Advertentie
sociaal / Nieuws

Regels bijstand onwerkbaar

Regels voor de bijstand zijn onwerkbaar: dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met het actualiteitenprogramma De Monitor (KRO/NCRV) onder 473 ambtenaren werk en inkomen.

19 januari 2015

Eén op de drie medewerkers van de sociale dienst vindt de nieuwe bijstandsregels te streng. In plaats van dat ze de uitkeringsgerechtigde helpen op de arbeidsmarkt, loopt volgens hen de bijstandscliënt eerder vast in het woud der regels.

Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met het actualiteitenprogramma De Monitor (KRO/NCRV) onder 473 ambtenaren werk en inkomen. De oude Wet Werk en bijstand (wwb) was voor bijstandscliënten al dermate complex dat die het vinden van werk in de weg stond. Met name de laaggeletterdheid, de financiële problemen en de gebrekkige administratieve vaardigheden van (veel) cliënten vormen een belemmering. De fraudewet – terugbetalen van het te veel ontvangen uitkeringsbedrag met daarbovenop een 100 procent boete – geldt eveneens als een onevenredig zware belasting. 

Kledingeisen 
De invoering van de nieuwe Participatiewet per 1 januari maakt het er volgens de geënquêteerden – 473 respondenten, waaronder beleids- en uitvoerende ambtenaren, afdelingshoofden en directeuren sociale dienst – allerminst beter op. De handen gaan nog wel op elkaar voor de nieuwe maatregelen om bijstandscliënten te laten voldoen aan een taaltoets en aan kledingeisen bij sollicitaties. Maar de nieuwe eisen op het gebied van reistijd (maximaal 3 uur reizen voor het werk) en de verhuisplicht zijn volgens het overgrote merendeel van de ambtenaren weinig tot zeer weinig behulpzaam om uitkeringsgerechtigden te laten terugkeren naar de arbeidsmarkt. Ook het nieuwe sanctieregime – het opleggen van een korting op de uitkering van één tot drie maanden bij het niet nakomen van verplichtingen – stuit bijna de helft van alle respondenten tegen de borst. Het is overigens mogelijk dat verantwoordelijk minister Asscher nog met een versoepeling komt. Van de ambtenaren op de werkvloer staat één op de drie niet achter de nieuwe wwb-maatregelen. Bij de beleidsmedewerkers van de sociale dienst ligt dat percentage zelfs nog iets hoger. 

Sancties
Het wordt volgens de meeste respondenten als gevolg van de nieuwe bijstandsregels voor sociale diensten steeds moeilijker om rekening te houden met de persoonlijke situatie van uitkeringsgerechtigden. Ruim één op de drie respondenten – de directeuren niet uitgezonderd – verwacht dat de strengere regels ertoe zullen leiden dat ze vaker de andere kant zullen opkijken, of met andere woorden dat ze tot ambtelijke ongehoorzaamheid leiden. Ze leggen bijvoorbeeld geen sanctie op als cliënten zonder opzet fraude hebben gepleegd. De regels zijn volgens de meeste ambtenaren zo ingewikkeld geworden ‘dat goedwillende mensen eerder onbewust frauderen’. Die mensen een boete opleggen, vindt liefst 80 procent van de ambtenaren onterecht. De meeste ambtenaren kunnen zich goed voorstellen dat de nieuwe maatregelen uitkeringsgerechtigden tot wanhoop drijven. Nu al ziet gemiddeld 40 procent van de ambtenaren op de werkvloer dat de strengere aanpak leidt tot meer agressie. Nog meer ambtenaren – twee op de drie – voorzien dat het strengere regime een verdere toename van agressie tegen medewerkers van de sociale dienst tot gevolg zal hebben. Alleen directeuren en afdelingshoofden zien het blijkens de enquête op dit vlak iets minder somber in dan de uitvoerende ambtenaren en de beleidsmedewerkers.


Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Ja: donderblauw

Neutraal: blauw
Nee: lichtblauw

Reacties: 23

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Dhr arnhem / Econoom en wereldverbeteraar
Het ontgaat mij wat het doel van dit onderzoek is. Het artikel begint met de volgende zin: ''Eén op de drie medewerkers van de sociale dienst vindt de nieuwe bijstandsregels te streng'' Tja... dat is vragen naar de bekende weg, natuurlijk zijn regels niet leuk, en worden regels steeds minder populair, wanneer deze worden aangescherpt. Waarom wordt hier toch die open deur in getrapt ? Daarbij is het een algemene tendens dat (uit een ander open deur onderzoek) bijstandsgerechtigden een laag arbeidsethos hebben. Ook het percentage laag- of niet (alleen lagere school) opgeleiden onder de bijstandgerechtigden is hoog. Sommige regels zijn wellicht voor hen niet begrijpbaar, daar zal eea. op verbeterd kunnen worden. Tot slot zou men ipv te klagen, zich beter nuttig kunnen maken voor de maatschappij, immers betalen de werkenden jouw uitkering en toeslagen. Misschien zou je iets voor die domme en idiote werkende bevolking, die zich elke dag weer voor de volle 100% in zetten, en weet je wat die werkende belastingbetalers nog meer doen? Nee, ze houden zich aan de idiote regel, waarbij zij door middel van loonheffing en premies ook jouw boterham bij elkaar verdienen ! Dat zijn ook onwerkbare regels.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
Laten wij eerst er voor zorgen dat de werkdruk binnen het bedrijfsleven fors omlaag gaat, er meer aangepaste werkplekken komen voor de zwakkeren in de samenleving en dat collega's meer respect moeten tonen voor arbeidsgehandicapten! Want dan pas kan de Participatiewet een succes worden en hebben Bijstandsgerechtigden en Wajong'ers echte kansen. Het is een zeer kwalijke zaak wanneer mensen gevangen gehouden worden in de Bijstand, omdat het bedrijfsleven het vertikt om de werkdruk te verlagen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren!Strenge regels in de Bijstand mogen alleen maar toegepast worden op diegenen die niet willen werken en het vertikken om eventueel met behoud van uitkering aan de slag te gaan! Laten wij barmhartig zijn naar Bijstandsgerechtigden die vanwege een (psychische) ziekte, of een handicap niet kunnen werken, die moet je niet gaan opzadelen met allerlei strenge regels.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hendrik
3 uur reistijd...dan blijft er weinig tijd over voor gezin, sociaal-culturele activiteiten, sport enz.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
En deel van de ambtenaren heeft het doel van aangescherpte regels goed gezien: mensen die aangewezen zijn op de bijstand tot wanhoop drijven en daarmee uit de bijstand. Neem eens de moeite om bijvoorbeeld de argumenten van het kamerlid Potters (VVD) te analyseren die hij bezigde in de Tweede Kamer. Er is maar één doel: het verblijf in de bijstand moet zo onaangenaam mogelijk gemaakt worden. Het liefst door de uitkering voor iedereen fors te verlagen. Dat stuit echter op iets teveel politieke weerstand. Dus dan doe je het via een andere route: de regels en voorwaarden. Voorbeeldje. In het artikel wordt het geven van boete bij onopzettelijke fraude als oneerlijk beschouwd. Hier is in de Kamer uitvoerig over gesproken: er is nadrukkelijk gekozen voor het achterwege laten van het opzetvereiste bij het opleggen van een boete. Er bestaat dus geen onopzettelijke fraude volgens de wet. Dit komt rechtstreeks uit de koker van de VVD et al.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
@Hoekstra:

"Hier is in de Kamer uitvoerig over gesproken: er is nadrukkelijk gekozen voor het achterwege laten van het opzetvereiste bij het opleggen van een boete. Er bestaat dus geen onopzettelijke fraude volgens de wet. Dit komt rechtstreeks uit de koker van de VVD et al."Waarom heeft de pVVDa dat opzetvereiste bewust achterwege gelaten? Is het soms de bedoeling om iedere uitkeringsgerechtigde forse boetes op te leggen om zo via een omweg uitkeringen te verlagen?Het Sociaal Minimum gaat sinds Rutte I al omlaag over een periode van 20 jaar door de afbouw van de Dubbele Algemene Heffingskorting in het Referentieminimumloon waar de hoogte van de Bijstand van wordt afgeleid.Zo kun je wel zien wat de gevolgen zijn wanneer je als stemvee op de VVD of PVV stemt!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
RHZ
Lijkt me wederom een goede reden de belasting op arbeid fors te verlagen door juist de onderste trede belastingvrij te maken. Maakt het verschil tussen zwart en wit werken minimaal, verlaagt de kosten om iemand in dienst te nemen en maakt het verschil tussen werken en uitkering helder. Als dan meteen het Duitse systeem voor kleinbedrijf onder de 10 werknemers wordt overgenomen om daar ontslagbescherming (behalve dan bij strafbare handelingen werkgever) op te heffen. De helft zzp'ers neemt een werknemer en we zijn er al uit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bijstands Miepje / Office support
Ach wie weet werkt het, na 3 jaar bijstand heb ik EINDELIJK baan met 3-4 uur reistijd per dag. Ik ben ook uitgeteld aan het einde van de week. Maar ik HEB een baan welwiswaar met een minimumloon....MAAR ik werk! Op zicht niet erg, omdat ik bijna een eind er aan had gemaakt 2 jaar geleden. Afwijzing op afwijzing word men niet vrolijk van. Focus tegenwoordig op de arbeidsmarkt is ALLEEN gericht op studenten en afstudeerders. Men heeft de groep tussen 35-50 jaar opgegeven. Dat is hoe het er nu uitziet, maar men sluit de ogen. Hierdoor wordt er zwaar misbruik van ons gemaakt door louche kleine bedrijven. Ik voel mij misbruikt ja, en zal wellicht niet de enige zijn. Desondanks sta ik weer vrolijk ieder morgen op om met een lach mijn collega's goedemorgen te wensen, zij kunnen er ook niets aan doen. Ooit zal ik hieruit komen en mijn rekeningen weer normaal betalen zonder achterstand. Maar goed ik werk…van de ene uitkering naar de andere, maar bij een werkgever. Participatiewet…wat een uitvinding!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jos van Veen
Met enorm genoegen heb ik dit bericht gelezen..Heerlijk om te zien elke afgang onze Fröbelgroep weer heeft geraliseerd.

Heelrijk dat het anageeft dat het leidt naar paaradoxen,verwaringe,tegenspraken en doorkruisende buitenlingen.

Impliciete weergave dat Klijnsma en dit kabunet echt diep gestoord zijn en dat de Eerste Kamer bestaat uit suffe inteeltsullen die eigenlijk niet in staat zijn tot een multidimensoneel/e evaluatie en inzicht.

Een kabinet dat drijft op zlefoverschatting en sadofascistische mentatliteit (afknijpn en uithollen van mensen met grijnzend hoeragevoel) die enorm gesteld is op dit soort edsatreuze regelingen..Stuur maar terug nar Kabinet met rattenpartijen en Eerste Kamer.

Zelf de ratten waren actief en te dom om dit te doorzien..Zelfs D^^ laat zich nu vies in de kaart kijken,:)

Wat eurofiel neoliberaal vermag blijkt dus praktisch onmogelijk..de manipulatieve maakbaarheid is gestrand in onmogelijkheid..het grote gat in de heers en verdeel..HEERLIJK!!Nu nog veen wachten op de gezondheidszorg...nog even en al die grote groteske veranderingen van dit kabinet stranden op onuitvoerbaarheid..

Al die miljarden voor niks weggekwakt..Heerlijk!

De illustratie van cosmetische stompzinnigheid..verpakking znder echte inhoud..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Het opzetvereiste is achterwege gelaten omdat het inderdaad op deze manier veel eenvoudiger is om leed toe te voegen (straffen); je hoeft namelijk geen bewijs voor opzet te leveren. Normaliter worden boetes e.d. correctief ingezet: je krijgt de gelegenheid tot herstel; boetes hebben dus als doel om je gedrag aan te passen. De Fraudewet doet dat veel of helemaal niet: ze is bedoeld om te straffen. Dat wordt in NL normaal gesproken via het strafrecht gedaan maar dat is zo ingewikkeld en lastig met bewijsvoering e.d. En onder het mom of motto van fraudebestrijding maakt de overheid het zichzelf wat gemakkelijker om fraude te bestrijden namelijk door opzet niet meer te hoeven bewijzen. Voor dit soort poltieke fratsen hebben we dus een Eerste Kamer maar die sputtert ook machteloos onder coalitiedruk in toenemende mate.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
Is de volgende stap misschien het inrichten van werkkampen voor Bijstandsgerechtigden en Wajong'ers waar zij opgesloten zullen worden om slavenwerk te verrichten? Ik vind werkkampen om Jihadstrijders in op te sluiten wel een goede zaak, want die mensen maken zich schuldig aan terrorisme.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nerdmeisje
Goh wat een ontzettend goed onderzoek. Ik hoop dat de heren en dames politici van de afdeling Schtrenger, Schtrenger immer wieder Schtrenger zich dit eens aan gaan trekken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
Massa's uitkeringstoeristen betekent strenge regels, het is niet anders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alexander / criticus
Het wachten is op de eerste dode, een moord gepleegd door een tot wanhoop gedreven mens zonder werk, afhankelijk van overheid en werkgevers......de participatiewet is een monster dat mensen wegzet als dingen zonder waardigheid, zonder zelfbeschikkingsrecht, als speelbal van hen die macht gebruiken als pervers speeltje.......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pieter Polfliet / Mantelzorger
Uit deze wettelijke maatregelen blijkt, dat de Nederlandse rechtsstaat door onze ondercover VVD minister Asscher verder afzakt naar een fascistische staat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Volgens de burgemeester van Capelle aan den IJssel moet je een wet niet letterlijk nemen. Dus een verhuispliht of een sollicitatieplicht uit de P of de taaleis eveneens niet letterlijk nemen. En uitsekend advies van deze burgervader.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ton / assemblagemedewerker A
ik heb te veel wanhoop als wajonger die partime werkt bij Caparis, 2 dgn in de week vanwege pysgische problemen. behandelt bij ggz. ik heb ook last van de hoofd. en ik ben ook naar de huisarts geweest , en doet ook niks is niet gespecialiseerd, ik heb ook aangifte gedaan bij de politie. hij zal de gemeente maakwerk recht zetten. en hulpverlener kunnen worden, ik maak zorgen over dat ik na de kerheuring beland in de participatiewet. .ik las ook berichten dat leerlingen in het normaal onderwijs dus speciaal onderwijs,ZMK, passend onderwijs ook nieuwe wet startkwalicificatieplicht moeten hebben, leerwerkplicht. voor MBO diploma niveau 2 ,havo of vwo diploma. ook denk ik van laagopgeleide naar hoger op kunnen naar hogeopgeleide banen.iedereen heeft recht op gelijke kansen op onderwijs, en goed opgeleide banen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Moeder/ voormalig vrijwilliger autisme / Moeder/ voormalig vrijwilliger autisme
Ik heb jaren thuis gezeten en voorkomen dat mijn kind met beperking opgenomen werd. Dat mag straks vast ook niet meer, ondanks dat dit een voorbeeld van "eigen kracht" was. Onze zoon kon door dag ik altijd thuis kon zijn ook naar een gewone school. Had anders nooit gekund, regelmatig zat hij even thuis door te druk gedrag. Ik kon hem ook heel veel extra, onbetaalbare, bijlessen geven. Mogen ouders straks niet, want voor je kind zorgen noemt men geen mantelzorg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Moeder/ voormalig vrijwilliger autisme / Moeder/ voormalig vrijwilliger autisme
Het kan nog wreder. Tijdens Rutte-I zei een VVD-er dat zo'n jongen als mijn zoon geen hulp moet, maar naar een strafkamp. Zal wel zijn gezegd in opdracht vd gedoogpartner die zo populair is. (Onze zoon heeft dus een beperking en kan toch meedoen, als hij maar genoeg hulp krijgt, van mij, en een klein beetje extra v docenten en begeleiders). Nu maar hopen dat er niet zoveel angst is voor aanslagen dat mensen weer massaal voor die gedoogpartner gaan stemmen. Ik ben veel vanger voor toekomst zonder enig perspectief voor velen dan een bom.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
@Moeder:Ik heb geen problemen met werkkampen voor Jihadstrijders en andere moslimterroristen. Waar ik wel bang voor ben dat als de PVV met de VVD gaat regeren, dat chronisch zieken, gehandicapten, Wajong'ers en Bijstandsgerechtigden ook afgevoerd worden naar zulke kampen waar zij slavenwerk moeten doen, alleen omdat zij van een uitkering moeten leven. De PVV staat hoog in de peilingen en dat is een veeg teken!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeroen
@m. En wanneer die mensen dan ook een salaris krijgen voor het werk dat verricht wordt, heb je kans dat je een heel groot gedeelte van de criminaliteit oplost ;) Maar ja, waar haal je het werk vandaan en wie krijg je zo gek om daar voor te betalen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
julia / ossenvoort
Ik vindt dit voor niemand haalbaar je moet 25 keer soliciteren in de maand dat is onmogelijk.je bent slaaf van de overheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M / onderzoeker
Strenge regels zijn geen probleem. Onrechtvaardige, onredelijke en onwerkbare regels wel. Dit onderzoek zou ik wel eens uitgevoerd willen zien met een betere vraagstelling.Bij reacties over dit soort onderwerpen, is er altijd wel iemand met negatieve opmerkingen over mensen die het net even minder gelukkig getroffen heeft dan hijzelf. Vaak zijn dat mensen met een onaangename inkomstenbron, die hun ongenoegen afreageren op mensen die helemaal geen betaald werk meer hebben. Ze beseffen te weinig, dat sociale wetgeving ook voor hen zelf is bedoeld. Als zij het baantje waar ze zo'n hekel aan hebben zelf kwijt raken, is misschien het sociale vangnet helemaal afgebroken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tio / nobody
Je zou er murw en lamgeslagen door worden en er een complex aan overhouden over hoe ze mensen behandelen die werk willen, en zoeken maar dan eigenschappen krijgen toegedicht die als een olievlek in de publiciteit zijn gekomen en die een hype zijn geworden en die te pas en te onpas iemand worden toegedicht. ik zou onnut zijn en zou geen contactuele eigenschappen hebben en geen contactuele vaardigheden hebben. Laatst kon een oudere werkloze ex verkoper boven de veertig nog een baantje krijgen in een sexshop en als die dat afwijst dan verliest diegene waarschijnlijk basisrecht op onderdak en voeding en kleding. Een artiest kan niet zonder zijn publiek maar iedereen heeft toch publiek nodig. Mensen die ouder zijn en geen werk hebben worden met wantrouwen bejegend en ze hebben vaak vooroordelen jegens hen. Iedereen verdient toch protectie? Je vraagt je af waarom je naar school bent gegaan. Iedereen moet verder komen. Het is gewoon frustrerend als men niet mee wil werken. Dan ben je te oud en dan is er dit weer en dan dat en zelfs bij vrijwilligerswerk stellen ze al eisen. Wie met een afwijkend uiterlijk verschijnt wordt drie maanden op z"n uitkering gekort maar het hangt er van af naar welke functie je solliciteert. Ik geloof dat als ze die wet invoeren van einde basisrecht op voeding kleding en onderdak dat ze dan alles wel hebben gedaan om iemand aan werk te helpen maar als het dan nog niet lukt en ze willen niet dan is het geloof ik einde verhaal. De echte die hard asociaal wil men daar niet meer zien. Anders is een brief van de huisarts met een medische verklaring voor nodig met de reden waarom zij dat niet kunnen maar ik denk dat ze daar wel rekening mee houden. Vroeger dan kwam je een kamer binnen waar een echtpaar zat die naar opgedroogde urine rook en naar oud zweet. Toen zei een klantmanager dat ze zich daar niet van bewust waren dat men niet fris rook of dat men er geen erg in heeft dat hun kleding, of haardracht afwijkend is. Afgetrapte schoenen en zeer lang haar dat in pieken langs het hoofd heen hangt is not done meer. Ze worden steeds harder. Je kunt ook gratis kleding krijgen bij dress for succes ook daar willen klantmanagers bij helpen om hun net te laten kleden die past bij de functie waar men naar gaat solliciteren. . .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie