Advertentie
sociaal / Nieuws

Branche in geweer tegen stichting thuishulp Zutphen

BTN, de branchevereniging voor de thuishulp, roept het college en de gemeenteraad van Zutphen op om af te zien van het oprichten van een gemeentelijke stichting voor de huishoudelijke hulp.

08 januari 2018

BTN, de branchevereniging voor de thuishulp, roept het college en de gemeenteraad van Zutphen op om af te zien van het oprichten van een gemeentelijke stichting voor de huishoudelijke hulp.

‘Businesscase rammelt’

Door zelf huishoudelijke hulp te gaan aanbieden, zou de gemeente Zutphen volgens BTN grote financiële risico’s nemen. Daarnaast vindt BTN-bestuurssecretaris Maarten Oosterkamp dat de door het gemeentebestuur opgestelde businesscase van alle kanten rammelt, mede omdat er te weinig voor zou zijn begroot en omdat de overheadkosten onvoldoende gedrukt zouden worden.

Tarievenval

Volgens Oosterkamp is het ook niet meer nodig om een stichting op te richten voor de huishoudelijke hulp. De aanleiding voor de eerste plannen die drie jaar geleden werden gemaakt, was het hoge aantal faillissementen en ontslagen in de huishoudelijke hulp. Door de huishoudelijke hulp bij een stichting onder te brengen, wilde de gemeente Zutphen de werkzekerheid van werknemers en de zorgcontinuïteit waarborgen. Volgens BTN heeft de Algemene Maatregel van Bestuur over de Wmo-tarieven van afgelopen zomer een einde gemaakt aan de tarievenval en beginnen de tarieven weer te langzaam te stijgen.

Schadeclaim

‘De gemeente zou door zo’n stichting in het leven te roepen ook het bestaansrecht van de zorgaanbieders ontkennen’, vindt Oosterkamp. ‘Als de oprichting doorgaat, is er eigenlijk sprake van een vijandige overname.’ Volgens Oosterkamp is het waarschijnlijk dat de zes aanbieders die in Zutphen actief zijn een schadeclaim indienen als zij door de stichting inkomsten gaan mislopen. ‘Die schadeclaim zal al snel een paar miljoen euro bedragen terwijl het college volgens het huidige plan acht ton heeft uitgetrokken voor de stichting.’

Stemming uitgesteld

Aanvankelijk moest het voorstel om tot het oprichten van een stichting over te gaan op 15 januari in stemming worden gebracht in de gemeenteraad. Het college verzocht echter om dit van de agenda te schrappen omdat er intern onenigheid over het voorstel was ontstaan. Coalitiepartijen VVD en Burgerbelang plaatsen vraagtekens bij de gevolgen van het voorstel en het draagvlak daarvoor. Wethouder Patricia Withagen (zorg, GroenLinks) wil nog niet reageren op de kritiek van BTN: ‘We zitten nog middenin het proces van besluitvorming, dus we kunnen er op dit moment niet dieper op ingaan.’

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

W.F.Willems / pensionado
Een art. 160 lid 2 GW konstruktie verdient altijd de voorkeur boven gesjoemel met stichtingen en bv's zoals we de laatste jaren vaak hebben gezien en zakkenvullerij van bestuurders met riante afvloeiingsregelingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ries Oonk
De gemeente is simpelweg niet bereid om te betalen voor middelmanagement, omdat zij geen toegevoegde waarde hebben in het werkproces. Zo lang welzijnsinstellingen niet inzien dat deze gehele laag moet verdwijnen uit de organisatiestructuur en alle huurlasten / gebouwen in bezit moeten worden afgestoten blijf je gedoe houden over de prijs en het beeld bestaan dat de gemeente nog beter zelfstandig een nieuwe organisatie kan oprichten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Een aparte stichting voor de huishoudelijke hulp gelieerd aan de gemeente biedt voor werknemers geen enkele rechtsbescherming. Immers tegenwoordig moeten op grond van de vigerende wetgeving alle gemeenten dit soort hulp aanbesteden. Een op te richten stichting zou in dat geval slechts een van de inschrijvers kunnen zijn. Ieder weldenkend mens realiseert zich dat dit geen enkele verbetering inhoudt ten opzichte van de huidige situatie. Beter is om in de aanbesteding stringente rechtspositionele voorwaarden op te nemen. Deze GroenLinks wethouder gauw terug naar 'af ' sturen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Loet Spaanstra / zorgondernemer
Dat zorgaanbieders moeten snijden in management en te dure bestuurslagen is evident. Dat een gemeente vervolgens zelf een thuiszorgbedrijf opzet, vind ik niet de juiste oplossing. Gemeenten hebben immers geen kennis, kunde en ervaring om een dergelijk bedrijf te runnen. Dat moet je ook niet willen. Is het een idee om eisen te stellen aan zorgaanbieders en deze strenger te selecteren? Sluit aanbieders met 'zakkenvullers' uit. Dat is dé oplossing voor het gesignaleerde probleem. Kijk dan eens hoe snel het dan verandert.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie