Advertentie
sociaal / Nieuws

Achter de voordeur, en dan?

‘Achter de voordeur’, zo wordt de aanpak genoemd waarbij ambtenaren bij mensen aanbellen en vragen wat voor hulp er in een huishouden nodig is, in plaats van te wachten tot mensen zichzelf bij de gemeente melden.

16 december 2010

De methode is niet onomstreden. Discussies tussen voor- en tegenstanders gaan vaak over hele principiële kwesties als privacy en de overheid die vooral niet verder dan de voordeur zou moeten komen. Terwijl onderzoek aantoont dat de mensen die een team over de vloer krijgen, uitzonderingen daar gelaten, daar vaak behoorlijk positief over zijn. Eindelijk worden ze gezien, wordt er naar ze geluisterd. Discussies zouden beter over de uitvoering kunnen gaan.

 

De Amsterdamse Rekenkamer deed onlangs onderzoek naar de methode zoals die werd toegepast in Amsterdam en kwam met vernietigende conclusies over de uitvoering. De kamer vergeleek de aanpak in een paar stadsdelen en de verschillen bleken groot en onverklaarbaar. Hoe kan het dat het ene stadsdeel niet verder komt dan 30 huisbezoeken in een jaar, en een andere tot 1.300? En waarom kost de aanpak in het ene deel van de stad vijf keer zoveel als in een ander deel? Daarbij was onduidelijk wat de stadsdelen eigenlijk met de bezoeken wilden bereiken en wat het resultaat voor de bezochte mensen was geweest.

 

Het lijkt erop dat de ambtenaren niet veel verder komen dan vragen en onderzoeken. De vervolgstap, problemen ook daadwerkelijk helpen oplossen, wordt niet gezet. En dat is vooral spijtig voor die mensen die valse hoop wordt gegeven.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jose / ambtenaar
privacy is een voor mij een groot goed; heb ik problemen, dan zoek wel bij welk "loket" ik moet zijn; als de instanties éénmaal bij je binnen zijn geweest dan blijven ze maar komen, ben ik bang; ja en dat de ene stadsdeel goedkoper werkt dan de ander, dat bevreemd mij niet; ik begrijp dat het merendeel van de bezochte "voordeuren" positief is, maar mij gaat het om het resultaat en als dàt er niet is, de proble-men zijn niet opgelost / verholpen, dan is weggegooid geld!!! GELUKKIG IS HET AANTAL STADSDELEN VAN 15 (?) NAAR 6; waarom zij niet samenwerken op o.a. dit terrein, dat begrijp ik; ben bang dat het aantal "voordeuren" met problemen groter zal worden als dit kabinet doorzet > bij uitkeringsfraude, moet aan aangepakt worden, eigenlijk ALLE fraude, wordt er 3 maanden geen uitkering verstrekt >> 3 mndn achter met HUUR / GAS / ELECTRA / WATER / ZIEKTEKOSTEN en andere verplichtingen; hebben ze al betalingsachterstanden, dan komt dit er dus nog bij; de kunst is om vooraan (prefentief) zaken goed uit te zoeken enz.
Advertentie