Advertentie
sociaal / Nieuws

Sociaal offensief tegen tweedeling steden

Vijftien burgemeesters roepen het kabinet op tot een sociaal offensief om (verdere) tweedeling in de vijftien steden tegen te gaan. Dat doen zij in een manifest dat dinsdagochtend aan het kabinet wordt overhandigd.

16 juni 2020
armoede-jongeren.jpg

Actie en geld. Dat verwachten de vijftien burgemeesters die in een manifest het kabinet hebben opgeroepen tot een sociaal offensief om (verdere) tweedeling in de vijftien steden tegen te gaan. Het manifest wordt dinsdagochtend aan het kabinet overhandigd.

Stapeling

Er moet worden geïnvesteerd in kwetsbare gebieden waar sprake is van een stapeling van problemen. Het gaat daarbij om hoge werkloosheid, onderwijsachterstanden, schulden en armoede, spanningen in huis en op straat, huisvestingsproblemen voor kwetsbare groepen en jeugdoverlast. Daarbij is er het risico op (ondermijnende) criminaliteit. De vijftien burgemeesters – van onder meer initiatiefnemer Zaanstad, de G4, Breda, Groningen, Heerlen, Lelystad en Tilburg – willen dat een aantal ministeries een bondgenootschap met hen aangaat om de grootste problemen aan te pakken. Daarbij moeten wat hen betreft onorthodoxe maatregelen niet worden geschuwd. ‘Alleen zo kunnen we voorkomen dat er een verloren generatie opgroeit, dat criminaliteit toeneemt en de tweedeling in onze samenleving groter wordt’, aldus de vijftien burgemeesters aan de ministers van Binnenlandse Zaken, Onderwijs (OCW), Justitie & Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in hun manifest ‘Kom op voor kwetsbare gebieden’.

Onorthodoxe maatregelen

‘Als het gaat om actie moet worden gedacht aan het meedenken over onorthodoxe maatregelen’, zo laat de woordvoerder van burgemeester Jan Hamming van Zaanstad desgevraagd weten. Zoals verhoging van salarissen van basisschoolonderwijzers in kwetsbare gebieden, of denkkracht om meer onorthodoxe maatregelen te bedenken. Wat geld betreft, is er nog geen concreet bedrag berekend dat de burgemeesters van het rijk verwachten, maar ‘het gaat snel richting de miljard’. Dat miljard moet via een verdeelsleutel over de kwetsbare wijken in de vijftien steden worden verdeeld.

Maatschappelijke schade

In de kwetsbare gebieden zorgt de coronacrisis voor een ‘exponentiële toename van deze problematiek’, stellen de burgemeesters in hun manifest, daarbij doelend op onder meer werkloosheid, schulden en onderwijsachterstanden. ‘Er wordt hier maatschappelijke schade aangericht die nog heel erg lang zal doorwerken. De tweedeling in onze gemeenschap en de kansenongelijkheid nemen nog verder toe, de binding met de rest van de samenleving neemt nog meer af.’ Daarom moet er nu in die gebieden worden geïnvesteerd, stellen de burgemeesters.

Onderwijsachterstanden

De burgemeesters onderscheiden vijf opgaven waarin ze gezamenlijk met betrokken ministeries het tij willen keren. Het wegwerken van onderwijsachterstanden is daar een van. Om de onderwijsachterstand in te lopen zal er onder meer een extra intensieve Zomerschool worden georganiseerd. Het komend schooljaar, en mogelijk ook langer, worden extra lesuren aangeboden om opgelopen achterstanden in te halen. Salarissen voor leraren op basisscholen in de kwetsbare wijken moeten omhoog. Dat zou in een mobilisatieplan onderwijs moeten worden opgenomen. Alle huidige onderwijzers in de kwetsbare wijken moeten komend schooljaar tijdelijk extra salaris krijgen, stellen de burgemeesters.    

Loonkostencompensatie

Snelle toeleiding naar werk is de tweede opgave. Er moet een ondersteuningsregeling komen om mensen die vanwege de coronacrisis zonder werk zijn komen te zitten, met voorrang op vacatures te plaatsen. Als het nodig is, willen de gemeenten mensen met loonkostencompensatie naar eenvoudig werk geleiden.

Schuldhulpverlening

Ook de schuldhulpverlening moet op de schop. ‘Het grijze gebied in de regelgeving tussen vrijwilligheid en ondertoezichtstelling/schuldsanering dat in sommige steden ondervonden wordt, belemmert een effectieve en fatsoenlijke ondersteuning om uit de schulden te komen.’ Er moeten onder meer laagdrempelige inlooppunten komen, er moeten ervaringsdeskundigen worden ingezet en de doorlooptijd van saneringstrajecten moet worden verkort, ‘zodat er (vooral voor jongeren) sneller weer een positief perspectief ontstaat’. Daarnaast moet beter worden samengewerkt tussen de belangrijkste schuldeisers.

Toekomstperspectief

De steden zullen blijvend aandacht hebben voor spanningen ‘achter de voordeur’ zoals huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij is vroegsignalering van belang. ‘Concrete aandacht is nodig om jongeren een alternatief te bieden voor het hangen op straat en weer te kunnen nadenken over een (toekomst)perspectief’, aldus de bijlage van het manifest. Gedacht wordt aan preventieve en laagdrempelige (vakantie-)activiteiten, met aandacht voor sport en beweging op plekken en tijden die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Repressie en preventie wordt ingezet in de strijd tegen ondermijning en voor verhoging van de leefbaarheid. ‘Het jongerenwerk ziet dat jongeren die op de goede weg waren weer afglijden naar de criminaliteit in de drugswereld.’ De capaciteitsproblemen bij politie, belastingdienst en het Openbaar Ministerie moeten zo snel mogelijk worden opgelost.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Harro Labrujere / bestuurder
Er wordt gepleit voor onorthodoxe maatregelen, en tegelijkertijd zie je dat genoemde maatregelen meer van hetzelfde zijn. Onorthodox en kansrijk is het faciliteren en stimuleren van wat mensen zelf oppakken. Wat Corona goed liet zien is dat initiatieven van buurtbewoners zelf opbloeiden. Dichtbij en vertrouwd vanuit eigen gemeenschap. Juist mensen die de dupe dreigen te worden van de tweedeling worden bij buurtinitiatieven goed bereikt. Stimuleer de vorming van sterke sociale netwerken, biedt faciliteiten en kleine budgetten om mogelijk te maken wat mensen zelf kunnen organiseren. En laat het eigenaarschap vooral bij de mensen zelf
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Ik zou er geen cent insteken: al die organisaties die er bij betrokken zijn, falen big time - rapporten te over. Bovendien: succes is een keuze door hard te werken en je kansen te benutten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Onorthodox?, ja dat is het steken van zoveel geld in een put waar sociale bestuurders en hun medewerkers de buit afromen met hun hoge personeel- en organisatiekosten.

Laat de doelgroep rechtstreeks aan het woord. Zij zullen nooit nee zeggen tegen clubs waar zij van afhankelijk zijn. Dus een effectiviteitsonderzoek waar geen enkele politicus, die immers alleen de belangen van zijn clubs verdedigd, bij betrokken is. Opdracht laten geven door de Algemene Rekenkamer?Uitvoerders afrekenen op hun prestaties en niet op hun beleidsplannen en jaarverslagen. Het gaat erom wat er in de tussentijd is bereikt.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Met dit initiatief zijn deze 15 burgemeesters w.o. de 4 G4 armoedemagneten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht veel te laat. Zij hadden immers reeds in 1985 toen de discussie over het open grenzen verdrag van Schengen ontstond, moeten ageren via het toen nog bestaande referendum, doch ze blijven liever alle 15 op hun handen zitten dan ingrijpen. Inmiddels is het referendummiddel door D66, tot groot verdriet van de oprichter/minister Jan Terlouw, om zeep geholpen in de 2e kamer en is het leed geschied. Dus nou niet meer piepen zou ik zeggen en gewoon op de blaren gaan zitten, zou ik zeggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie