Advertentie
sociaal / Nieuws

Amsterdam krijgt meeste jeugdgeld uit extra budget

De verdeling van de extra 1,3 miljard euro voor de jeugdzorg voor komend jaar is bekend gemaakt. Amsterdam krijgt met 66 miljoen het meeste, Rozendaal met 45.000 het minste.

01 juli 2021
verschillende eurobiljetten

De verdeling van de extra 1,3 miljard euro voor de jeugdzorg voor 2022 is bekend gemaakt. Het gaat om indicatieve bedragen, schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De definitieve verdeling wordt duidelijk in de septembercirculaire. Gemeenten kunnen met deze gegevens wel aan de slag met hun begroting voor 2022, aldus de minister.

Actualisatie

In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is besloten het incidentele extra bedrag voor 2022 te verdelen volgens het huidige subcluster jeugdhulp in de algemene uitkering. De nu bekendgemaakte verdeling zal nog wijzigen, door actualisatie van de maatstaven bij de septembercirculaire en volgende circulaires.

 

66 miljoen

Uit de verdeling van het extra rijksbudget blijkt dat Rozendaal met een krappe 45.000 euro het minst van alle gemeenten krijgt, gevolgd door Schiermonnikoog (46.000 euro) en Vlieland (62.000 euro). Amsterdam krijgt met een krappe 66 miljoen euro het meest van alle gemeenten. Rotterdam is de ene-grootste ontvanger met ruim 62 miljoen. De andere steden van de G4, Den Haag en Utrecht, kunnen rekenen op respectievelijk zo’n ruim 49 miljoen euro en 26 miljoen euro.

 

Arbitrage

De 1,3 miljard euro extra is het resultaat van de uitspraak van de arbitrage (‘Commissie van Wijzen’) in het conflict tussen rijk en gemeenten over de tekorten jeugdzorg. Beiden hebben afgesproken voor 1 januari met een hervormingsagenda te komen, waarin afspraken worden gemaakt over concrete – inhoudelijke en financiële – maatregelen die moeten leiden tot een houdbaar jeugdstelsel op de lange termijn. Ook is afgesproken dat gemeenten nu al maatregelen nemen die volgend jaar moeten leiden tot een besparing van 214 miljoen euro.

 

Nieuw kabinet

Een nieuw kabinet moet een besluit nemen over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden, schrijft Ollongren verder. ‘De uitspraak van de Commissie van Wijzen dient daarbij als zwaarwegende inbreng’, benadrukt ze nogmaals.

 

Geld niet de oplossing

Divosa stelt dat geld niet de oplossing is voor de structurele problemen in de jeugdzorg, hoewel de vereniging van gemeentelijk directeuren in het sociaal domein blij is met het extra budget. Ze benadrukt dat andere vormen van inkoop, bekostigen en verantwoorden van jeugdhulp nodig zijn. Ook is de verbinding van jeugdhulp met andere domeinen van belang.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie