Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Raad Almere accepteert topsalarissen Floriade-directie

‘Iedereen vindt het salaris voor de Floriade-directie te hoog’, zegt de Almeerse wethouder van financiën Julius Lindenbergh (VVD) donderdagavond tegen de raad. Als er geen lager salarisvoorstel komt vanuit de Raad van Commissarissen en ingehuurde directeuren geen lager salaris accepteren, dan kan hij daar niets aan doen. De directie of RvC wegsturen was geen optie, want dat is niet ‘in het belang van Almere’.

29 januari 2021
Floriade

‘Iedereen vindt het salaris voor de Floriade-directie te hoog’, zegt de Almeerse wethouder van financiën Julius Lindenbergh (VVD) donderdagavond tegen de raad. Maar als er geen lager salarisvoorstel komt vanuit de Raad van Commissarissen (RvC) en ingehuurde directeuren geen lager salaris accepteren, dan kan hij daar niets aan doen. De RvC wegsturen was geen optie, want dat is niet ‘in het belang van Almere’.

Belangrijkste is continuïteit 
Continuïteit van de directie is een jaar voor het evenement het belangrijkste, herhaalde Lindenbergh in zijn bijdrage die hij vorige week al begon. Dat de WNT-norm werd gehanteerd in de statuten van de Floriade B.V. had wel duidelijker mogen terugkomen in de raadsstukken, geeft hij toe. Daarmee werd namelijk afgeweken van de in 2014 aangenomen motie van de PVV, waarin de WNT-norm ook werd genoemd, maar dan gelijkgesteld aan een ministersalaris en het salaris voor de Floriade-directie daarmee gemaximeerd zou worden op 100 procent van een ministersalaris. PVV-fractievoorzitter en indiener van die motie Toon van Dijk werd donderdagavond niet moe om te benadrukken hoe het college destijds had gesproken over die motie. De raad is keihard om de tuin geleid, is zijn conclusie.

'Geen tonnen salaris'
Daarna herhaalt hij de woorden van PvdA-wethouder Henk Mulder uit 2014: het college ondersteunt het signaal van de PVV. Het kan niet de bedoeling zijn dat er een Floriade-directie zit die tonnen meesleept, zoals in Venlo is gebeurd. Wij willen niet naar tonnen salaris toe.’ En later zei Mulder nog: Wij gaan niet inzetten op het absolute maximum.’ Van Dijk constateert dat de salarissen nu opgeteld op meer dan een half miljoen euro op jaarbasis liggen. ‘Dit gaat in tegen ieder moreel kompas.’ De SP en Partij voor de Dieren gingen mee in die redenering van Van Dijk. Uiteindelijk dienden zij zelfs een motie van wantrouwen in tegen zowel Lindenbergh als ‘Floriade-wethouder’ Jan Hoek (GroenLinks). Die kreeg steun van 14 raadsleden, 30 leden stemden tegen. Continuïteit in de organisatie van de Floriade was voor de meeste raadsleden leidend, al was bijna de hele raad ontstemd over de hoge salarissen.

Terug naar RvC 'wassen neus'
Overigens had Van Dijk eerst voorgesteld aan wethouder Lindenbergh om met een forse motie van afkeuring vanuit die raad over de hoogte van de salarissen terug te gaan naar de RvC en met een beroep op het fatsoen aan de directeuren te vragen het contract te verscheuren en in te stemmen met een lager salaris. Lindenbergh gaf aan dat hij voor de vorm terug kon gaan naar de RvC. ‘Maar het gaat niet tot een andere uitkomst leiden.’ De directeuren zijn namelijk al benoemd. Wel kan voor een toekomstige andere directeur in de statuten worden gezet dat de ‘eerstejaarsuitzondering over de WNT-norm, ter hoogte van een bedrag van 70.000 euro, bijvoorbeeld niet geldt. ‘Maar nu kan ik er niet heen, dat zou een wassen neus zijn.’ Toch leek Lindenbergh de kans groot dat RvC-leden naar het debat zouden kijken en dat ‘de woorden van de fracties ook bij hen zullen binnenkomen’.

'Te magere oplossing'
Een ander opvallend moment in het debat was de bijdrage van PvdA-fractievoorzitter Ruud de Jonge. Zijn partij was jarenlang nauw betrokken bij de Floriade en leverde Floriade-wethouders. Maar nu zit de partij in de oppositie. Eerder had hij de wethouder gevraagd naar hoe die discussie met de RvC dan was gegaan. Het college was meegegaan met het salarisvoorstel, dat dus wel binnen de spelregels van de statuten viel, omdat het geen conflict met de RvC wilde. ‘Dat vind ik een te magere oplossing. Zet de onderhandeling scherper in. Ik snap het risico, we willen een stabiele RvC en BV, maar we moeten een duidelijk signaal geven dat dit niet kan. Dit is niet te verkopen als college en raad. Hoe krijgen we de RvC meer die kant op?'En later: 'Dit draagt niet bij aan een positieve beeldvorming’

'Eisen nog naar binnen schuiven'
Net als de PVV en het grootste deel van de raad is ook De Jonge niet blij met het salarisniveau van de huidige directie en vindt hij matiging gepast in deze tijd. De PvdA ging mee met het voorstel van de PVV: opnieuw onderhandelen over de hoogte van het salaris van de Floriade-directie. Daar zag wethouder Lindenbergh dus weinig heil in, maar De Jonge wees er nog wel op dat het contract van directeur De Cloo voor na 2 april 2021 nog niet rond was. ‘We zouden de eisen nu nog naar binnen kunnen schuiven.’ Maar op dat voorstel werd in het vervolg van het debat niet meer ingegaan.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

LKD Poldervaart
Hoe is het toch mogelijk dat een persoon (Pieter Croo) die er bij het UWV een zootje van maakte samen met Joustra en een integriteitsprobleem had op het ministerie als SG, waardoor hij kon vertrekken weer kan opduiken als directeur van de Floriade. Je hebt geen glazen bol nodig om te voorspellen dat eea gedoemd is te mislukken, dit uiteraard op kosten van de belastingbetaler. In dit land van baantjesjagers en ons kent ons kun je meer verdienen dan als eerbaar burger. Die laatste verdient het wel maar krijgt het helaas niet, daar zorgt de politieke elite van links tot rechts wel voor.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Die Floriade gaat Almere tientallen miljoenen kosten, want het is een totaal achterhaald concept dat niet zakelijk maar politiek ('Almere op de kaart zetten') gestuurd wordt. Als ik daar nu woonde, zou ik vertrekken of anders zo veel mogelijk zand in de gemeentelijke machine gooien en dat is heel goed te doen: kost ze enorm veel tijd en nog veel meer irritatie bij de gemeente.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Ha, ha, catch 22.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel van Klaveren
Floriade-directeur Pieter Cloo is vertrouweling van premier Rutte. En dan blijf je altijd lucratieve baantjes binnen harken. Net als bv. Bas 't Wout, de persoonlijk assisent van Rutte. In juli 2020 tot staatssecretaris van Sociale Zaken gebombardeerd, En nog geen half jaar later zelfs minister (van Economische Zaken). Kennis en vaardigheden zijn niet nodig, alleen het vriendje van.. is voldoende voor een hoge duurbetaalde post.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Ons kent ons.....en niet alleen bij Floriade. Er zijn veel meer van dit soort clubs waar de directie en bestuursleden met tonnen naar huis gaan. Bijvoorbeeld Leisurelands is ook zo iets. met hier Veluwse gemeenten als aandeelhouders vangen directie en bestuur meer dan 700.000 euro!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
a. verbaas / integralist
Hoe groter de flop hoe rijker de top.

Volkomen terecht dat riante salaris. Per slot moet de politiek de-kop-van-jut-premie voor het voorspelbare zwartepietenspel achteraf, ook aan de voorkant goed inprijzen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Majjem
In Venlo kunnen ze het weten, daar werkt de oud-woordvoerder van de Floriade sinds 2016 als adviseur bestuurlijke communicatie voor de burgemeester. VVD'ers onder elkaar. Doofpotten en beerputten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
peter
En..... de VVD lacht zich rot, de rechtse zakkenvullers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
De enige oplossing is om bij de eerstvolgende verkiezingen de VVD flink af te rekenen, ook voor dit toekomstige debacle.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie