Advertentie
sociaal / Nieuws

Bewindvoerders boos op gemeente Deventer

Bewindvoerders in de regio Deventer voelen zich geschoffeerd door de gemeente die met ingang van dit jaar de uitvoering van beschermingsbewind zelf op zich neemt. De maatregel zet bewindvoerders buitenspel, leidt tot onrust onder klanten, levert niet de bezuiniging op die de gemeente voor ogen heeft en is bovendien wettelijk niet toegestaan, vinden de bewindvoerders. 'Onacceptabel', vinden ze. De Autoriteit Consument & Markt stelt een onderzoek in.

22 februari 2017

Bewindvoerders in de regio Deventer voelen zich geschoffeerd door de gemeente die met ingang van dit jaar de uitvoering van beschermingsbewind zelf op zich neemt. De maatregel zet bewindvoerders buitenspel, leidt tot onrust onder klanten, levert niet de bezuiniging op die de gemeente voor ogen heeft en is bovendien wettelijk niet toegestaan, vinden de bewindvoerders. 'Onacceptabel', vinden ze. De Autoriteit Consument & Markt stelt een onderzoek in.

Niet meer vergoed
Met ingang van dit jaar moeten inwoners van de gemeente Deventer met een inkomen tot 120% van de bijstand waarvoor beschermingsbewind noodzakelijk wordt geacht bij de gemeente aankloppen. Daar krijgen ze gratis hulp. Als ze bij een commerciële bewindvoerder hun zaken laten doen, moeten ze dat zelf betalen en vergoedt de gemeente dat niet meer via de bijzondere bijstand. De nieuwe regels gelden voor nieuwe gevallen. De mensen die nu al beschermingsbewind hebben worden opnieuw beoordeeld.

150 duizend euro besparen

De gemeente denkt er dit jaar alleen al 40 duizend euro mee te besparen, oplopend tot 150 duizend euro in 2020. En mocht het aantal mensen dat in de problemen zit blijven stijgen, zoals nu het geval is, dan kan die besparing nog oplopen. Voor een kleine gemeente als Deventer een behoorlijk bedrag. De boze bewindvoerders vinden het bedrag dat Deventer noemt ‘niet reëel’. ‘Deventer denkt dat de kostprijs voor bewindvoering  naar 70 of 80 euro in de maand kan terwijl er wettelijk gemiddeld 110 euro voor staat’, vertelt Rien Prinsen, één van de zes bewindvoerders die in actie komt tegen het besluit van de gemeente. ‘Ik denk dat de gemeente niet alle kosten, zoals gebouwenbeheer, in hun kostprijs doorrekent.’

15 euro extra

Voor budgetbeheer rekent Deventer al 55 euro, weet Prinsen. ‘Daarvoor ontvangen ze het inkomen, betalen ze vaste lasten en keren ze leefgeld uit. Maar daar zit geen communicatie met deurwaarders bij, of belasting aangifte, of het regelen van kwijtscheldingen, het aanvragen van bijzondere bijstand of het ontvangen en verwerken van de post. Dat doe je allemaal als bewindvoerder wel. Je neemt immers de volledige financiële verantwoordelijkheid over. En kan de gemeente dat dan doen voor 15 euro extra?’ Nee, is zijn antwoord. En daarom vindt hij dat de bewering van de gemeente mank gaat.

Belangenverstrengeling

De bewindvoerders vinden daarnaast dat het simpelweg niet mág wat de gemeente doet omdat er sprake is van belangenverstrengeling. De gemeente is immers verstrekker van uitkeringen, schuldeiser voor de gemeentebelastingen, toekenner van bijzondere bijstand. ‘Daar komt dan beschermingsbewind bij. Dat kan niet’, vindt Prinsen. ‘De Bewindvoerder moet controleren of alle instanties doen wat ze moeten doen en als iemand een fout maakt, ze daarop aanspreken. Feitelijk gaat de gemeente zichzelf controleren. Het is wettelijk vastgelegd dat als het om commerciële partijen gaat, een deurwaarder bewindvoerder mag zijn. Maar niet als ze bij dezelfde persoon schuldeiser is. ‘Ik vind dat dat ook voor gemeenten moet gelden.’

Geen keuzevrijheid

Voor de klant is de consequentie van het gemeentelijk beleid dat er geen keuzevrijheid meer is. Gedwongen winkelnering. En omdat niet iedereen zaken wil doen met de gemeente – ‘Ik heb klanten vanuit de gemeente doorverwezen gekregen waar de gemeente niets mee kon en die nu ineens terug zouden moeten naar diezelfde gemeente’- zullen mensen liever willen stoppen met bewindvoering dan over te gaan naar de gemeente, vreest Prinsen. ‘Het geeft onrust onder de bestaande klanten want die willen niet over naar de gemeente’.

700 mensen

En ja, dat kost de bewindvoerders simpelweg ook inkomen. Voor Prinsen zal het betekenen dat hij zo’n 2 klanten per maand verliest, een fikse aderlating. In totaal staan in Deventer zo’n 700 mensen onder beschermingsbewind die op termijn allemaal ‘klant’ van de gemeente zullen worden. Prinsen denkt en hoopt dat het zover niet komt. Hij is met zes collega’s naar de Autoriteit Consument & Markt gegaan. Die heeft de klacht ontvankelijk verklaard en gaat de zaak onderzoeken. Ondertussen melden zich bij Prinsen meer bewindvoerders die zich aan willen sluiten.

Reactie gemeente

In een reactie laat de gemeente Deventer weten het nu zaken doet met 105 verschillende bewindvoerders en dat ze denkt dat het efficiënter is om zelf de bewindvoering te doen. ‘Dat komt ten goede aan zowel de cliënt als de gemeente zelf’, aldus een woordvoerder. ‘We besparen zo ook behoorlijk op de kosten voor bijzondere bijstand, dat geld kunnen we daar wel beter gebruiken.’ Deventer zegt dat de tarieven die Prinsen noemt niet kloppen. Gemiddeld liggen de gemeentelijke tarieven 20% onder het maximum tarief dat mag worden gerekend. ‘We doen het al jaren voor dat tarief’, zegt de woordvoerder. ‘Uiteraard berekenen wij de loonkosten inclusief overhead zoals gebouwenbeheer. Dat bedrag kunnen we binnen de perken houden, bijvoorbeeld doordat een bewindvoerder gebruik kan maken van producten en diensten die ook in de integrale schuldhulpverlening worden ingezet. Dat geeft efficiencyvoordelen.’

Niets mis

Volgens de gemeente is er geen sprake van belangenverstrengeling omdat Deventer net als alle andere bewindvoerders jaarlijks geaudit wordt door de accountant, waarna de rechtbank jaarlijks controleert of voldaan wordt aan alle kwaliteitseisen. ‘Gemeentelijke bewindvoerders zullen de gemeente in al haar andere rollen op dezelfde manier behandelen als andere bewindvoerders dat doen.’ Een onderzoek door de ACM wordt daarom ook toegejuicht door Deventer. ‘Dan zal blijken dat met deze manier werken niets mis is.’

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul Veerkamp / Bijstander gem Rotterdam.
Bewindvoerders plegen fraude, gemeente maakt er ook een potje van. 15 maart kan u stemmen, maar waarop? Sinds kort is ook de politiek failliet. Nederland zinkt en wat doet u?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alexander Van Den Brink / werkzoekende Elektrotechneut ICT
Ik ben altijd van mening geweest je administratie en inkomsten nooit uit handen te doen, dit vanwege verhalen van mensen die vrijwillig dan wel via rechtelijke macht onder bewind zijn gesteld, de echte afknapper kwam toen ik in Deventer bij toeval bij een bewindvoerster thuis kwam voor een aanleg Telecom diensten. Ze verontschuldigde zich voor de stapels post en legde dus uit dat ze als budget/bewindvoerder werkte, 5 minuten in mijn installatie werkzaamheden ging haar mobiel over en nam hem niet op 3x drukte ze hem uit, Ik vroeg of ze wat privacy nodig had maar dat was niet nodig, ze vertelde vervolgens doodleuk met een glimlach dat de beller een client van haar is die al 2 dagen smst en vraagt of een bepaald bedrag betaald was, ze moest dat nog steeds doen wat ze een week terug al had moeten doen. Plus het geld ligt nog hier op tafel. Nu is iedereen het met mij eens dat dit geen zuivere koffie is toch? ten eerste geheimhouding mbt je cliënten en niet op tijd betalen?

Al met al geen goede reclame, maar 1 jaar later kon ook ik niet meer onder de realiteit uit en heb ik zelf gekozen voor vrijwillige bewind. En ik ben nu 2.5 jaar cliënt en ontzettend tevreden met wat deze bewindvoerder allemaal voor me doet en "WIL" doen. Openheid van zaken, ff dat kleine beetje meer inzet om iets voor elkaar te krijgen.

Ik hoop dan ook dat ze in Deventer tot inkeer komen en ze in Apeldoorn niet die rare gedachten krijgen en het uitvoeren.

Gemeentelijke stadsbank budgetbeheer, vergelijken met een correcte Bewindvoering? in mijn ogen Appels en Peren vergelijken.

geen idee of dit mag mijn bewind zie hieronder.Bewind en budget beheer

Assen pak de balans

Marcel Baas
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hoekstra / Ambtenaar
Ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Bewindvoering is een commerciële activiteit waarmee marktpartijen geld verdienen. Overheden die dat ook doen begeven zich doorgaans op glad ijs omdat ze veel te weinig kosten meetellen. Oneerlijke concurrentie dus. Waar de schoen echt wringt is dat gemeenten het een doorn in het oog is dat rechters bepalen of bewindvoering nodig is of niet, een in hun ogen te hoog tarief maar ze wel via de bijzondere bijstand de kosten moeten vergoeden (vaste jurisprudentie). En of bewindvoering nou helpt of niet dondert gemeenten niet, het simpele feit dat ze het niet zelf kunnen bepalen zorgt voor voldoende weerzin tegen deze vorm van hulpverlening bij gemeenten. Daar komt bij dat bewijsvoering explosief is gegroeid. En hoe komt dat? Omdat schuldpreventie en schuldhulpverlening faalt. En wie is daar verantwoordelijk voor: de gemeenten. Ze plukken dus de zure vruchten van een falend preventie en armoedebeleid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ambtenaar / Beleidsambtenaar
Zijn de bewindvoerders niet gewoon boos omdat ze hun klanten niet meer te veel in rekening kunnen brengen, waardoor ze profiteren van de problemen van een ander?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niek / jurist
Ik heb de afgelopen jaar al voorzitter van een bezwarencommissie wat ervaringen opgedaan met bewindvoerders en ik ben er niet vrolijker van geworden. Er zit veel kaf onder het koren en een sociaal kwetsbare groep is het slachtoffer van prutsers. Er zou ook een Toezichtautoriteit moeten komen op bewindvoerders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mw Dikkers
Scheelt de klant toch geld? Gemeente Deventer zegt, dat deze hulp gratis is. Gratis is € 0,00. Mijn inziens een goede zet om deze zwakkeren aan het gemeenteloket te helpen en niet door allerlei cowboys die het soms niet zo nauw nemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fred
Kwijtschelding is goedkoper.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sander / maatschappelijk werker
Een lastige kwestie is dat bewindvoering sinds 2012 is verruimd met verkwisting en het hebben van problematische schulden, daarvoor moest je een medische of psychische grondslag voor het bewind hebben. Tegelijk met deze verruiming is de wet gemeentelijke schuldhulp ingegaan waarin de burger adequate hulp zou moeten gaan krijgen bij de gemeente. Zolang dit onvoldoende gebeurd; je kunt mensen ook vrijwillig budgetteren bijvoorbeeld ter stabilisatie als voortraject schuldhulp. Helaas gebeurd dit nog in mijn ogen te weinig en blijft een zwaardere maatregel bewindvoering noodzakelijk. Gemeenten moeten een plan maken om mensen te stabiliseren en laagdrempelige schuldhulp aanbieden, zo kan de groei van bewindvoeringen en kosten veroorzaakt door schulden te stoppen. Nog beter zou zijn om een zoals correspondent Bregman bepleit makkelijk kwijt te schelden inderdaad maar dat is een cultuur wijziging.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Horizon Bewindvoering / bewindvoerder
Grappig. Ik heb jarenlang als bewindvoerder bij een gemeente gewerkt, tot zij besloten ermee te stoppen omdat het niet uitkon. Nu ben ik zelfstandig. Dit bevalt een stuk beter. Een gemeente is eenvoudigweg een te log orgaan om functioneel te zijn. Wanneer iemand mij belt: help, ik word morgen uit mijn woning gezet, spring ik nu in de auto, kijk ik wat ik er aan kan doen, en de intake komt dan later wel. Ik werk niet met spreekuren, want je zult net zien dat iemand vrijdagmiddag om 4 uur nog even afgesloten wordt. Gewoon altijd bereikbaar via app, mail en telefoon. Dit alles was bij de gemeente ondenkbaar, gewoon omdat het te grootschalig is, er moet een hele reeks managers beslissen over iets simpels en voordat je het weet ben je 2 maanden verder. Wanneer ik nu een schuldenregeling aanvraag bij GKB s wacht ik soms 4 a 5 weken op antwoord. Heel fijn als de mensen die door de bomen het bos niet meer zien nog een maand door moeten modderen wanneer ze eindelijk de moed hebben om hulp in te schakelen, omdat een gemeente geld belangrijker vindt dan mensenwelzijn. Bewindvoerders hebben overigens nog nauwelijks mogelijkheden om de boel op te lichten zoals hier gesuggereerd wordt. De eisen zijn verschrikkelijk streng geworden (mede doordat enkele jaren terug er idd veel kaf tussen het koren zat...ik weet zelfs van een bewindvoerder die zelf in de WSNP zat, onmogelijk). De meeste bewindvoerders doen tegenwoordig gewoon hun werk naar behoren, maar met een vaak complexe problematiek worden er weleens fouten gemaakt net zoals in elk vakgebied. Gelukkig zijn we daar ook voor verzekerd.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marian / client BAD
Ik heb tot mijn grote spijt vrijwillig voor beschermingsbewind gekozen bij het BAD in Deventer en heb er spijt van als haren op mn hoofd. Het is niets als gezeik, menselijk zijn ze absoluut niet net als transarant, ze houden zich niet aan afspraken, pikken zo maar geld in en het duurt maanden voor je ook maar iets rond krijgt. Doordat mijn wao op bijstand nivo is, ik ook nooit meer aan het werk zal komen kan ik geen kant op (zonder de bijzondere bijstand zou ik niet eens het BAD kunnen betalen laat staan een ander die nog eens 50 euro extra kost). Financieel kan ik niet naar een ander en lichamelijk soms zo slecht dat ik het zelf niet aan kan om mijn administratie goed te doen (de afgelopen 3 maand bv waarin al mn energie verdween in pijnaanvallen 24/7 en ik al blij was als ik eens 2 uur kon slapen op ware medicatie)

Kortom ik voel me niet alleen genaaid ik word het ook nog eens en kan geen kant op
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie