sociaal / Partnerbijdrage

Op weg naar betere en betaalbare jeugdzorg

Solide samenwerking en heldere afspraken.

13 december 2022
Anton Revenboer
Anton Revenboer | Partner BDO Advisory

De problemen in de jeugdzorg zijn legio. Het beroep op jeugdzorg is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Van 1 op de 27 jongeren in 1997 tot 1 op de 7,5 jongeren in 2021. De behandelduur nam toe en de uitstroom af. Hulp wordt laat ingezet (met kostenstijgingen tot gevolg) en sluit onvoldoende aan bij de hulpvraag. Kortom: de jeugdzorg kost te veel en zorg komt onvoldoende terecht waar die nodig is. Tijd voor verandering. Maar hoe doe je dat zonder het kind met het badwater weg te gooien? BDO-partner Anton Revenboer deelt hoe het tij kan worden gekeerd.

Sinds de decentralisaties van 2015 is het er niet beter op geworden. Een van de “boosdoeners” is volgens Anton Revenboer de “open house”-aanbestedingsconstructie waar veel gemeenten voor kozen. ‘Die leidde tot ‘contractwildgroei’, gemeenten die samenwerken met te veel partijen en partijen die ‘aanbodgericht’ inspringen op meer eenvoudige vormen van jeugdhulp. Dat is lastig te monitoren en maakt sturen op resultaat moeilijk. Daar komt het probleem van de huidige personeelstekorten bij, veel van de gecontracteerde partijen kunnen daardoor hun afspraken steeds moeilijker nakomen. Het is noodzakelijk om de samenwerking met het aantal partijen terug te dringen. Dat komt ook de “klantreis” van de inwoner ten goede. Er zijn nog steeds te veel gemeenten waar de casusregie met ‘doorzettingskracht’ ontbreekt. Dat is niet efficiënt en niet klantvriendelijk.’

Solide samenwerking

BDO ziet de oplossing in langdurige samenwerkingsrelaties tussen gemeenten onderling, tussen gemeenten en zorgaanbieders én tussen zorgaanbieders onderling. Alle partijen werken binnen heldere kaders samen met (het perspectief van) inwoners centraal. Revenboer: Samenwerking kent een technische kant − hoe regel je het − en een menselijke kant − hoe bouwen we vertrouwen op en gaan we uit van de vraag van de inwoner. Solide samenwerking vereist ook diepgaande kennis van financiering, governance en contractenrecht. BDO heeft alle kennis en expertise in huis om te helpen bij het inrichten en uitbouwen van de benodigde langdurige samenwerking.’

Heldere afspraken

Door langdurige samenwerking verbetert de dienstverlening. Het maakt volgens Revenboer ook het beteugelen van kosten eenvoudiger. ‘Doordat je financiering van begin af aan helder hebt, kun je meer inzetten op preventie, wat zeker op de lange termijn goedkoper uitpakt.’ Inzet op preventie betekent wel dat het belang van de inwoner leidend moet zijn. Revenboer licht toe: ‘Preventie is lastiger te meten. De kosten zijn bovendien eerder voor gemeenten en de baten komen juist terecht bij zorgverzekeraars. Je moet heldere afspraken maken hoe je daarmee omgaat. Het moet ook duidelijk zijn welke zorg de samenleving wel en niet betaalt. Dat is een politieke afweging die breedgedragen tot stand moet komen, inclusief heldere kaders en acceptatie van de consequenties van gemaakte keuzes. Dat vereist bestuurlijke moed én een helder mandaat voor de professional die verantwoordelijk met dat mandaat moet omgaan. Iedere cliënt heeft recht op goede zorg, maar dat betekent niet dat die zorg altijd voor die cliënt wordt betaald.’

Over BDO

BDO  heeft tot doel duurzame samenwerkingen te realiseren. De specialisten van BDO doen dit in opdracht van gemeenten en zorgorganisaties. Het kan gaan om enkelvoudige zorgverlening, meervoudige problematiek en hoogspecialistische (jeugd-)zorg. We kunnen helpen bij het formuleren van een gezamenlijke visie, bij het ontwikkelen van beleid en bij het opstellen van een business case en de uitwerking daarvan in werkprocessen. Dat doen we door onze combinatie van kennis van recht, aanbestedingen en financieel beleid en aandacht voor verbinding en vertrouwen. Weten wat BDO voor uw organisatie kan betekenen? Kijk op bdo.nl.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.