Advertentie
sociaal / Nieuws

Aantal jongeren in jeugdzorg nagenoeg stabiel

Vooral jongens van de basisschool en meisjes in de pubertijd ontvangen jeugdhulp, een lichtere variant dan zorg.

26 april 2023
gesprek jeugdzorg
Shutterstock

Het aantal jongeren dat een vorm van jeugdzorg krijgt, bleef in 2022 stabiel. Wel zijn er relatief grote verschillen tussen gemeenten te zien. Dat blijkt uit nieuwe (voorlopige) cijfers van het CBS.

Griffier | gemeenteraad Waalwijk

Griffie Waalwijk
Griffier | gemeenteraad Waalwijk

Teamleider Ruimtelijke Ordening / Gebiedsontwikkeling

OVER-gemeenten
Teamleider Ruimtelijke Ordening / Gebiedsontwikkeling

In 2022 kregen 467 duizend jongeren een of meerdere vormen van jeugdzorg (het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering), tegen 470 duizend een jaar eerder. Voor 2022 betekent dit dat 10,5 procent van de jongeren tot 23 jaar in Nederland (soms verlengde) jeugdzorg ontvangt. Vooral jongens van 8 tot 12 jaar en meisjes van 12 tot 18 jaar ontvangen jeugdhulp of ondersteuning, lichtere varianten dan zorg. Dit is tevens de meest voorkomende vorm van jeugdzorg. In 2022 maakten 470 duizend jeugdigen daar gebruik van (2021: 458 duizend). 

In de groep jongeren van 12 tot 18 jaar moesten juist meisjes vaker een beroep doen op jeugdhulp, met tegen de 18 procent een stijging van bijna 4 procent ten opzicht van het voorgaande jaar. Dit tegen bijna 15 procent van de jongens.

Forse verschillen leeftijdscategorieën

Nederland telde in 2022 ruim 4,4 miljoen jongeren tot 23 jaar. Van hen kreeg 10,5 procent jeugdhulp. Het jeugdzorggebruik tussen leeftijdscategorieën verschilt fors. 4,4 procent van kinderen tot 4 jaar kreeg jeugdhulp en 1,4 procent van de jongeren van 18 tot 23 jaar. Bij de kinderen in de basisschoolleeftijd kregen jongens vaker jeugdhulp dan meisjes. Van de jongens in de leeftijd 8 tot 12 jaar kreeg ruim 22 procent jeugdhulp, tegen bijna 17 procent van de meisjes.

Naar inkomen gemeten krijgen vooral jeugdigen in lagere inkomensgroepen een vorm van jeugdzorg

Het aantal jongeren met verlengde jeugdzorg ligt ruim boven een procent. Niet alle gemeenten kiezen boven de leeftijd van 18 jaar nog voor het laten doorlopen van jeugdzorg.

Amsterdam op landelijk gemiddelde

In Amsterdam lag het aantal jongeren met een vorm van jeugdhulp procentueel gezien precies op het landelijk gemiddelde van 10,5 procent. Maar in absolute zin zijn de jeugdzorgregio’s van de vier grote steden koplopers: Amsterdam (21.000), Den Haag (16.000) en Utrecht (12.000) en Rotterdam (11.000).

Zeeland onderaan

Zeeland had in totaal met bijna 11.000 het laagste aantal jongeren in de jeugdhulp. Opvallend is dat de gemeente Terneuzen met bijna 18 procent jeugdzorggebruik een uitschieter naar boven is, waarmee het een neuslengte achterligt op Tiel. Onderaan de lijst staan Vlieland en Urk, met minder dan 5 procent jeugdhulp, op de voet gevolgd door onder meer Raalte, met 6 procent.

Lagere inkomensgroepen

Naar inkomen gemeten krijgen vooral jeugdigen in lagere inkomensgroepen een vorm van jeugdzorg. In Nederland wonen bijna 634 duizend jongeren tot en met 22 jaar in een huishouden met een inkomen dat tot de laagste 20 procent behoort. Van hen ontving bijna 16 procent een vorm van jeugdzorg. Naarmate het huishoudinkomen stijgt is, daalt het aantal jongeren met hulp of ondersteuning. In de 20 procent rijkste huishoudens kreeg ruim 6 procent van de jongeren jeugdhulp.

Jeugdbeschermingsmaatregel

Het aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel (onder toezichtstelling met verplicht opvoedondersteuning, of het afnemen van gezag) nam af, van ruim 41 duizend in 2021, naar bijna 39 duizend. Het aantal jeugdigen onder toezicht van de jeugdreclassering was in 2022 ook minder, ruim 7 duizend, tegen bijna 8 duizend in 2021.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het gemiddelde percentage in de grote steden samen ligt dus ca. 2,35% hoger dan in de rest van Nederland.
Er zijn twee mogelijke oorzaken:
1. de drempel voor de jeugdzorg ligt lager dan in de rest van Nederland óf
2. er moet vanwege de lokale situatie een groter beroep op jeugdzorg worden gedaan.
Advertentie