Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Waterschap Rijnland gaat klimaateisen aan bouw stellen

In de nieuwe waterschapsverordening moet 90 mm in 24 uur kunnen worden opgevangen.

03 februari 2023
Gemaal Pijnacker Hordijk als boezemgemaal van hoogheemraadschap Rijnland in Gouda.
Gemaal Pijnacker Hordijk als boezemgemaal van hoogheemraadschap Rijnland in Gouda.ANP

Het Hoogheemraadschap Rijnland gaat in zijn nieuwe waterschapsverordening klimaatregels invoeren. Die gelden voor elk bouwproject dat minstens 5000 m2 beslaat. Belangrijkste verplichting is dat een gebied minstens 90 mm neerslag in een etmaal moet kunnen verwerken. Eerder zat de ondergrens op 60 mm.

Strategisch adviseur

JS Consultancy
Strategisch adviseur

Ervaren Adviseurs Ruimtelijke Ordening

Publiek Netwerk in opdracht van Gemeente Gooise Meren
Ervaren Adviseurs Ruimtelijke Ordening

Verplichting

Die ondergrens van 90 mm zit al in meerdere regionale bouwconvenanten, zoals het Convenant Klimaatadaptief Bouwen dat de provincie Zuid-Holland in 2019 sloot met gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en financiers. Het verschil is dat het Hoogheemraadschap Rijnland de regels nu als verplichting oplegt.

'Het is best een forse eis dat een gebied 90 mm aan neerslag moet kunnen opvangen', zegt dijkgraaf Rogier van der Sande. 'Dit gaat wel iets betekenen voor gemeenten met bouwlocaties en ontwikkelaars.' Maar de verplichting komt niet uit de lucht vallen, zegt hij. Al een jaar lang is met gemeenten overlegd. De komende maand kunnen inwoners bovendien nog inspreken.

Binnen het Hoogheemraadschap Rijnland vallen de steden Haarlem, Hoofddorp, Zoetermeer, Gouda, Leiden en Alphen aan de Rijn. De komende jaren moeten zo'n 100.000 huizen in het gebied worden gebouwd.

Meetlat

Van der Sande benadrukt dat bestuurslid Marco Kastelein de aanjager is van de klimaatbestendige aanpassingen in de waterschapsverordening. Het algemeen bestuur van Rijnland besloot in november vorig jaar dat dit moest gebeuren. Hiermee wordt gereageerd op de plannen van het kabinet om water en bodem 'sturend' te laten zijn bij ruimtelijke keuzes. Ook past het hoogheemraadschap zich met de nieuwe verordening aan aan de komende Omgevingswet.

Rijnland gebruikt een meetlat voor 'waterrobuustheid' (pagina 3), onder meer op basis van onderzoek van Deltares. Ook worden klimaatscenario's uit 2014 van het KNMI gebruikt. De kans in het jaar 2050 dat er in het gebied van Rijnland in één etmaal 90 millimeter neerslag valt, schat het KNMI op één op de 75 jaar. 

Een neerslag van 120 mm, zoals in Limburg in juli 2021, wordt voor 2050 geschat op eens in de tweehonderd jaar.

Herinrichting

De nieuwe klimaatregels gelden alleen voor nieuwe bouwprojecten, maar nog niet voor de herinrichting van bestaande gebieden.

Dat wil Rijnland op termijn wel (pagina 4). Als voorbeeld neemt het hoogheemraadschap de regenwaterverordening van de gemeente Amsterdam (bij renovatie van bestaande bebouwing moet aan waterberging worden gedacht), en de 'infiltratievoorzieningen' die de Vlaamse overheid eist als er herbouwd wordt.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Dat is dus 90 liter per m², ofwel 450.000 liter water op een veldje van 70 x 70 meter. Hoe voer je dat af als het grondwater na 1 dag regen al op het verzadigde maaiveld staat? Voor de architecten is het duidelijk, je moet hoogbouw plegen met een zo klein mogelijke footprint, ofwel omgekeerde piramides dus.
Advertentie