Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Zorgen over veiligheid op gemeenteweg

Het aantal ernstig verkeersgewonden stijgt al jaren en ook het aantal verkeersdoden nam vorig jaar toe. Op gemeentewegen vallen verreweg de meeste slachtoffers. Het instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek SWOV trekt aan de bel. 

02 december 2016

Een dezer dagen maakt het ministerie van Infrastructuur en Milieu de ongevallencijfers over verkeersgewonden bekend, die door SWOV worden aangeleverd. Directeur Peter van der Knaap maakt zich zorgen over de verslechterde situatie van afgelopen jaren. Het terugdringen van het aantal verkeersdoden stagneerde in 2014; in 2015 volgde een stijging. Met 621 doden had Nederland vorig jaar de hoogste stijging binnen Europa en lijkt de doelstelling voor 2020 – niet meer dan 500 doden – buiten bereik.

Dat laatste geldt ook voor het aantal ernstig verkeersgewonden: meer dan 20.000 vorig jaar, terwijl dat binnen ruim drie jaar naar maximaal 10.600 moet zijn teruggebracht. Dat lijkt onhaalbaar, voorspelt hij, gezien de verwachte bezuinigingen op gemeentelijke infrastructuur en het gebrek aan kennis over en middelen voor verkeersveiligheid bij gemeenten.

Onderzoeken van onder andere Centraal Planbureau en van Binnenlands Bestuur laten zien dat meer bezuinigingen op het fysieke domein worden verwacht bij gemeenten, nu zij hogere uitgaven hebben voor het sociale domein. Van der Knaap maakt zich daar zorgen over, ook al omdat vooral kleinere gemeenten volgens hem te weinig kennis hebben over verkeersveiligheid. Een ander probleem is de sobere, en daardoor weinig effectieve inrichting van 30-kilometergebieden: te weinig drempels, klinkers en optische vernauwing. En bijna de helft van de 50-kilometerwegen heeft geen vrijliggend fietspad. Wat hem betreft, wordt binnen de bebouwde kom 30 kilometer de norm en 50 kilometer de uitzondering.

Juist op gemeentewegen vallen al jaren de meeste slachtoffers: 62 procent van de verkeersdoden in 2014. Gemeten naar het aantal doden zijn gemeentewegen de afgelopen jaren slechts een derde veiliger geworden. Provinciale wegen zijn de helft veiliger geworden en rijkswegen twee derde.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie