte gevoerd. Door het CRvB werd ook het besluit van de gemeente dat zij zou samenwonen, wat in het geheel niet het geval was, vernietigd. Deze vrouw heeft de gemeenschap in het geheel niet opgelicht. Ik wil Bert adviseren pas te oordelen als hij de feiten kent.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hendrik
Gevolg van betrokkenheid van private partijen is dat de schade als gevolg van onrechtmatig handelen van het bestuursorgaan bij de civiele rechter geclaimd kan worden, en bijgevolg in een behoorlijke procedure de zaak nog eens over het voetlicht kan komen, en daar zit een dubieuze instantie als de CRvB kennelijk niet op te wachten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hendrik
De Nederlandse bestuursrechters en ook de Centrale Raad van Beroep hebben doorgaans weinig moeite met dubieus bewijsmateriaal, en gebruiken niet zelden welbewust objectief valselijk daartoe opgemaakte stukken en/of rapportage waarmee de zaak 'feitelijk' kan worden dichtgetimmerd. Ambtenaren liegen immers niet, en plegen dus ook geen valsheid in geschrifte/bedrog...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie