Advertentie
sociaal / Nieuws

Coalitieakkoorden (3): Tekorten nopen tot ingrijpen

De tekorten in het sociaal domein nopen gemeenten tot, soms forse, maatregelen binnen de jeugdhulp en Wmo. Die zijn uiteenlopend en nog lang niet altijd concreet, zo blijkt uit de coalitieakkoorden.

31 juli 2018

De tekorten in het sociaal domein nopen gemeenten tot (drastische) maatregelen binnen de jeugdhulp en Wmo. Die zijn uiteenlopend, zo blijkt uit de coalitieakkoorden, en soms nog lang niet concreet. Her en der wordt geïnvesteerd in innovatie. Op een aantal plekken wordt flink gesleuteld aan de inrichting en aansturing van het sociaal domein.

Binnenlands Bestuur analyseert de coalitieakkoorden van de tien grootste gemeenten waar afgelopen voorjaar verkiezingen plaatsvonden. Wat zijn de gemene delers en trends? In aflevering 3: Wmo en Jeugdwet.

Ingrijpen noodzakelijk

In vrijwel alle grote steden moeten forse tekorten worden weggewerkt en/of voorkomen worden dat de tekorten de spuigaten uitlopen. ‘Als we ons werk niet anders gaan organiseren, gaat het tekort zich meerjarig tussen circa minimaal 6 miljoen euro en maximaal 17,5 miljoen euro per jaar bewegen, aldus het Nijmeegse coalitieakkoord. ‘Als we niets doen, hebben we straks een tekort van ruim 20 miljoen euro in het sociale domein’, staat in het coalitieakkoord van Tilburg. ‘Om de goede zorg de komende jaren ook betaalbaar te houden, moeten we scherpe keuzes maken’, stelt het college van Breda. ‘Ingrijpen is noodzakelijk om als gemeente financieel gezond te blijven én op langere termijn de zorg te kunnen blijven verlenen die nodig is’, benadrukt het college van Eindhoven.

Slimmere uitvoering

De maatregelen die worden genomen, lopen behoorlijk uiteen. Tilburg kiest er, evenals Utrecht, voor om niet te bezuinigen. ‘We zijn ervan overtuigd dat we door maatwerk en slimmere uitvoering meer impact kunnen bereiken, zodat we over twee jaar met minder geld een nog beter sociaal beleid hebben.’ Er komt onder meer een Investeringsfonds Sociaal Domein van 10 miljoen euro en voor 2018 en 2019 is er een Transformatiebuffer van 23 miljoen euro. Breda gaat voor 1 januari 2021 alle structurele tekorten weg­werken. ‘We maken daartoe aanvullende actieplannen op alle onderdelen binnen het sociaal domein om dit doel te bereiken.’ Eén procent van het totale budget in het sociaal domein wordt vrijgemaakt voor preventie en innovatie-on­derzoek ‘om te bezien of we vernieuwing en effectiviteit verder kunnen stimuleren’.

Doorverwijzers

Om meer grip te krijgen op de tekorten in de jeugdhulp wil Breda onder meer van doorverwijzers in gesprek ‘om erachter te komen waar ze naartoe verwijzen en waarom’. Daarnaast blijft Breda, evenals Rotterdam, in gesprek met het kabinet ‘over de passendheid van dit budget’. Ook Apeldoorn en Den Haag stellen dat onvoldoende rijksbudget voor het sociaal domein een belangrijke oorzaak van de tekorten zijn. Extra Wmo-geld gaat Breda inzetten om de kosten voor vergrijzing op te vangen: 1,5 miljoen euro in 2019 en 2 miljoen in 2020, 2021 en 2022. ‘We maken geld vrij voor de oplopende tekorten in de zorg’, stelt het Amsterdamse college.

Budgetplafonds

Eindhoven gaat de touwtjes deels weer in eigen hand nemen én stevig aantrekken. De gemeente geeft veel meer geld uit aan onder meer Wmo en jeugdhulp dan vergelijkbare gemeenten en er is te laag begroot. Met een scala aan maatregelen moet het forse tekort worden weggewerkt. Er wordt onder meer ingezet op minder verwijzingen naar dure specialistische zorg. WIJeindhoven moet niet alleen verwijzen, maar ook veel meer zelf inwoners begeleiden. Er komen budget- en volumeplafonds, indicaties zullen worden getoetst door een servicebureau die onder regie van de gemeente komt te staan en de tarieven en contracten worden aangescherpt.

Omslag

Ook Nijmegen moet drastische maatregelen nemen. ‘We zetten in op betere zorg voor minder kosten door zaken beter te organiseren’, aldus het college. Er worden ‘kostenbeheersende maatregelen’ genomen én per 2021 moet een omslag in het sociaal domein zijn gerealiseerd. In dat jaar ‘starten we met een volledig gebiedsgerichte samenwerking en bekostiging in de stadsdelen’. De gemeente ‘neemt de regie op kaderstelling en sturing op kosten en resultaten.’ Om dit te realiseren gaat Nijmegen met een transformatiefonds zorg en welzijn werken. Hiervoor is tot en met 2019 2 miljoen euro beschikbaar.

Doorbraakaanpak

De stad gaat de fragmentarische aanpak van 3.500 huishoudens met multi-problematiek verbeteren. Er wordt gestart met een pilot oplopend naar minimaal 200 gezinnen in 2022 waar niet de uitvoering van diverse regelingen centraal staat, maar ‘doen wat nodig is’. Deze doorbraakaanpak moet drie ton aan besparingen opleveren in 2019 en oplopen naar 1 miljoen euro in 2022 en verder. De jeugdhulp met verblijf moet worden voorkomen of verkort. ‘Dat doen we door in te zetten op intensieve behandeling en begeleiding in de thuissituatie, pleegzorg te bevorderen en de duur van zorgtrajecten te verkorten en uitstroom te bevorderen.’ De gemeenten denkt hiermee vanaf 2022 structureel 2 miljoen euro te kunnen bezuinigen. Ook de huishoudelijke hulp gaat op de schop. Ten slotte moet in 2019 een half miljoen euro worden bezuinigd, oplopend naar 2 miljoen euro in 2022 ‘op het totale pakket van zorg en welzijn’.

Algemene reserve

Rotterdam, Amsterdam en Den Haag redden het niet met het rijksbudget voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet, maar in de collegeprogramma’s staan geen hele concrete maatregelen om de kosten in de hand te houden. Ook Apeldoorn kijkt nu en de komende jaren tegen fikse tekorten aan. ‘Wij vangen risico’s in het sociaal domein op via de algemene reserve, zoals wij dat doen met alle risico’s.’

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wilhelmien Looymans / Directeur
Als de gemeente, het budget voor WMO/ sociaal domein, uitgeeft waarvoor het bedoeld is komt geen enkele gemeente in de financiële problemen. Wat is toch de reden dat de colleges het budget sociaal domein uitgeven aan andere portefeuillehouders? Waarom is de zorg aan de burger van minder belang dan infrastructuur of een andere portefeuille? We zien in de wijk de zorg aan ouderen verslechteren; we maken huizen schoon waarvan de muren en deuren besmeurd zijn met uitwerpselen. We zien de vervuiling van huizen toenemen vanwege burgers met vele chronische aandoeningen, mobiliteit, slechtziendheid, verwardheid. Kunnen we de ouderen geen persoonlijk budget bieden, zoals de ouders in de kinderopvang, het laten uit betalen door de belastingdienst? De zorgaanbieder zal dan een integraal product neerzetten om de oudere van dienst te zijn in wat nodig is. In de kinderopvang is er de opvang van 0-4 jaar oud, dus verschillende doelgroepen, totaal concept, dat zou toch ook moeten lukken in de ouderenzorg? De zorg aan ouderen in de wijk is te versnipperd, er zijn zoveel organisaties vanuit verschillende wetten die binnenlopen. Dit kan en zou toch anders ingericht moeten worden, het overzicht is weg, de oudere raakt de weg kwijt in zorgland, met zoveel verschillende zorgdossiers in huis. Pak eens een wijk, zet Google aan, en kijk hoeveel zorgverleners er door de wijk fietsen, de hele wijk kleurt met allemaal verschillende lichtjes. Maar wie heeft het overzicht?
Anoniem zus van een wajonger / Mantelzorger
Nog meer bezuinigen laat de gemeentes eerst eens het geld uitgeven waarvoor het bedoeld is. Ipv het uit te geven aan onzinnige kunststukken. De gemeentes zijn er trots op dat ze al ruim, 800.000 hebben bezuinigd op wmo/jeugdhulp/huishoudelijke zorg. Ja ze kunnen echt trots op zijn dat ouderen in hun vuil moeten rondlopen, een vies huis hebben, Misschien moet de menselijke maat terug, Oh wacht dat mag niet we moeten tenslotte participeren/zelfredzaam zijn,.
Ria Huisman / directeur
Ja voor de burger 3 maanden wachttijd ze hebben geen menskracht.

Voor dat hongerloon en een 0-urencontract zou ik niet willen werken doe daar eens wat aan.213J2
Coen van Rij / directeur
Tekorten nopen tot ingrijpen? Bezint eer ge begint. Ik zou gemeenten willen adviseren om eerst te onderzoeken wat een realistisch kostenbeeld is -gezien de samenstelling en zorgbehoefte van de bevolking en wijken - voordat niet meer te herstellen bezuinigingen worden doorgevoerd in de zorginfrastructuur. Vergeet ook niet te kijken naar laag hangend fruit op andere taakvelden.
scheer je weg hier teampersoneel dat hebben we het allerliefste
Ze hebben tijd te over om te intimideren dus waar komt deze onzin vandaan ? Ze zitten hier de hele dag door mensen achter de voordeur en prive lastig te vallen ze zijn handtastelijk met heel wat personeel waar we de rillingen van krijgen . De gemeenten trappen er constant weer in en geven meer geld. Ze zitten hier te lanterfanten te roddelen en vervelend te doen . APELDOORN.
H. Wiersma / gepens.
Simply the best. Gewoon niet meer uitgeven dan er via het Rijk wordt ontvangen.
Advertentie