Advertentie
sociaal / Nieuws

Adviespraktijk monumenten eenvoudiger

Gemeenten mogen binnenkort voor bepaalde rijksmonumenten op eigen houtje vergunningen verstrekken.

15 februari 2008

Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) wil de procedure voor het verlenen van vergunningen voor rijksmonumenten vereenvoudigen en gemeenten meer verantwoordelijkheid geven. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Nu geldt voor veranderingen aan rijksmonumenten een zogenaamde dubbele adviesplicht. De monumentencommissie van de gemeente én de minister moeten adviseren over een vergunningsaanvraag. Plasterk wil de verplichte tussenkomst van de rijksoverheid beperken tot aanvragen waarbij advisering door het rijk 'een duidelijke meerwaarde' oplevert. Dat zijn aanvragen die het voortbestaan of uiterlijk van een monument raken, zoals sloop, reconstructie en herbestemming. Voor overige werkzaamheden hoeven gemeenten geen advies meer aan te vragen. Ze moeten die alleen schriftelijk melden bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Voor lopende aanvragen op het moment dat de maatregel ingaat, wordt een overgangsregeling getroffen. De bewindsman verwacht dat het aantal rijksadviezen met deze maatregel sterk zal verminderen. Voor gemeenten en rijk scheelt dat een hoop bureaucratie en voor de aanvrager van een vergunning levert de maatregel maanden tijdwinst op.

 

Plasterk loopt met de maatregel vooruit op een geheel vernieuwde Monumentenwet, die op 1 januari 2009 moet ingaan. Voornemen is om de nieuwe werkwijze daarin op te nemen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Federatie Grote Monumentengemeenten en de Raad van State staan achter het voorstel van de minister. Wanneer de Tweede Kamer erover spreekt is nog niet bekend.

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie