Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Waterschappen vrezen kosten zuivering hormoonstoffen

De Unie van Waterschappen is bang dat de baten van strengere zuiveringsnormen die Europ wil invoeren niet op wegen tegen de extra kosten. Die kunnen oplopen totb een half miljard per jaar.

20 februari 2012

De waterschappen in ons land vrezen dat de kosten voor waterzuivering met een half miljard euro per jaar zullen stijgen als gevolg van nieuwe Europese normering voor hormoonstoffen en ontstekingsremmers. De Unie van Waterschappen pleit voor nader onderzoek naar de noodzaak van de strengere regels.

15 nieuwe stoffen
Bestuurslid Gert Verwolf van de Unie is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. In het dagelijks leven dijkgraaf van Waterschap de Veluwe kent hij de discussie over de lijst van zogenoemde prioritaire stoffen: dat zijn verontreinigingen die Brussel niet in het oppervlaktewater wil aantreffen. Momenteel ligt er het voorstel om de lijst met 15 nieuwe stoffen uit te breiden.

Pijnstiller plus de Pil
Hieronder bevinden zich drie stoffen die zich moeilijk laten zuiveren: de onstekingsremmer diclofenac plus twee hormoonhoudende stoffen. Deze worden door mensen geslikt als medicijn pijnstillers of als de pil en komen vervolgens via urine in het riool terecht. Afgezien van een enkele proef bij ziekenhuizen worden de stoffen ongezuiverd op het oppervlaktewater geloosd.

Europa schiet door
Verwolf noemt dit op zich geen wenselijke situatie, maar vraagt zich af of Europa nu niet een beetje doorschiet. ‘De voorgestelde normering ligt onder de detectiewaarde. Maar hoe dan ook: zuiveren van deze stoffen vergt nieuwe installaties, die in het gebruik ook nog eens heel veel energie gebruiken. Al met al komt dat neer op een jaarlijkse verhoging van de zuiveringskosten van 18 euro per inwoner’.

Onderzoek nodig
Reden voor de Unie om eerst eens precies te willen weten waar de stoffen voorkomen, in welke mate en hoe ernstig de vervuiling is. ‘Het verschilt nogal of je op groot water loost of dat het water in  een klein beekje terechtkomt. Misschien hoeven we niet overal tegelijk de installaties aan te passen’.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Marcel Vosestein
Naast de geëxplodeerde geneesmiddelenkosten ligt er nog een onbetaalde rekening van een half miljard aan extra reinigingskosten.Vooral de farmaceutische bedrijven varen er wel bij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie