sociaal / Partnerbijdrage

Gezond en actief leven akkoord (GALA)

Hulp bij opstellen Plan van aanpak.

BDO gezond en actief leven
Beeld: Shutterstock

Op 3 februari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS. Hierin hebben zij gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden.

Doelstellingen

Met dit akkoord, het GALA, wordt gezamenlijk gebouwd aan een fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis. Het doel hiervan is het bevorderen en behouden van de fysieke en mentale gezondheid, waarbij speciale aandacht uitgaat naar mensen in kwetsbare situaties. Hiermee wordt bijgedragen aan de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. De zogenaamde ‘beweging naar de voorkant’. Het GALA-akkoord houdt nauw verband met andere akkoorden, zoals bijvoorbeeld het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Beschikbare middelen

Om de uitvoering van deze afspraken mogelijk te maken en gemeenten in staat te stellen de doelen te realiseren, worden financiële middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden aan gemeenten verstrekt door middel van één nieuwe brede specifieke uitkering. Het beschikbare budget wordt over gemeenten verdeeld aan de hand van een vooraf vastgestelde verdeelsleutel.

Integraal plan van aanpak

Om aanspraak te kunnen maken op dit budget (het uitkeringsplafond)  moeten gemeenten een integraal plan van aanpak voor de periode 2024-2026 indienen. Dit plan moet vóór 30 september 2023 opgesteld en ingediend zijn.

Opstellen plan van aanpak

BDO ondersteunt de doelstellingen uit het GALA-akkoord. Wij hebben ervaring in het bieden van hulp bij het opstellen van regioplannen, het faciliteren van samenwerking tussen verschillende partijen en het ondersteunen bij subsidieaanvragen. Op deze manier kunnen wij gemeenten bijstaan in het vervullen van deze uitdagende taak.

Omdat we graag willen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen, helpen wij graag bij het opstellen van een praktisch en doelgericht plan van aanpak waarmee u deze lastige taak kan vervullen. Onze focus ligt op het helpen van gemeenten om hun doelen te bereiken en hen te voorzien van de benodigde ondersteuning.

Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van het plan van aanpak, wordt vanuit het Rijk een ondersteuningsbudget van € 7.400 per gemeente beschikbaar gesteld.

Hulp nodig bij opstellen Plan van Aanpak?
Wilt u gebruik van maken van onze hulp en expertise, neem dan direct contact met ons op.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.