Advertentie
sociaal / Nieuws

Acceptatie grootste 'aanpassing' voor arbeidsgehandicapte

Mensen met een beperking aan het werk krijgen of houden, is veel simpeler dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek Wat werkt wel en wat werkt niet dat landelijke patiëntenorganisaties onder bijna 5 duizend mensen met een ziekte of beperking deden.

28 oktober 2015

Acceptatie
De arbeidsparticipatie van mensen met een ziekte of beperking is erg laag: 26% tegenover 66% van de gehele beroepsbevolking. Maar als mensen wel een baan hebben, blijken ze die vaak te behouden en blijken de aanpassingen die nodig zijn vaak niet erg groot. Van de mensen die wel een baan hebben, noemt 43 procent acceptatie van de ziekte de belangrijkste reden om aan het werk te kunnen blijven. Ook steun van leidinggevenden (42%), collega's (28%) en naasten (22%) scoren hoog. Een gebrek aan passend werk belemmert een kwart van de niet-werkenden en 42% van hen die werk hebben ander werk te vinden.
 
Barrières 

Mensen met een ziekte of een beperking die werken, houden vaak langere tijd dezelfde baan. Eén op de zes is wel op zoek naar een andere baan vanuit de eigen werksituatie maar loopt tegen bekende barrières op: het ontbreken van passend werk, gebrek aan banen in het algemeen, maar ook tegen het stigma dat ze ervaren als groep. Van de mensen die een baan hebben, zegt slechts 2 procent deze gevonden te hebben met hulp van de gemeente. Ook UWV en re-integratiebedrijven zijn nauwelijks de rede dat mensen aan het werk kunnen. Zelf (open) solliciteren is effectiever, evenals het eigen netwerk


Verplichting
Hoe kan het dat de arbeidsparticipatie van zieken en gehandicapten zoveel lager ligt? Uit de enquête blijkt dat zowel werkgevers als overheid hier een rol in spelen. Werkgevers doen onvoldoende hun best voor het creëren van passende werkplekken en de overheid zorgt niet voor een geëffend pad en voldoende ondersteuning, vinden de ondervraagden. Een iets kleiner deel vindt dat ook de werkzoekenden met een beperking zelf hier een rol in spelen. De focus van de overheid zou meer moeten liggen op het creëren van banen. Door financiële stimulatie en wellicht door bedrijven een verplichting op te leggen arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Het onderzoek Wat werkt en wat werkt niet is uitgevoerd in opdracht van de koepelorganisatie van mensen met een beperking of chronische ziekte Ieder(in), Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz) en Patiëntenfederatie NPCF.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie