Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Lagere ozb in buurt van windmolen

et Zeeuwse Sint Philipsland geeft inwoners na de komst van windmolens een stevige korting op hun ozb. Daarmee erkent de gemeente dat de komst van windmolens huizen in waarde doet dalen.

15 september 2013

De komst van windmolens heeft op het Zeeuwse Sint Philipsland geleid tot een vermindering van de aanslag onroerendezaakbelasting (ozb). Van enkele tientallen woningen op Sint Philipsland is vorig jaar de Woz-waarde verlaagd, met gemiddeld meer dan 40.000 euro, en daarmee de ozb-aanslag.

Waardedaling erkend
Een jaar eerder gingen op de zuidelijke wal vijf windmolens in bedrijf; gehonoreerd werden huizen binnen een straal van een kilometer van de turbines. Woordvoerder Frank van Gennip van de actiegroep die de komst van windturbines kritisch volgt, spreekt van een eerste succes. ‘De gemeente erkent hiermee dat er sprake is van waardedaling door de molens.’

Causaal verband
Volgens het regionale uitvoeringsorgaan belastingen SaBeWa kan uit jurisprudentie worden geconcludeerd dat er sprake kan zijn van waardebeïnvloedende overlast indien de afstand tot de dichtstbijzijnde windturbine minder dan 1.000 meter bedraagt. Ook verantwoordelijk wethouder Peter Hoek (SGP) van de gemeente Tholen verwijst naar de jurisprudentie. ‘Daarin is geoordeeld dat er een causaal verband bestaat. Dan is het gebruikelijk om dat te volgen als gemeente.’

Claim voor compensatie
Met de formele erkenning van waardedaling ligt een claim voor compensatie voor de hand. De bewoners werken daar dan ook aan. Wethouder Hoek: ‘Dan heb je het over planschade. Dat is aan de initiatiefnemers van de molens. Zij wilden iets, dan is het aan hen om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen als er gedoe ontstaat. Wij dekken het voorkómen van claims standaard af in contracten, ook bij andere ruimtelijke plannen.’

Waardedaling 50 procent 'redelijk'
In het bezwaarschrift dat tot de erkenning leidde, claimen de bewoners méér waardedaling: ruim 50 procent, ook omdat voor de andere kant van Sint Philipsland nog eens 40 molens zijn gepland in het water, bij Krammersluizen. Bovendien hanteren de bewoners een cirkel van 1.500 meter, volgens Frank van Gennip ‘alleszins redelijk; 2.500 meter komt ook voor in de jurisprudentie.’

Pijpenla van molens
De bewoners willen compensatie als standaard onderdeel in de molenexploitatie. Zonder zich over bedragen uit te laten, zegt de wethouder best voor dat idee te voelen. ‘Krammersluizen is een majeur project voor het rijk. Het stelt dat windenergie van belang is voor ons allemaal. Dan is het alleszins redelijk om mensen te compenseren die ineens in een pijpenla van molens komen te wonen. Daarmee verminder je de planschadeprocedures en vergroot je het draagvlak. Dat mag iets kosten.’

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JRS Jarda / Gepensioneerd
Voor de betrokken huiseigenaren mooi. Echter zal de gemeente de totale WOZ-opbrengst gelijk willen houden. Dit betekent dat het WOZ-tarief omhoog zal gaan. De rest van de huiseigenaren zijn dus de pineut.
Henk Daalder / Windenergie mediator
Heel erg domme kapitaal vernietiging van de gemeente Tholen.

Het is maar net wat de verhouding is tussen de koper en de windmolens. Straks hoot er bij elke woning op Tholen een eigen stukje windmolen, daardoor heeft zo'n huis een lage stroomrekening.

En de eigennaar van het huis, en dus de windmolen heeft invloed op hoe de windmolen werkt, met geluid en veel opbrengst, of zonder geluid en veel minder opbrengst. Eigenaren hebben controle.Dit WOZ besluit van de gemeente Tholen is een kwalijk stukje clientelisme.

Ik vind dat een hogere overheid ze daarvoor op de vingers moet tikken.M. Goudriaan / Bewoonster "zoekgebied grootschalige windenergie"
De reden waarom windenergie op land wordt gezien als 'goedkoopste vorm' van duurzame energie is omdat er nooit naar de werkelijke totale kosten wordt gekeken. Waardedaling is er altijd al geweest en wordt nu eindelijk erkent. Chapeau Gemeente Tholen voor uw eerlijkheid en het opkomen van uw inwoners die zonder hun schuld om met deze waardedaling te maken krijgen! Een grote stap voorwaarts in eerlijkheid rond windindustrie! Waarom mogen exploitanten duizenden euro's aan subsidie binnen harken terwijl de omwonenden van de windturbines niet alleen hun leefomgeving dramatisch zien veranderen en hun eigendom in waarde zien dalen!?
Henk Daalder / Windenergie mediator
Bewoner eigenaren hebben pas recht op een schadevergoeding als de rechter hen planschade toekent, niet als de gemeente een lagere WOZ schatting maakt.

Die lagere WOZ schatting kan wel weer leiden tot lagere verkoop prijzen, wie wil er nu wonen in zo'n corrupte gemeente?

Maar deze schade wordt door de gemeente veroorzaakt, zij stellen de lagere WOZ schatting vast, daar hebben de windmolen eigenaren part nog deel aan.Overigens vind ik dat omwonenden altijd het recht moeten hebben een stuk van zo'n windpark te kopen, en daar de vruchten van te plukken.

Geert Bosch / adviseur windenergie
Dat de gemeente we WOZ-waarde verlaagt is geen bewijs dat de woningen in het economisch verkeer werkelijk minder waard zijn. Daarvoor is onderzoek naar werkelijke woningtransacties nodig. Uit geen enkel onderzoek blijkt een dergelijk verband. Zie de laatste alinea uit het originele stuk van BB: "Overigens overweegt de gemeente de WOZ-waarde weer te verhogen nu uit verkopen is gebleken dat de woningen geenszins goedkoper zijn geworden."
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Uit de reactie van deze wethouder blijkt weer eens hoe raar er gesjoemeld wordt in het kader van de WOZ/OZB. Vergelijk het eens met de woningen die dag in dag uit worden geconfronteerd met de geluidsoverlast van vliegtuigen bij Schiphol of andere vliegvelden? Hoe eerder deze wetgeving op de schop gaat en wordt vervangen door een effectievere belasting (per m2 vloeroppervlak, per inwoner of via loon/inkomstenbelasting o.i.d.), hoe beter. Hoe lang moeten we daar nog op wachten?
Andries Middelbos / beleidsmedewerker Cooperatie Deltawind U.A.
Iemand die schade toebrengt dient deze te betalen; dat is een juist uitgangspunt. De schade dient dan wel aantoonbaar te zijn. Het enkele feit dat de gemeente de WOZ-waarde generiek in binnen een straal van 1 kilometer verlaagd onder verwijzing naar jurispundentie lijkt mij onvoldoende. Uit de jurispundentie blijkt telkens dat er sprake is van maatwerk waarin meerdere aspecten een rol spelen. De betrokken huiseigenaren hebben voorlopig ?! belastingmeevallers (OZB, waterschap, inkomstenbelasting) maar of dit gemeentebesluit ook leidt tot substantiele planschadevergoedingen is zeer de vraag.
hugo matthijssen / arbeidsdeskundige
Geert

Werkelijke transacties vinden niet meer plaats de woningen zijn onverkoopbaar.
wim
ik woon in het westen van het land waar 70% van de woningen boven de vraagprijs verkocht worden.

de prijzen in deze gemeente staan 5% boven de prijzen in 2008 .

heb taxatierapport van 2008,

in 3 maanden tijd 2 kijkers gehad ,waarvan 1 meteen weg was toen hij de windmolen op 500 meter zag,terwijl woningen met dezelfde prijs in drie maanden meer dan 15 kijkers krijgen.

ik heb mijn huis verkocht 15% onder de taxatiewaarde van 2008.

ik heb aan de enige geinteresserde 20% onder de waarde moeten verkopen.

en nu enorm veel werk om proberen planschade te krijgen want je procedeert tegen de overheid en dan sta je in de pauze al met 3-0 achter.Advertentie