Advertentie
sociaal / Nieuws

Korting bijstandsuitkering voor dragen nikab toegestaan

De betrokken moslima had geklaagd over een korting van 30 procent op haar bijstandsuitkering gedurende twee maanden, omdat zij bij herhaling had geweigerd tijdens een werktraining haar nikab af te doen. Die korting werd haar opgelegd door de gemeente Utrecht.

09 mei 2017

Een moslima die tijdens een werktraining weigerde haar gezichtsbedekkende kleding (nikab) af te doen, mocht worden gekort op haar bijstandsuitkering.

Werk vinden
De kans is namelijk zeer klein dat zij snel werk zal vinden als zij een nikab blijft dragen, stelt de Centrale Raad van Beroep in Utrecht dinsdag in een vonnis. ‘Dit heeft tot gevolg dat onnodige druk wordt gelegd op de publieke middelen’, aldus de hoogste rechter op het gebied van sociaal bestuursrecht.

Korting op uitkering
De betrokken moslima had daar geklaagd over een korting van 30 procent op haar bijstandsuitkering gedurende twee maanden, omdat zij bij herhaling had geweigerd tijdens een werktraining haar nikab af te doen. Die korting werd haar opgelegd door de gemeente Utrecht.

Belemmerend
In de afweging tussen het recht op godsdienstvrijheid en het vinden en houden van werk moet dat laatste zwaarder wegen, blijkt uit het vonnis. Het is aannemelijk ‘dat in de huidige maatschappelijke context het dragen van een nikab belemmerend werkt bij het vinden van werk’, aldus de raad.

Recht op godsdienstvrijheid
Daarom is een inbreuk op het recht op godsdienstvrijheid, namelijk een verbod op het dragen van een nikab tijdens een werktraining, ‘noodzakelijk in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen’.

Proportioneel
De kwestie speelt al sinds 2013, toen de vrouw door de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht werd aangemeld voor een werktraining. Toen zij bij herhaling weigerde haar nikab af te doen, werd zij niet toegelaten. Het aanbod om een wel toegestane hoofddoek te dragen, wees zij af. Daarop werd besloten tot een strafkorting. De Centrale Raad van Beroep noemt die tijdelijke, gedeeltelijke verlaging ‘zonder meer proportioneel’. (ANP)

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ellen
En, heeft ze inmiddels werk gevonden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin Duif / Participatiewet
Ze ging naar Groot Britannië in 2014.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob / controller
Waarom alleen maar een tijdelijke korting? Zolang ze weigert mee te werken om een baan te krijgen moet ze gekort worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Pyrrusoverwinning meer niet. De kans is namelijk zeer klein dat zij snel werk zal vinden als zij een nikab blijft dragen, stelt de Centrale Raad van Beroep.In de afweging tussen het recht op godsdienstvrijheid en het vinden en houden van werk moet dat laatste zwaarder wegen, blijkt uit het vonnis.Het is aannemelijk "dat in de huidige maatschappelijke context het dragen van een nikab belemmerend werkt bij het vinden van werk ", aldus de raad.--De CRvB heeft in deze een prutopstelling gemaakt in afwachting van de volgens velen te verwachten omwenteling. Kool en geit worden gespaard, maar vooral de geit. -‘noodzakelijk in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen’. Dit kan zo maar andersom uitgelegd gaan worden.-Men heeft het over aannemelijk (geen feit) en de huidige maatschappelijke context (er zijn op dit moment nog wel meer Nederlanders dan islamisten- vrij naar Rutte). Dit betekent simpelweg dat de context, wanneer deze over pakweg 10 jaar gewijzigd is, dan in het voordeel van de islamisten zal werken. De gemeente Utrecht heeft in deze niet meer gedaan (uitvoeren) dan wat wettelijk voorgeschreven. Dus: uitspraak zonder uitzicht. Wetgeving zonder inzicht.-De zaak gaat over 2013, klant is ex-klant dus een incidentenuitspraak zonder gevolgen en zeker geen handvat voor wat dan ook.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
Iemand die hiervoor kiest en zichzelf buiten de Nederlandse samenleving zet, moet ook geen beroep doen op die samenleving! Zou er geen beroep op moeten kunnen doen zelfs. Hier wordt een schijnmotief als godsdienstvrijheid voor gebruikt.Als een persoon in enig andere uitdossing zoals ghotic zich zou presenteren met een masker, zou er niet over gepiekerd worden om de uitkering te weigeren, mag ik hopen.De Nederlandse grondrechten zijn een ketting met kralen. Wat met name bepaald deel mensen met islamitische achtergrond doen, zijn de kralen die hen aanstaan eruit te knippen. Met dank aan de linkse kerk is dat decennia als normaal beschouwd. Daarmee een gewoonterecht gecreëerd. Dat in een later stadium alsnog herstellen, geeft dan reacties richting heksenjacht. Een en ander heeft de linkse kerk over West Europa uitgeroepen en waar intussen dan ook nog een kosmopolitisch dominant ingrediënt is aan toegevoegd, als gevolg van de globalisering. Een erosie van de Verlichting en cohesie van buitenaf- en van binnenuit gesteund.In de tijd van Mohammed bestond geen uitkering. Dit geld wordt in Nederland bijeengebracht door grotendeels, wat zij noemen, ongelovigen. Dat geld pakken zij wel aan. Zoals ook toeslagen. Er waren ook geen iPhones. Of auto's en noem maar op. Wel op sandalen lopen, zoals de Profeet. Een en ander komt uitermate inconsequent over.West Europa had nooit deze orthodoxe groepen moeten binnen laten. De islamitisch wereld is enorm groot en elders had men met die identiteit, zich beter kunnen vestigen. Maar ja, de economische kansen en die sociale zekerheden werken ondanks hun principes als een magneet en de linkse kerk in West Europa heeft hier laf aan toe gegeven en helaas het opknippen van de grondrechten (zeker naar geest) om electorale redenen toegestaan, met een zelf geconstrueerde beeld, daarmee zeer breeddenkend te zijn en dat ongeacht de maatschappelijke gevolgen voor de samenleving. De orthodoxie binnen christelijke groepen heeft ook een duit in dat zakje gedaan, door verworvenheden uit zuilentijdperk met hand en tand te blijven verdedigen.Bij de VRT in Terzake was gisteren te zien hoe islamitische kinderen aangaven bang te zijn. Straf voor niet nauwgezet volgen van de dogmatische gedragsregels, komt zelfs via slangen die in het graf kruipen en verplettering van stoffelijk overschot. Dat komt bij hen binnen via koranlessen en ouders plus internet. Wat doet dat met ontwikkeling van die kinderen hun breinen en in die twee werelden waarin zij leven?Zieltjes behouden via rammelen met sleutels van hel en hemel en zelfs straf in het graf. Als zij dan toch de fout in gaan en bij herhaling, kunnen met name jongens, ook voor het criminele pad kiezen. Zij voelen zich toch al verdoemd. Dat kunnen zij met jihadisme nog goedmaken. Dat zijn de verlokkingen van de radicale gewelddadige islamaanhangers. Je ziet hoe hier geboren Marokkaanse jongens/mannen tussen hamer en aambeeld geraken. Als tiener risico van ontsporen en dan later (als grote zondaar voelend) gemangeld tussen de seculiere wereld en die van eigen ouderlijk gezin, familie, gemeenschap. Er wordt intern niet gepraat. Schuld buiten zichzelf plaatsend en slachtofferschap gekoesterd, met steun van links.

Het kan niet bestaan dat specifieke fricties bij zovele islamitische culturen hier, bij opvallend een of enkele culturen zich sterk manifesteren (bij jongens en niet bij hun zussen) en dan de conclusie getrokken wordt, dat dit dus aan Nederlandse samenleving ligt. Fortuyn zag de sleutel van oplossing bij de vrouwen, maar die werken vooralsnog veel teveel mee die tweedeling in stand te houden.Zelfs in een programma over de oude Jodenbuurt in Amsterdam zie je 2 docenten met islamitische achtergrond die een slecht voorbeeld geven door vooral de eigen cultuur en religie op voorgrond te zetten. Een ergert zich bij vragen over problemen binnen eigen gemeenschap, i.p.v. dat toe te lichten en dat te zien als burgerschap. Een zegt zich Marokkaan te voelen en rijdt dan lachend weg op scooter met collega achterop. Dan zakt iedere moed toch in de schoenen. Als het uitkomt vanuit collectief denkend, of als individu, al naar gelang.Nu gaan militanten uit de grootste minderheden zelf partijen oprichten.

Een parlementslid uit de partij SPA (Vlaamse evenknie van PvdA) gezette man met Turkse achtergrond in Vlaanderen, gaat met Abou Jah Jah een Denk-partij oprichten in Vlaanderen. Controversiële- en polariserende figuren.

Nou is Abou Jah Jah in Libanon geboren en sindsdien een luis in de pels van Vlaanderen. Hier nog ingehaald bij de Bezige Bij. Had een column in een bekende Vlaamse krant. Zelfs in zomergasten geweest. Wat heeft de linkse kerk toch een onthutsend beroerd oordeelvermogen en wat heeft dit een wissel getrokken op West Europa. Verlichtingsfobie helpen zij mee omkeren in Islamfobie. In een seculier land en een door christendom gekenmerkte cultuur, waarbij christenen zich niet onderscheidend kleden, zelfs hindoes en boeddhisten ook niet, vindt men het normaal dat slechts een (import) wereldreligie zich hier via vrouwen als wandelende reclame zuilen overal moeten kunnen verschijnen en gelijke rechten claimen. Die hang en drang naar uiterlijke onderscheiding en ook nog via voornamelijk vrouwen, is on(aan)gepast in West Europese context. Andersom moeten westerse vrouwen in de islamitische wereld buiten toeristenoorden, wel rekening houden, dat zij in een islamitisch land zijn.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie