Advertentie
sociaal / Nieuws

Geen plek voor arbeidsmigrant in nieuw woonbeleid Amsterdam

Hoe hard de commissie Roemer ook heeft geroepen, Amsterdam heeft geen woonbeleid voor arbeidsmigranten. ‘In hotels zijn ook slaapplaatsen.’

22 februari 2023
Zonder beleid blijft huisvesting van arbeidsmigranten een probleem.
Ton Toemen/ANP-HH

Amsterdam wil zorgen dat in 2040 de tekorten op de woningmarkt zijn opgelost. Maar voor arbeidsmigranten blijkt geen plek in dat nieuwe woonbeleid: maatregelen voor die kwetsbare groep ontbreken.

Volgepakt

Waarom de gemeente dat niet doet, kan een woordvoerder of iemand anders binnen de gemeentelijke organisatie niet zeggen. Dat is opmerkelijk want de commissie Roemer deed in 2020 na onderzoek van de werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten nog aanbevelingen om deze kwetsbare groep goed te huisvesten in gemeenten. Vaak wonen ze in volgepakte bungalowparken, zoals bijvoorbeeld op de Veluwe. In Dronten slapen ze op derdehands vieze matrassen met veel te weinig sanitaire mogelijkheden. Vandaar dat Emile Roemer adviseerde dat gemeenten ook werk moeten maken van een goede woonplek voor migranten, naast een scheiding van brood en bed.

Hotelschoonmaak

In de Metropoolregio woonden in 2017 175.000 arbeidsmigranten volgens onderzoek van de Metropoolregio Amsterdam. Dat Amsterdam niets doet voor deze groep is tegen het zere been van het bedrijf Arbex Services in Amsterdam. Het bedrijf zet mensen uit Oost-Europa en Oost-Azië in, bijvoorbeeld in de hotelschoonmaak van vier- en vijfsterrenhotels in de hoofdstad. Zij werken hier doorgaans een paar maanden tot een half jaar. Tegelijk wil het bedrijf dat de werknemers op een veilige plek dicht bij het werk wonen, zodat ze met de tram of de fiets naar het werk kunnen. Dat doet het door via de short stay-regeling bij verhuurders woonruimte te zoeken en zelf ook deels te investeren in woonruimte. Dat is volgens Arbex-woordvoerder Gerrit van der Linden door aangescherpt beleid sinds 2016 een stuk moeilijker geworden.

Boete

Voor een gehuurd pand aan de Fleerdehof in Amsterdam Zuid Oost kreeg het bedrijf een boete die inmiddels is opgelopen tot meer dan 20.000 euro. Dit omdat de aanvankelijke bestuurlijke boete nog niet is betaald. Het pand werd illegaal verhuurd aan arbeidsmigranten, zo vond de gemeente.

Op 23 februari dient bij de bestuursrechter in Amsterdam het vervolg van een beroep van Arbex Services tegen de boete – een vervolg van de zaak van 9 november vorig jaar. Die werd toen aangehouden om het bedrijf de gelegenheid te geven een vergunning te laten aanvragen. ‘Het ging toen veel over de vraag of er wel een vergunning is te krijgen, omdat er geen beleid is’, aldus advocaat Jorgen Geelhoed van Arbex Services.

Individuele huurcontracten

De advocaat van de gemeente stelde dat het geen probleem zou moeten zijn arbeidsmigranten te huisvesten. Na onderzoek meent Arbex dat een vergunning aanvragen niet kan omdat de eigenaren van de huurwoningen aangaven dat zij met een huurder als Arbex Services dan niet voldoen aan de inhoudelijke eis van de gemeente dat iedere huurder een individueel huurcontract moet krijgen. En dat kan voor Arbex weer niet omdat haar medewerkers niet langer dan vier maanden aaneengesloten in Nederland verblijven.

Veilig wonen

De gemeente Amsterdam wil vergunningsmogelijkheden niet toelichten, ‘omdat de zaak bij de rechter ligt.’ Van der Linden. ‘Waar andere gemeenten mogelijkheden creëren, staan de arbeidsmigranten in Amsterdam en wij in de kou. Terwijl er geen Nederlanders te vinden zijn die hotelkamers willen schoonmaken. Verder zien wij ook graag een scheiding tussen brood en bed. Maar dat gaat ook niet in Amsterdam, er zijn geen mogelijkheden. We weigeren we onze medewerkers op een volgepakt bungalowpark of in een soort Dronten te laten wonen. Ze moeten veilig wonen in een woonwijk zodat ze met de tram of de fiets naar het werk kunnen.’

Hotel te duur

Amsterdam zegt desgevraagd dat het geen onderscheid maakt in doelgroepen die tijdelijke woonruimte zoeken. Amsterdam: ‘Er zijn (permanente) short stay-appartementen en ook hebben hotels specifieke kamers voor kortdurend verblijf.’ Andere vragen wil de gemeente niet beantwoorden. Volgens Arbex Services is de short stay wel een oplossing, maar die regeling wordt afgebouwd. Ook de hotels zelf zijn geen oplossing. Dat is te duur en kamers zijn vanwege de drukte nauwelijks beschikbaar.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Natuurlijk niet. Gaat de auteur van dit artikel ervan uit dat de huidige arbeidsmigratie een “normaal” verschijnsel is en dat we daar nog decennia mee door kunnen? 750.000 arbeidsmigranten is niet normaal. Een op de drie uitzendkrachten die uit het buitenland komt? De explosie heeft plaatsgevonden vanaf 2007. Dit hangt samen met bepaalde economische sectoren die eraan verdienen. De internationale distributie economie bijvoorbeeld. Kassen, slachterijen etc. Werkten vroeger Turken en Marokkanen. Allemaal sectoren die we moeten hervormen om ons land leefbaar te houden. Na vijf jaar wit werken in Nederland krijgt de arbeidsmigrant uit andere EU landen zoals Polen van rechtswege een verblijfstitel voor onbepaalde tijd. Een niet onaanzienlijk aantal van ca. 40% stopt op dat moment met de slavenarbeid en wordt voorwerp van de verzorgingsstaat. Daar kunnen we niet tot in den eeuwigheid mee doorgaan. De arbeid zelf zal duurzaam moeten zijn dus, als we de economische sectoren als kassen in Nederland wensen, moeten we zorgen voor duurzaam personeel. Nu is dat hoofdzakelijk maar flexwerk en zzp. Internationale distributiebedrijven als Amazon die nu alleen minimumloon + 5% betalen moeten daarnaast ook een pensioenregeling gaan aanbieden. Het kan niet zo zijn dat werkgevers decennia lang profiteren van de armoede in landen als Polen en Bulgarije die de mensen van die landen hierheen drijft. Kortom dit is een nogal eenzijdig artikel.
P. Smit
Waarom worden de echte werkgevers, zoals bijvoorbeeld de hoteleigenaren en tuinbouwbedrijven, niet gevraagd om voor aanvaardbare woonruimte voor hun werknemers te zorgen? Dit hoeft niet gratis, iedereen heeft woonlasten.
Advertentie