Advertentie
sociaal / Nieuws

Breed moratorium schulden ‘dode letter’

Ongeveer twee jaar na invoering blijkt het breed moratorium op schuldeninning allesbehalve de noodknop voor schuldstabilisatie te zijn waarvoor het was bedoeld. Gemeenten krijgen aanvragen niet langs de rechter. De NVVK pleit daarom voor een gemeentelijke bevoegdheid om in ieder geval overheidsschuldeisers tijdelijk on hold te zetten.

27 maart 2019
schulden.JPG

Ongeveer twee jaar na invoering blijkt het breed moratorium op schuldeninning allesbehalve de noodknop voor schuldstabilisatie te zijn waarvoor het was bedoeld. Gemeenten krijgen aanvragen niet langs de rechter. De NVVK pleit daarom voor een gemeentelijke bevoegdheid om in ieder geval overheidsschuldeisers tijdelijk on hold te zetten.

Aanvragen afgewezen

Het breed moratorium, dat in 2017 als instrument werd ingevoerd, moest ervoor zorgen dat schuldeisers een schuldenaar een half jaar met rust laten zodat de schulden gestabiliseerd kunnen worden en de schuldhulpverlening een dossier regelingsrijp kan maken. Corinne Berhitu, adviseur schuldhulpverlening bij stichting Stimulansz, signaleerde onlangs dat aanvragen voor een breed moratorium door gemeenten tot nu toe allemaal zijn afgewezen, voor zover uitspraken daarover openbaar zijn gemaakt. Rechters wezen verzoeken onder meer af omdat die niet op schuldstabilisatie gericht waren, omdat de beslagvrije voet te laag was om de vaste lasten te betalen, of omdat er nog geen contact was geweest tussen de schuldhulpverlening en schuldeisers.

Niet effectief

Volgens Berhitu is het instrument sowieso lastig te gebruiken door gemeenten. Zij wijst erop dat er aan erg veel criteria moet worden voldaan om een aanvraag in te kunnen dienen. Zo moet de schuldenaar in kwestie al zijn toegelaten tot de schuldhulpverlening, moet de vastgestelde beslagvrije voet voldoende zijn voor de vaste lasten, en wordt een aanvraag alleen gehonoreerd als schuldeisers nog steeds weigeren akkoord te gaan met het opschorten van invorderingen nadat alle andere paden zijn bewandeld. ‘Ik ontving al vaker signalen van gemeenten die erop wijzen dat zij het instrument niet effectief vinden’, aldus Berhitu. ‘Zo willen gemeenten het graag kunnen inzetten zodra iemand voor hulp heeft aangeklopt, en niet pas als iemand is toegelaten tot de schuldhulpverlening.’

 

Brandalarm

Een woordvoerder van de NVVK noemt het breed moratorium een dode letter. ‘Alle aanvragen zijn tot nu toe afgewezen, en afgelopen jaar waren dat er überhaupt maar drie’, licht hij toe. ‘Zelfs als je als gemeente denkt alles goed te hebben doorlopen, zegt de rechter dus nee.’ De NVVK vindt dat er met 22 voorwaarden een te hoge drempel is om gebruikt te maken van het instrument. ‘Voor ons telt er maar één, namelijk of iemand bereid is om een traject in te gaan.’ Dat het instrument weinig wordt gebruikt, ligt ook aan het tijdsintensieve karakter dat resulteert uit de vele voorwaarden. ‘Gemeenten moeten documentatie aanleveren waarvoor zij afhankelijk zijn van derden en dat kan lang duren. Daardoor wordt de functie van noodknop al helemaal teniet gedaan. Je kan dit vergelijken met een brandalarm dat pas drie dagen na het uitbreken van de brand afgaat.’

Bevoegdheid bij gemeenten leggen

‘Houd het simpel’, luidt de belangrijkste verbetersuggestie van de NVVK. ‘Wij vinden dat de bevoegdheid om te beslissen over zo’n moratorium prima bij de gemeenten kan liggen. Daarbij kan al een begin gemaakt worden met schuldeisende overheidspartijen. Zij mogen ervan uit gaan dat een gemeente daar als medeoverheid goed naar kijkt.’ Daarnaast wijst de NVVK-woordvoerder, net als Berhitu, op initiatieven vanuit schuldeisers zelf om schuldstabilisatie beter mogelijk te maken. Zo sloot KPN een maand terug een convenant met de NVVK af waarin het bedrijf toezegde openstaande vorderingen te bevriezen op verzoek van de schuldhulpverlening. Daarnaast zal KPN standaard akkoord gaan met een voorstel voor een minnelijke schuldenregeling als dat door een NVVK-lid wordt gedaan.    

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

U.P. / Geldkraan voor deurwaarders
Ik heb ook te maken met problematische schulden en de oorzaak van het probleem ligt bij de overheid zelf. Als je het aan mij vraagt, is het grootste probleem dat de min. van Justitie en min. van Sociale zaken totaal niet van elkaar op de hoogte zijn wat ze doen. Justitie legt sancties en veel te hoge boetes en rentes op. En vervolgens moet Sociale zaken de ontstaande problemen weer gaan oplossen.Hebben we in Nederland 1 overheid over verschillende overheden die niet met elkaar praten? Ik had al lang uit de schulden kunnen zijn als ik de kans had gekregen om het zelf op te kunnen lossen. Helaas kon dat niet want ik werd van alle kanten klem gezet en aan de rand van de afgrond geduwd.Het huidige schulden systeem is absoluut niet bedoeld om bedrijven te beschermen tegen wanbetalers, het is bedoeld om werkgelegenheid te creëren en vooral om veel geld te verdienen op mensen die het al slecht hebben. Dat is onmenselijk. Ik moet bijvoorbeeld 50.000 euro in totaal betalen voor een schuld van 30.000 euro Dat is 4000 euro aan kosten en ruim 16.000 euro aan rente.Dat geld gaat niet naar de partij waar ik een schuld had, maar naar een ander partij die profiteert van het feit dat ik werkloos raakte en dus de lening niet meer kon aflossen. Een regeling treffen wilden ze niet, want loonbeslag was gunstiger voor hun.En na 5 jaar beslooot Finata / Interbank om de vordering te verkopen terwijl ik aan het afbetalen was.

En tot de dag van vandaag ben ik rente aan het afbetalen. Ik ben alles kwijt geraakt, baan, woning, alles gewoon.En alsnog moet ik nog 3 jaar lang van 50 euro in de week gaan leven terwijl de hoofdsom en een groot gedeelte van de rente al is betaald. Kwijtschelding willen ze niet want ze kunnen natuurlijk nog meer geld innen.Daar moet het kabinet naar kijken. Een schuldwetgeving hoort te gaan om het innen van geld dat een bedrijf te goed heeft en niet om het verrijken van vaak buitenlandse partijen die schulden komen opkopen.Een schuldenaar is niet altijd voor de volle 100% schuldig aan een schuld. Veel schulden ontstaan doordat mensen te weinig inkomen hebben en dus geen buffer kunnen maken voor onvoorziene uitgaven. En dan hoef je maar 1x iets niet te kunnen betalen en je bent binnen enkele maanden diep in de schulden.Daar moet ook naar gekeken worden. Voorkomen van schulden is beter dan jarenlang praten over het helpen van mensen. Vroeger was het anders, tegenwoordig krijg je automatische schulden omdat mensen te weinig binnen krijgen en behoorlijk veel moeten uitgeven.
M
Over het algemeen ontbreekt het bij gemeenten aan professionaliteit op dit terrein.

Beleg schuldhulpverlening bij professionals en beperk gemeenten tot de verplichting om de professional te financieren.
Advertentie