Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Wassenaar wil juridische garanties van Katwijk

Volgens de gemeente Wassenaar schendt de gemeente Katwijk bestuurlijke afspraken over de ontwikkeling van voormalig vliegveld Valkenburg.

09 september 2022
Vliegveld-Valkenburg-nieuwbouw.jpg

De gemeente Wassenaar stelt beroep in bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan dat de gemeente Katwijk heeft vastgesteld voor de nieuwe woonwijk Valkenhorst op voormalig vliegveld Valkenburg. Wassenaar wil juridische garanties dat de hele ‘Groene Zone’ een open groen en landschappelijk karakter krijgt.

Bestuurlijke afspraken

Volgens Wassenaar komen de bestuurlijke afspraken uit 2018 en 2020 met Katwijk, de provincie Zuid-Holland en het rijk onvoldoende terug in het huidige bestemmingsplan. De basis voor deze afspraken is dat er een ‘integrale gebiedsontwikkeling’ plaatsvindt, maar de gemeente Wassenaar wil genoeg juridische zekerheid dat de afspraken hierover worden nagekomen. Ook wil de gemeente voorkomen dat dit in de toekomst leidt tot ongewenste complicaties en vertragingen.

Nu of nooit

Wethouder Fysieke Leefomgeving Bart Boon (Lokaal Wassenaar) vindt het ‘natuurlijk jammer’ dat de gemeente naar de Raad van State moet stappen, maar Wassenaar wil juridische garanties dat de hele Groene Zone een open groen en landschappelijk karakter krijgt. ‘Wanneer we nu geen beroep indienen, hebben we in een later stadium geen juridische mogelijkheden meer om te zorgen dat de bestuurlijke afspraken nagevolgd worden. Het is nu of nooit.’

Goede buren

De bestuurlijke afspraken waren volgens Boon bedoeld om het gebied op de grens van Katwijk en Wassenaar gezamenlijk te ontwikkelen tot een ‘kwalitatief hoogwaardige locatie voor wonen, werken, recreatie en natuurontwikkeling, waar de hele regio belang bij heeft’. Boon hoopt dat ‘we als goede buren, samen met het Rijksvastgoedbedrijf en provincie, zorgen voor een integrale aanpak van het totale gebied, waar de ontwikkeling van woongebied Valkenhorst onderdeel van uitmaakt’.

Hoogbouw

Hoewel is afgesproken dat er niet wordt gebouwd in de Groene Zone is dat volgens het huidige bestemmingsplan juridisch toch mogelijk en biedt het plan zelfs geen garanties tegen hoogbouw aan de grens met Katwijk. De afspraak is volgens Wassenaar dat er een brede, robuuste Groene Zone komt, die dient als natuur-, recreatie- en landschapsgebied en dat het overgangsgebied van groen naar woningbouw ‘zacht en landschappelijk’ wordt vormgegeven. Die afspraak is niet terug te vinden in het bestemmingsplan. Wel staat erin dat in het overgrote deel van het plangebied tot maximaal 40 meter hoog mag worden gebouwd.

Windturbines

Dat is tegen het zere been van Wassenaar, omdat dit ‘de kwaliteit en beleving van het natuurlijke, open landschap van de Groene Zone en de aangrenzende natuurgebieden aantast’. ‘Dat geldt ook voor de mogelijke plaatsing van windturbines in het plangebied en rondom het Valkenburgse Meer.’ Een ander bezwaar van Wassenaar is dat Katwijk de ontwikkeling van andere gebieden aan de zuidrand van de gemeente niet in het huidige bestemmingplan heeft opgenomen, 'terwijl deze wel een toenemende belasting vormen voor de kwetsbare natuur- en landschapsgebieden'. Deze zorgen ook voor extra verkeersdruk in de regio. Meer woningen in het gebied zijn voor Wassenaar alleen acceptabel als de Groene Zone ‘evenredig’ wordt uitgebreid en versterkt of er elders in het plangebied meer groen komt.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie