Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Waterschappen: Rijk moet antibiotica in water aanpakken

De antibioticaresttente bacterie rukt op in ons oppervlaktewater. De Waterschappen zien hierin een gevaar voor de volksgezondheid.

20 maart 2012

Het Rijk moet sterker de regie nemen om een einde maken aan de vervuiling van het Nederlandse oppervlaktewater met antibiotica. Vooral het weglekken van penicilline via mest uit de intensieve veeteelt is een probleem.

Bacteriën rukken op
Dat stelt de Unie van Waterschappen in een reactie op eerder onderzoek waaruit blijkt dat het water in Nederland steeds meer antibioticaresistente bacteriën bevat. Het gaat niet om grote hoeveelheden, maar de bacteriën vormen wel een ‘toenemend probleem voor de volksgezondheid’’, aldus woordvoerster Hanneke Heeres van de Unie.
 

Lozing ziekenhuizen getackeld
De waterschappen zijn verantwoordelijk voor waterzuivering en daarmee voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in ons land. Om het antibioticaprobleem te tackelen lopen er momenteel pilots bij ziekenhuizen. ‘Daar zetten we extra zuiveringscapaciteit in, omdat daar door het vele medicijngebruik de concentratie vanzelfsprekend nogal hoog is. Maar omdat het allemaal keurig via een rioolbuis naar buiten komt, is zuiveren daar niet zo’’n probleem’.
 

Mestprobleem lastiger
Lastiger is het voor de waterschappen om de vervuiling via de intensieve veeteelt aan te pakken ‘De antibiotica die nog in de mest zit spoelt uit en komt uiteindelijk in de water terecht. Deze zogenoemde diffuse bronnen kun je niet met een filter voor een pijp aanpakken,’ zo stelt de woordvoerster.
 

Aanpakken bij bron
Reden voor het pleidooi dat het Rijk de vervuiling met een stringent vergunningenbeleid bij de bron tegengaat. Zowel het ministerie van landbouw als dat van volksgezondheid moeten hun verantwoordelijkheid nemen. ‘Het gaat erom dat de ministeries het probleem erkennen en de regie stevig in handen nemen’.
 

Afvalputje
Dan nog blijven er resistente bacteriën via de grote rivieren ons land binnenstromen. ‘We zijn natuurlijk wat dat betreft het afvalputje van Europa. Ook dat vergt overleg en regie. Uiteindelijk gaat het wel om onze gezondheid’.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

gerrie
Terecht en neem ook de riooloverstorten en anticonceptie meteen mee in de pilot.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Twistet mind
Waar blijft de antibiotica van de burger?, verdwijnt die in het niets of zit deze ook in het oppervlakte water.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wouter / Kleine zelfstandige
" De waterschappen zijn verantwoordelijk voor waterzuivering en daarmee voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in ons land. "Laat me niet lachen, namen ze hun verantwoordelijkheid maar eens.

Hoeveel boeren hebben ze al kapot gemaakt met hun riooloverstorten waar dieren doodziek worden.

En dan andere instanties inschakelen om de boeren verdacht te maken alsof ze niet goed voor hun dieren zijn.

Waardoor denk je dat het schmallenberg-virus ontstaat?

Is het toeval dat juist een knut die bij water voor komt de verspreider is?

Ik denk het niet.

Hoe denk je dat zo'n mutatie ontstaat, door vervuild en vergiftigd waardoor het dna/rna van een virus ontstaat.http://annawaterkristal.mijnwebadres.nl/homepage …Is het nou zo moeilijk om te zorgen dat het hemelwater apart afgevoerd kan worden.

Het is toch van de gekke dat je schoon dakwater laat afvoeren via de rioolbuis zodat je nog meer moet zuiveren.

Je hoeft toch geen doctorandus te zijn om te kunnen zien dat bij extreme regenval het riool via overstorten het oppervlaktewater in gaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wouter / Kleine zelfstandige
CorrectieHoe denk je dat zo'n mutatie ontstaat, door vervuild en vergiftigd waardoor het dna/rna van een virus ontstaat.MOET ZIJN

Hoe denk je dat zo'n mutatie ontstaat, door vervuild en vergiftigd water waardoor een verandering van het dna/rna van een virus ontstaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
susanne / moeder
hoezo mogen boeren dan nog steeds ongehinderd stront op de weilanden spuiten? "verse landlucht" is dat echt niet! het stinkt, belast de ademhalingsorganen en dus ook ons drinkwater. maar het blijft doorgaan. moeten we als buren dan maar naar de boer stappen en hem een halt toeroepen? zal hij wel luisteren naar ons? waar moet hij die stront anders kwijt?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
steven / milieugezondheidskundige
@susanne

De geur van mest op het land wordt niet door de stoffen veroorzaakt die in het artikel worden bedoeld. Door mest te injecteren is het prikkelend effect op de ademhaling velen malen minder dan tijdens traditioneel mestuitrijden (verboden). De mestwetgeving staat boeren toe het land te bemesten. Dit is gereguleerd. Alleen het overschot zal met de nieuwe mestwetgeving moeten worden verwerkt. Mest is een bodembevruchter. Bemesting is net al compostering dus bedoeld om land vruchtbaar te maken en dus nuttig.

Helaas komt met de mest ook antibiotica in de bodem en het oppervlaktewater terecht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
steven / milieugezondheidskundige
Antibioticagebruik per vierkante meter in de varkens en kalvermesterij in verhouding met humaan gebruik is enorm veel hoger. Uit onderzoek in afstroomwater van veehouderijen zonder andere verontreinigingsbronnen wordt continue hoge concentratie AB gevonden. Niet verwonderlijk met 100 dagdoseringen van 365 dagen. 50% hiervan verlaat direct het lichaam van het dier via de mest. In erfafspoelwater worden deze hoge concentraties ook weer gevonden.

Antibioticareductie in de intensieve veehouderij is hard nodig en loopt ook wel maar het tempo is veel te langzaam.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie