Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten willen uitstel Omgevingswet tot 2024

Inwerkingtreding van de Omgevingswet in januari 2024 is volgens onder meer de vier grote steden realistischer dan invoering op 1 juli 2023.

29 november 2022
Opnieuw dreigt uitstel Omgevingswet.

Een twintigtal voornamelijk grote gemeenten ziet het niet zitten om de Omgevingswet al op 1 juli volgend jaar te laten ingaan. Een verantwoorde invoering van die wet kan op zijn vroegst op 1 januari 2024. Het bestuur van gemeentekoepel VNG sluit zich daarbij aan.

De oproep tot hernieuwd uitstel van de Omgevingswet is afkomstig van zo’n twintig gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Tilburg. De laatst genoemde twee gemeenten riepen het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij motie op om er bij de Tweede en Eerste Kamer op aan te dringen de Omgevingswet pas in 2024 in te voeren.

ALV

Volgens de indieners van de motie is een minimale termijn van 6 maanden nodig na de finale besluitvorming alvorens de wet in werking kan treden. Het VNG-bestuur ondersteunt die motie. De motie bevestigt volgens het bestuur van de koepelorganisatie dat gemeenten deze wet willen, maar dat wel aan een aantal randvoorwaarden moet zijn voldaan zoals voldoende voorbereidingstijd. Aanstaande vrijdag zal tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG in Utrecht blijken of een meerderheid van de 344 gemeenten er ook zo over denkt.

Onvoldoende

In oktober gaf verantwoordelijk minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) aan dat hij 1 januari 2023 als datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet haalbaar achtte en stelde als nieuwe datum 1 juli 2023 voor. De grotere gemeenten vinden echter dat er meer tijd nodig is. Ze verwijzen daarbij naar het advies van de Adviescommissie ICT, waarin wordt gesteld dat zes maanden uitstel onvoldoende is om het onderliggende digitale stelsel op orde te krijgen. Inwerkingtreding op 1 januari 2024 is volgens die gemeenten ‘realistischer.’

Inregelen

Maar dan moet de finale besluitvorming – het zogeheten slaan van het Koninklijk Besluit – wel nog uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 plaats vinden. Het VNG-bestuur stelt in haar pre-advies op de motie dat het in de bestuurlijke overleggen met het kabinet al eerder heeft aangedrongen op spoedige besluitvorming, om op die manier gemeenten voldoende voorbereidingstijd te geven ‘voor het inregelen van wetgeving, systemen en processen, het regelen en communiceren daarvan.’

De gemeenten die de motie van Eindhoven en Tilburg ondersteunen zijn Den Haag, Groningen, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Oss, Den Bosch, Helmond, Amersfoort, Heerlen, Assen, Haarlemmermeer, Nijmegen, Beuningen, Waalwijk, Maastricht en Gouda.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Ik citeer Binnenlands Bestuur op 14 oktober 2022 *:

"Volgens De Pannenkoek drongen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en de rijkspartijen aan om vast te houden aan de datum van inwerkingtreding per 1 januari 2023, maar lagen de provincies dwars."

Begrijp ik goed dat zes weken zijn de gemeenten ineens tot héle andere inzichten zijn gekomen?
Of stond Hugo te liegen?

* https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/de-jonge-stelt-omgevingswet-half-jaar-uit
Hans Bakker
Laten we alsjeblieft eerst een andere operaties uitvoeren:
Het decentraliseren van ruimtelijke bevoegdheden volledig ongedaan maken. Begin opnieuw een ministerie voor VROM. Dit is veel urgenter. De ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat zijn gigantisch en kunnen niet zonder centrale regie worden uitgevoerd. Nederland reageert niet meer op het verfrommelen van het landschap, op de komst van distributiecentra en datacentrums etc. In de tussentijd doet deze regering GEEN FLIKKER om ook maar een aanzet te maken om te komen tot centraal ruimtelijk beleid.
Advertentie