Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Zuid-Holland onderzoekt ‘landjepik’ door Barendrecht

De provincie Zuid-Holland bekijkt of de grens van de gemeente Ridderkerk verschoven kan worden, zodat de polder Nieuw-Reijerwaard afgestaan wordt aan de aangrenzende gemeente Barendrecht. Stadsregio Rotterdam, het samenwerkingsverband van zestien Zuid-Hollandse gemeenten, heeft hiertoe opdracht gegeven, omdat Ridderkerk het niet eens is met de plannen voor de komst van het nieuwe bedrijventerrein in Nieuw-Reijerwaard, en Barendrecht wel.

05 januari 2011

Akkoord gegaan
Het poldergebied ligt tussen de A15 en de A16, nabij Ridderkerk en Barendrecht. Verleden jaar heeft de Stadsregio besloten een  industrieterrein te gaan bouwen in Nieuw-Reijerwaard ter grootte van 90 hectare. Het toenmalige college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk is destijds akkoord gegaan. Inmiddels heeft de gemeente een nieuw college, onder leiding van Leefbaar Ridderkerk, dat de huidige plannen niet ziet zitten.

90 hectare
Ridderkerk wil nu alleen ruimte bieden aan bedrijven die zich bezighouden met veehouderij en voedingsmiddelen, de zogenaamde agrifoodsector.  Voor de gemeente hoeft de volle 90 hectare dan ook niet benut te worden. De Stadsregio stuurt daar wel op aan en wil bij te weinig agrifoodbedrijven  zonodig  ruimte bieden aan andere vormen van industrie.

Zwarte dag
‘De leefbaarheid van het gebied staat zwaar onder druk’, aldus Ben Neuschwander, fractieleider van Leefbaar Ridderkerk. De partij was ook vorig jaar al tegen het plan om andere soorten dan  agrifoodbedrijven toe te laten. Neuschwander: ‘Straks krijgen we in de polder een industrie die met het Rotterdamse havenwezen van doen heeft. Dat moeten we niet hebben’. Uiteindelijk heeft Ridderkerk vorig jaar toch een overeenkomst getekend, maar die omvatte volgens de fractieleider niet de wensen van de burgers. ‘Het was een zwarte dag voor de democratie. Veel Rikkerkerkers zijn tegen de komst van zware industrie. Wij zijn als Leefbaar Ridderkerk niet voor niets zo gegroeid sinds de laatste verkiezingen’.

Geen boodschap
Ewald van Vliet, portefeuillehouder van de Stadsregio, zegt geen boodschap te hebben aan het standpunt van het nieuwe college van Ridderkerk. ‘Die overeenkomst is nu eenmaal getekend. En alle partijen staan achter plan, behalve Ridderkerk’. Bovendien is er volgens Van Vliet behoefte aan een groot bedrijventerrein ten zuiden van Rotterdam.  ‘Misschien kan niet de volle 90 hectare benut worden aan agrifoodbedrijven, maar dan moeten ook andere type industrieën een kans krijgen om zich daar te vestigen. Daar is behoefte aan’.

Landjepik
Om de patstelling te doorbreken heeft de Stadsregio zich nu gewend tot de provincie Zuid-Holland om een grenswijzing tussen Ridderkerk en Barendrecht te onderzoeken. Daarmee zou Nieuw-Reijerwaard binnen de gemeentegrenzen van  Barendrecht terechtkomen, zodat het bedrijventerrein alsnog beschikbaar kan worden gesteld voor andere soorten industrie. Ridderkerk wil proberen dat te verkomen. Neuschwander spreekt dan ook van ‘landjepik’, maar volgens Van Vliet weegt het belang van de regionale economie zwaar. Eind februari beslist de provincie over de toekomst van het gebied.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter / sr. adviseur
Een onzinnige gedachte om maar grond bij een gemeente weg te halen als het college niet wil medewerken. Wat als het betreffende gebied geheel omsloten is door de weigerachtige gemeente. Als er inderdaad een overeenkomst is getekend, en de regio handhaaft haar standpunt, dan is de geëigende weg om bij de burgerlijke rechter naleving van die overeenkomst te eisen, en geen oneigenlijk middel in te zetten van een "grenscorrectie" waarvoor m.i. ook nog eens een herindelingswet nodig is.
E.Rondelez
Is dit een uitingsvorm van de nieuwe stijl van besturen om (te) snel naar machtsmiddelen te grijpen. Zit er echt geen ruimte meer in voor overleg en compromis, c.q. om recht te doen aan de gerechtvaardige wensen ven beide partijen. Ik dacht dat dit wel het geval is.
Met minder trommelgeroffel etc is waanschijnlijk een eerder en beter resultaat mogelijk, waar zowel minderheden als meerderheden vrede me kunnen hebben. Er zijn wel 1000 wegen naar Rome.
Jeroen / zzp
Waarom denkt men dat de mensen geen vertrouwen in de overheid meer hebben. Onbetrouwbaarheid is hun kenmerk en die van Ridderkerk voorop. Een proces wat al vanaf 2007 loopt en met vele handtekeningen door alle overheden is bezegeld wordt door een paar schreeuwers met een 'not in my backyard syndroom' 5 voor 12 'niet meer nagekomen. met de leus dat zij wel even de Crisies en Herstelwet en het prov. Streekplan buiten werking stellen op het punt van dit bedrijventerrein, waar zelfs landelijke noodzaak voor is. Volksverlakkerij! En bovendien alsof al die zogenaamde bezwaarmakers -enkel een rijtje huizen met zo'n 50 inwoners- heeft uitzicht op het nieuwe industrieterrein- geen kinderen hebben die graag aan een baan in de industrie willen worden geholpen. Penny wise pound foolish.
Advertentie