Advertentie
sociaal / Nieuws

Kabinet moet bekendheid cliëntondersteuner vergroten

Het kabinet moet zorgbehoevenden actief wijzen op de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning. Een voorstel hiertoe heeft D66-Kamerlid Vera Bergkamp donderdag ingediend.

05 april 2018

Het kabinet moet zorgbehoevenden actief wijzen op de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning. Te weinig mensen weten dat een onafhankelijk persoon hen kan bijstaan bij de gesprekken met de gemeente of zorgaanbieder als zij een beroep doen op ondersteuning en/of zorg vanuit de Wmo of de Wet langdurige zorg (Wlz). De 55 miljoen euro die het kabinet heeft vrijgemaakt voor de onafhankelijk cliëntondersteuner moet hiervoor worden ingezet.

Stemming

Een voorstel hiertoe heeft D66-Kamerlid Vera Bergkamp donderdag ingediend. Dinsdag wordt er over het voorstel gestemd, maar nu al is duidelijk dat het op een Kamermeerderheid kan rekenen. Regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie hebben hun steun al toegezegd.

Onvindbaar

De onafhankelijke cliëntondersteuner is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en van de Wlz. Uit diverse onderzoeken blijkt dat hulpbehoevenden niet weten dat ze daar een (gratis) beroep op kunnen doen, laat staan waar ze die cliëntondersteuner kunnen vinden. ‘Het is echt zaak dat het kabinet werk maakt van het vergroten van de bekendheid van de cliëntondersteuner’, aldus Bergkamp. Als dat nu niet wordt opgepakt, blijft die 55 miljoen euro onaangeroerd op de plank liggen. Dat wil Bergkamp voorkomen.

Keukentafelgesprek

‘Sommige mensen zitten vast in de complexe zorgwereld of hebben plotseling ondersteuning of zorg nodig. Dan is het fijn dat er een cliëntondersteuner is die meedenkt. Bijvoorbeeld wat bij iemand past, welke keuzes er gemaakt moeten worden of hoe de mantelzorger ondersteund kan worden. Ook kan de cliëntondersteuner helpen bij het keukentafelgesprek of aanwezig zijn bij het gesprek met de indicatiesteller’, aldus Bergkamp.

Ouderen

In haar voorstel roept Bergkamp de regering op om met een plan van aanpak te komen. Daarbij vraagt het Kamerlid speciale aandacht voor specifieke doelgroepen als ouderen met een klein netwerken, jongeren en mensen met een licht verstandelijke beperking.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hein Bos / fractielid
Waar bemoeien Kamerleden zich mee?

Het betreft verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die zijn overdragen aan de gemeenten. Besturen betekent ook rekening houden met de verantwoordelijkheidsverdeling. Laat gemeentebestuurders de zaak verbeteren.

Overigens mogen stichtingen, die de onafhankelijke cliëntondersteuning leveren het verwijt oppakken Ze presteren na 4 jaar nog steeds onder de maat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JaapvV / adviseur
Volgens mij is dit een gemeentelijke taak. Die voert de clientgesprekken. Een kleine moeite om de gesprekspartner erop te wijzen dat hij/zij zich kan laten ondersteunen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Kok / Commissielid
Hoe dienen gemeenten inwoners te compenseren bij het bewust achterhouden van onafhankelijke cliëntondersteuning en inwoners daardoor schade opliepen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fred Smit
"Een cliëntondersteuner die meedenkt in de complexe zorgwereld en bij keukentafelgesprekken".... Reservering 55 milj.....

Hebben al die "complexe" zorgverleners, wijkteams en keukentafelsprekers niet al de taak om de cliënt te helpen en te ondersteunen? Vanuit een onafhankelijke benadering?

We hebben voor 55 milj. ondersteuners nodig om de mensen te controleren die al horen te ondersteunen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie