Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten moeten veeleisender zijn bij zonneparken

Zonneparken bieden een uitgelezen kans om de biodiversiteit te vergroten. Maar dan moeten gemeenten wel veel meer eisen stellen aan de ligging van de parken, de participatie van omwonenden en het beheer.

19 februari 2021
zonenwind.jpg

Zonneparken bieden een uitgelezen kans om de biodiversiteit te vergroten. Maar dan moeten gemeenten wel veel meer eisen stellen aan de ligging van de parken, de participatie van omwonenden en het beheer.

Weinig aandacht
Dat blijkt uit een studie van Wageningen University & Research, gebaseerd op bodem en vegetatie van 25 Nederlandse zonneparken. Momenteel wordt aan de soortenrijkdom onder en tussen de zonnepanelen weinig aandacht besteed, constateren onderzoekers. Van de 25 zonneparken die ze onder de loep namen, werden er slechts drie beheerd op een manier die optimaal is voor de biodiversiteit.


Steeds groter oppervlak
‘Ontwikkelaars van zonneparken profileren zich al snel als groen en goed voor de biodiversiteit. Maar die biodiversiteit komt niet vanzelf’, zegt ecoloog Friso van der Zee van de universiteit. Hij wijst erop dat de komende jaren een steeds groter oppervlak in Nederland zal worden bedekt met zonnepanelen. ‘In dit dichtbevolkte land kunnen we ons, zeker gezien het grote verlies aan biodiversiteit, niet veroorloven om slimme functiecombinaties te negeren.’ Duurzame energie en biodiversiteit zouden hand in hand
moeten gaan, vindt hij.


Meer ruimte
Een van de bevindingen is dat de soortenrijkdom toeneemt als tussen de 'tafels' waar de zonnepanelen op liggen meer ruimte wordt gelaten. Een meter of twee tussen de rijen kan al veel schelen. Onder de zonnepanelen, waar minder zonlicht doordringt, groeien minder planten dan tussen de opstellingen. Oost-west-opstellingen worden daarom afgeraden.


Regelmatig maaien
Een ander groot probleem voor de biodiversiteit is vaak dat de bodem onder zonneparken is bemest. Ze worden vaak aangelegd op voormalige landbouwgrond. Veel soorten doen het niet goed op een bemeste ondergrond. Vaak groeit er niet veel meer dan gras en brandnetels. Als regelmatig wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd, kan de voedselrijkdom in de bodem verminderen. Na verloop van tijd krijgen andere plantensoorten dan een kans.


Natuurplan
Verder zouden gemeenten maximaal een derde van de aanbevolen hoeveelheid graszaad moeten gebruiken en verder kruiden van lokale herkomst.  Ook zouden gemeenten van de ontwikkelende partij een natuurplan moeten eisen, waarin de natuurwaarden over een langere periode worden gemonitord. Om de betrokkenheid van omwonenden te vergroten, adviseren de onderzoekers de parken vaker open te stellen voor publiek. Nu was dat slechts bij een van de 25 het geval.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Misschien kan Hendriksma beter eens gaan nadenken over de milieuberg die over 20-25 jaar ontstaat door afgeschreven zonnepanelen/parken (cadmium, lood, niet afbreekbaar (float)glas e.a. chemische stooffen.
Wietske
Zonneparken leveren heel veel op voor de subsidiegraaiers. Ze vangen de subsidie, verkopen de stroom opbrengst door naar Polen en Hongarije, met een winstmarge natuurlijk, en laten ons met een verpest landschap zitten. Dit heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond
Jean / beleidsmedewerker
Direct stoppen met zonnepanelen op landbouwgrond. Zonde. Zonnepanelen alleen nog op daken. Grond is te schaars in Nederland.
Wietske
@Hoekstra: dit gaat de VVD niet aan de ondernemers opleggen. Hij strooit liever met subsidie voor buitenlandse investeerders. Over laten aan de markt heet dit in VVD kringen
H. Wiersma / gepens.
Ik lees alleen maar over voordelen van zonneparken, maar wat zijn eigenlijk de nadelen:

1. ze leveren onvoldoende energie op (maximaal ca. 5% van de energiebehoefte). Je kunt heel Nederland moeilijk vol leggen met zonnepanelen. Waar eindigt het gebruik van zonnepanelen? Het lost het energievraagstuk lang niet op.

2. er ontstaat een milieu-berg van o.a. lood, cadmium, floatglas e.d.na de afschrijving van de panelen over ca. 20-25 jaar. Al over nagedacht bij het Rijk????

3. er ontstaan soms grote technische problemen (brand, ontploffingen (o.a. Schagen), waardoor verzekeringskosten hoger worden.
Just Saying
Dit is gewoon regelrechte bullshit. Zonneparken bieden geen enkele kans voor vergroting van de biodiversiteit. Hoe haalt de auteur het in zijn hoofd om dit op te schrijven? En wordt er geen eindredactie toegepast door BB? Anders kun je dit soort onzinteksten toch niet gewoon laten passeren!
Just Saying
Maar laten we eens een echte deskundige aan het woord laten. Han Olff, hoogleraar Ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen: 'Het is voor de energietransitie goed om zonneparken aan te leggen, maar met biodiversiteit heeft het niet zoveel te maken.' Olff is vrij helder. 'Bij een standaard zonnepark wordt grasland of een akker vol gelegd met zonnepanelen. Er blijft dan ontzettend weinig grond over voor wat dan ook. Panelen beschaduwen de grond, er is vaak weinig ruimte tussen de panelen. Bovendien kunnen struiken niet te hoog opschieten, omdat je niet wilt dat de panelen zelf beschaduwd worden. Ik heb geen goede voorbeelden van zonneparken gezien die substantieel bijdragen aan biodiversiteit. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/214806/Deskundige … En daar is toch geen woord Spaans bij!.
Advertentie