Advertentie
sociaal / Nieuws

Breda gaat gebruik jeugdhulp inperken

De gemeente Breda gaat het beroep op de jeugdhulp proberen in te dammen. Bij mensen met een informeel pgb wordt ook naar het inkomen gekeken.

27 november 2020
jeugdhulp
Shutterstock

Breda wil het beroep op de jeugdhulp indammen. Er zal onder meer een steviger beroep worden gedaan op de eigen mogelijkheden en de eigen kracht van ouders en/of opvoeders en hun netwerk. Bij mensen met een informeel pgb wordt ook naar het inkomen gekeken, als de ouders aangeven de benodigde hulp niet zelf financieel te kunnen opbrengen.

Nieuwe verordening

Dat blijkt uit de nieuwe Verordening Jeugdhulp Gemeente Breda 2020 die door het college is vastgesteld. De gemeenteraad besluit er volgende maand over. In het kader van de Jeugdwet mag meer van opvoeders worden verwacht voordat de gemeente een voorziening aanbieder, schrijft het college van Breda in een toelichting op de nieuwe verordening. ‘Daar waar opvoeders de hulp niet kunnen bieden omdat zij niet beschikbaar zijn, niet de vaardigheden bezitten, overbelast zijn of niet de middelen hebben zal de gemeente bijspringen door een voorziening af te geven.’

 

Financiële problemen

De eigen kracht wordt aan de hand van een aantal vragen getoetst. Een van die vragen is of het bieden van hulp financiële problemen oplevert. Als ouders bij de aanvraag voor een informeel pgb daarbij aangeven dat er financiële problemen ontstaan – omdat zij moeten stoppen met werk of minder uren kunnen werk om zorg aan hun kind te kunnen leveren – ‘moeten ouders aantonen wat de omvang van de financiële problemen precies is’, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Alleen als het gezinsinkomen onder de 120 procent van het wettelijk minimum inkomen terecht komt, kan de gemeente financieel te hulp schieten. ‘De behoefte van de jeugdige aan jeugdhulp is leidend en niet het verlies aan arbeidsuren van de opvoeders’, aldus de verordening.

 

Jeugdhulpplicht

De gemeente mag deze eis stellen, laat de woordvoerder weten. ‘We hebben als gemeente een jeugdhulpplicht en daar voldoen wij aan. Ieder kind dat professionele hulp nodig heeft, krijgt die hulp.’ Het college heeft tot de aanscherping tot de toegang gekozen om de jeugdhulp betaalbaar te houden. ‘Om te garanderen dat die hulp ook betaalbaar blijft, gaan we nog meer kijken naar wat ouders en kinderen zelf met hun eigen netwerk kunnen en met het voorliggend veld. Dat is helemaal in de geest van de Jeugdwet. Als er professionele hulp nodig is, is die beschikbaar, ongeacht de kosten. Met de jeugdverordening kunnen we wel beter sturen op ondersteuning en hulp aan de voorkant, naar een passend aanbod bij de vraag, naar de kwaliteit van de geboden hulp, de kosten?en naar de effecten van de hulp.’

 

Tekort

In 2019 gaf Breda 40,1 miljoen euro aan jeugdhulp uit. Over 2019 was er sprake van een overschot van 2,2 miljoen euro; dankzij de incidentele extra rijksmiddelen. Voor 2020 stevent de gemeente af op een tekort van zo’n 2,5 miljoen euro. Op diverse manieren probeert Breda de tekorten terug te dringen. ‘Er is een samenstel aan maatregelen waarbij zowel naar het inkoopproces, het op- en afschalen van zorg en gebruiken maken van het voorliggend veld, pilot jeugd professional bij de huisarts en verschillende initiatieven op grensvlak van jeugdzorg en onderwijs’, aldus de woordvoerder.   

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie