sociaal / Partnerbijdrage

Wat betekent het rijksbeleid voor gemeenten?

Wat betekent het rijksbeleid voor gemeenten? In de Miljoenennota is nog steeds geen oplossing terug te vinden voor de tekorten in de jeugdzorg

25 oktober 2018
BAN-Rijksbeleid.jpg

In een speciale ledenbrief analyseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de gevolgen van de Miljoenennota. Belangrijkste conclusie: het kabinet investeert minder dan eerder was voorgenomen en dat heeft grote invloed op de gemeentefinanciën. ‘Het kabinet mag dan wel vinden dat de groei van het gemeente- en provinciefonds ons helpt alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren, maar dat zien wij anders’, aldus de VNG.

Tekorten jeugdzorg

De VNG benadrukt dat er in de Miljoenennota nog steeds geen oplossing terug te vinden is voor de tekorten in de jeugdzorg. Voor een groot aantal gemeenten schoten de overdrachten van het rijk voor de jeugdzorg de afgelopen jaren tekort. ‘Doordat het macrobudget in 2019 geen rekening houdt met de werkelijke volumegroei van de jeugdzorg, lopen de tekorten op de jeugdzorg in deze gemeenten verder op. Omdat het verdeelmodel voor de middelen jeugdzorg pas met ingang van 2021 wordt herzien, is er een financiële tussenoplossing voor de jaren 2019 en 2020 nodig, om te voorkomen dat deze gemeenten financieel in de knel komen’, aldus de VNG.


Noodzakelijke investeringen

In de Rijksbegroting staat verder dat de rol van medeoverheden steeds groter en belangrijker wordt. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen moeten meer samenwerken om hun doelen te bereiken. De VNG wil graag deze lijn voortzetten, maar de tekorten in het sociaal domein, bijstand en jeugdzorg hebben grote invloed op gemeenten. ‘Er is meer tijd en geld nodig om de beoogde verandering van werken te realiseren’, aldus de VNG.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.